Vrienden van de Sloterplas

De Vrienden van de Sloterplas zetten zich in voor behoud en versterking van de kwaliteiten van de Sloterplas en het Sloterpark in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam >>

 

Recente berichten

* Renovatie Sloterpark Oost
*
Geschiedenis van Terras Oostoever
* "We kappen liever niet"
* Tulpen van paleis tot plas
* Praat en doe mee in Het Ontwikkelhuis
* Vrijwilligers en stadsdeel Nieuw-West knappen heemtuin op
*
Schouw Westzijde Sloterpark vanwege Kapwerkzaamheden
* Paddenstoelenexcursie in het Ruige Riet
* Noordoever Sloterplas gemeentelijk beschermd stadsgezicht


Renovatie Sloterpark Oost

Inmiddels hebben alle indieners van de ruim 200 inspraakreacties op het herinrichtingsplan een brief ontvangen waarin met redenen omkleed vermeld wordt dat er nog geen inhoudelijke reactie is meegestuurd. Wel hoe het proces verder gaat verlopen.

Gezonde eiken met veldesdoorns.

Omdat er heel veel tegenstand is tegen het herinrichtingsplan is de ambtelijke projectgroep uitgebreid en is er een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit onze vereniging (500 leden), Vereniging Huiseigenaren Slotervaart (300 leden) en Buren van het Sloterpark (bewoners die direct aan het park wonen). Het doel is om gezamenlijk tot een goed plan te komen.

Lees verder >>


Geschiedenis van Terras Oostoever

In de noordoosthoek van de Sloterplas ligt als opvallend element sinds 1961 het Terras Oostoever. In de eerste uitgewerkte plattegrond van het Plan Slotermeer uit 1939 zijn aan de noordoostelijke hoek het Wilgenlaantje, een terras en de boulevard langs de noordoever al ingetekend.

Maquette van het ontwerp van de Terras Oostoever met uitzichttoren; circa 1955. Dienst der Publieke Werken.

In 1952 verscheen een aangepast plan voor Slotermeer, hierop werd het definitieve ontwerp voor de noordoever en de noordoostoever in 1954 gebaseerd.

Het terras werd ontworpen door Dick Slebos, architect bij de Dienst der Publieke Werken, en aangelegd in 1961. Volgens het oorspronkelijke ontwerp zou er een uitzichttoren gebouwd worden. Hiervoor zijn verschillende ontwerpen gemaakt, waarvan ook maquettes zijn vervaardigd, hiervan zijn foto's bewaard gebleven.

Lees verder >>

 

"We kappen liever niet"

"Bomen kappen wordt steeds ingewikkelder eigenlijk." Bomenspecialist Hans Kaljee heeft het over de grote betrokkenheid van Amsterdammers bij de bomen in hun omgeving.

MRI-scan van een boom.

"Laat het helder zijn, wij kappen liever niet. Maar soms moet je een afweging maken tussen zaken zo divers als veiligheid, emotionele gehechtheid, stedelijke ontwikkeling en overlast. Het is daarom belangrijk transparant te zijn over je keuzes. Gelukkig zijn er ook steeds meer technieken waarmee we kunnen kijken of kap echt nodig is."

Lees verder >>


Tulpen van paleis tot plas

Samen met portefeuillehouder Ronald Mauer startten afgelopen dinsdag leerlingen van de ProRegeschool met het planten van tulpenbollen op het Wilgenlaantje bij de Sloterplas. Het bollenplanten is de opmaat voor de opening van het jaarlijkse Tulp Festival, dat komend voorjaar bij de Sloterplas rond de noordoever en het Van Eesterenpaviljoen plaatsvindt.

Onder het motto 'voor iedere Amsterdammer een tulp' zijn er in april op meer dan 65 locaties door de hele stad honderdduizenden tulpen te bewonderen. Op de route 'van paleis tot plas' is dan een kleurrijk tulpenlint te zien zijn. Ronald Mauer: "Tulpen uit Nieuw-West, volgend jaar lente. Het is natuurlijk prachtig dat het Tulp Festival op deze monumentale plek opent. Het is hier heerlijk en dat willen we benadrukken met een zee aan tulpen." Nadat de kinderen de bollen hadden geplant, werden ze door de Natureluur getrakteerd op warme chocolademelk en speculaas.

Lees verder >>


Praat en doe mee in Het Ontwikkelhuis

Midden in het groen aan de rand van de Sloterplas staat 'opeens' een huisje. Een bruin in karton gewikkeld huisje met aan twee zijden glas. Het is het Ontwikkelhuis.

Zaterdag 4 november 2017 was de officiële opening. Bewoners zijn welkom om mee te denken over de lieve stad en het mooie stadsdeel dat we willen zijn.

Lees verder >>

 

Vrijwilligers en stadsdeel Nieuw-West knappen heemtuin op

Een van de groene pareltjes van Nieuw-West is de heemtuin Sloterpark. Onder hoede van Wiliam Frohn als heemtuinbeheerder groeide die in veertig jaar uit tot een klein paradijsje. Na zijn pensioen in 2014 dreigde de tuin ontheemd achter te blijven.

Buurtbewoners richtten daarom een stichting op om de heemtuin te behouden. Naast het stichtingsbestuur zijn er ondertussen elf vrijwilligers aan de slag met het onderhoud van de heemtuin. Hierbij ondersteund door het stadsdeel.

Lees verder >>

 

Schouw Westzijde Sloterpark vanwege Kapwerkzaamheden

Het stadsdeel is bezig met het kappen van risicovolle bomen in het Sloterpark. Medio september 2017 heeft het Dagelijks Bestuur expliciet besloten dat dit door moet gaan.

De komende periode worden nog circa 70 risicovolle bomen gekapt in Sloterpark West, met name rond de heemtuin, de kinderboerderij en de Natureluur en op het Groot Parkeiland.

Afgelopen zomer werden, na protesten van omwonenden, de kapwerkzaamheden aan de oostzijde van het Sloterpark stilgelegd. Ook de werkzaamheden aan de noord-, west-, en zuidzijde, waarvoor een onherroepelijke kapvergunning is, lagen grotendeels stil. Half september heeft het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West besloten een second opinion te laten uitvoeren voor het oostelijk deel van het Sloterpark.

Lees verder >>

 

Paddenstoelenexcursie in het Ruige Riet

met Christiane Baethcke

Zondag 29 oktober 2017 – 11.00 uur

We verzamelen bij NME-centrum de Drijfsijs in het westelijk gedeelte van het Sloterpark.
Vervolgens wandelen we naar het Ruige Riet waar in de herfst vaak mooie en bijzondere paddenstoelen te vinden zijn.

De excursie is gratis, aanmelden niet nodig.


Noordoever Sloterplas gemeentelijk beschermd stadsgezicht

De kop van de Sloterplas is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De noordoever van de Sloterplas is een hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw van Amsterdam.


Luchtfoto van Slotermeer met de Sloterplas,
gezien naar het zuidwesten; augustus 1974.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Het park en de plas vormen het centrum van de Westelijke Tuinsteden, die tussen 1939 en 1974 door Van Eesteren en zijn ontwerpers met het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) zijn vormgegeven.

Belangrijke onderdelen van het beschermd stadsgezicht zijn het Westelijk Bastion (ook wel 'zeskantjes'), de jachthaven (met bijbehorende bastions en groen), de promenade, het straatprofiel met beplanting van de Noordzijde, het (stippen)terras van café Oostoever, de rotonde en de bruggen en het wilgenlaantje.

Lees verder >>

 

Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas geopend

Op 20 oktober 2017 vond de officiële opening plaats van het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas. In de week voorafgaande waren de inrichting van het gebouw en de openbare ruimte er omheen gereedgekomen.

Het nieuwe Van Eesteren Paviljoen; oktober 2017.
Foto: Luuk Kramer.

Speciaal voor deze gelegenheid was er deze dag naast het paviljoen een grote witte feesttent geplaatst om de vele honderden belangstellenden onderdak te kunnen bieden. De bezoekers werden welkom geheten op de muziek van Bigband Tubantia uit Nieuw-West.

Na een officieel gedeelte met toespraken werd het 'lint doorgeknipt' door loco-burgemeester en wethouder van Amsterdam Kajsa Ollongren en portefeuillehouder Nieuw-West Ronald Mauer. Daarna kon iedereen het nieuwe paviljoen bezichtigen en in de tent nog wat eten en drinken.

Lees verder >>

 

Opening Van Eesteren Paviljoen op 20 oktober 2017

Aanvankelijk zou de opening plaatsvinden op 13 oktober, maar is vanwege het overlijden van Burgemeester Eberhard van der Laan een week uitgesteld. Op vrijdag 20 oktober 2017 is het zover: dan wordt op feestelijke wijze het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas geopend.

Aan de noordoever, op een kavel die Cornelis van Eesteren bijna 80 jaar geleden al aanwees voor een publiek gebouw, wordt met de realisatie van het Van Eesteren Paviljoen niet alleen deze droom maar ook een deel van het originele plan voor Slotermeer werkelijkheid. Het paviljoen is tot stand gekomen na vele jaren van plannen en voorbereidingen én dankzij de inspanningen van medewerkers, vrijwilligers en financiers

Lees verder >>


Feestelijke opening nieuw Café Buiten op 22 oktober 2017

Bijna een half jaar na de start van de bouw van het nieuwe Café Buiten op 13 april 2017 nadert de voltooing van de nieuwbouw.

Café Buiten nadert de voltooiing; 4 september 2017.
Foto: Erik Swierstra.

Aanvankelijk zou de opening plaatsvinden op 8 oktober, maar is vanwege het overlijden van Burgemeester Eberhard van der Laan twee weken uitgesteld. De feestelijke opening van het gebouw vindt nu plaats op zondag 22 oktober 2017 tussen 15.00 en 18.00 uur. Om 16.00 start het programma, met onder andere portefeuillehouder van Nieuw-West Ronald Mauer, mannenkoor Noorderhof met een zelfgeschreven lied over Hotel Buiten, oud-stadsdeeldichter Hugo Hoes en alle bekende gezichten van Hotel Buiten.

Lees verder >>

 

Kappen in Sloterpark stilgelegd

Half september 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West besloten een second opinion te laten uitvoeren voor het Sloterpark. De gemeente zal vooraf met belangrijke stakeholders in gesprek gaan hierover.

Onafhankelijke beoordeling

Een expert geeft een onafhankelijke beoordeling over de gezondheid van de bomen waar voor Sloterpark Oost een kapvergunning was aangevraagd. Tot aan de resultaten van deze second opinion én de vaststelling van het definitieve plan voor het Sloterpark Oost heeft de gemeente het kappen vanwege groot onderhoud stilgelegd.

Lees verder >>

 

Zienswijze evenementenbeleid / locatieprofiel Sloterpark

Op 18 september 2017 heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan B en W van Amsterdam.

Vooropgesteld dat wij nog steeds pleiten voor het verplaatsen van Dance festivals naar elders dan het Sloterpark is het goed om regels vast te stellen voor andere kleinschalige evenementen in het park. Festivals als het voormalige Sloterplas Festival, Groene Marathon, Smaakboulevard passen beter in dit gebied en hebben waarde voor een breder publiek dan alleen Dance-liefhebbers.

Lees verder >>

 

West Beach Filmfestival: 14 - 24 september 2017 aan het Sloterstrand

De 14e editie van het jaarlijkse West Beach Filmfestival sluit het eerste echte zomerseizoen van het nieuwe Sloterstrand af. Het openluchtfestival presenteert van 14 tot en met 24 september elke avond een gratis film, foodtrucks en fun.

Met een brede programmering is het West Beach Filmfestival er voor iedereen. Te zien zijn onder andere de Grote Vriendelijke Reus, La La Land, Brimstone, Lady in the Van en Demolition. Gastprogrammeurs zijn dit jaar het COC en de Creamclub.

Naast films biedt het festival ook lekker eten en drinken, verzorgd door twee foodtrucks en de bar van het naburige buurtcafé Hotel Buiten. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september kan er na de film nog gedanst worden met een silent disco.

Lees verder >>

 

Jaarlijkse VVS-kanotocht met Wouter van der Wulp

Zondag 17 september 2017 om 11.00 uur
vanaf het Watersportcentrum Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 4

Kano's op de Sloterplas. Foto: Erik Swierstra.

Voor de achtste keer organiseren wij een kanotocht voor leden en hun introducés. Na een korte instructie gaan we te water. De route wordt pas kort voor de tocht bepaald op basis van weer, wind en (ontbreken van) knelpunten. Voor iedereen met een normale conditie is de tocht goed te doen. En ook dit jaar peddelt kanovereniging Sloterplas met ons mee. Onze kanotochten zijn fameus. Zie plas en park ook eens vanaf een heel andere kant en vaar mee.

Deelname is gratis.
Graag vooraf aanmelden: tel. 020-6990067
of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Sneak Preview in het Van Eesteren Paviljoen

Neem op zaterdag- of zondagochtend 9 of 10 september als eerste een kijkje in het Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas

Terwijl de inrichting ervan nog in volle gang is, kun je tijdens de Open Monumentendagen alvast kennismaken met het nieuwe onderkomen van het Van Eesteren Museum, een gebouw vol licht, lucht en ruimte, dat half oktober open gaat.

Het Van Eesteren Paviljoen tijdens het inrichten; 4 september 2017. Foto: Erik Swierstra.

Onder leiding van een architect kom je meer te weten over de achtergrond van het ontwerp en de bijzondere locatie in het Sloterpark.

De sneak previews starten beide dagen om 10, 11 en 12 uur en duren een klein half uur.

Lees verder >>

 

Plan voor nieuw paviljoen 'Kaap West' aan de Sloterplas

Het stadsdeel Nieuw-West heeft het plan om een nieuwe horecagelegenheid te realiseren aan de Osdorpse oever van de Sloterplas op de landtong tussen Torenwijck en Meer en Vaart. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven.

De winnaar hiervan is het ontwerp 'Kaap West' van BFAS. Voor de gevel zullen gebruikte en herbruikbare materialen worden toegepast. Zowel het paviljoen als de toekomstige "Levantijnse" keuken richten zich op een breed publiek.

Lees verder >>

 

Westlandgrachtsluis wordt gerenoveerd

De Sloterplas ligt op polderpeil, -2,10 NAP. Dat is 1,70 m lager dan het stadspeil en 1,50 m lager dan het Rijnlands peil.

Bij de aanleg in de jaren vijftig zijn er op drie locaties sluizen aangelegd waarmee boten van en naar de Sloterplas kunnen varen: de Cramergrachtsluis (sluis nr. 112), de Westlandgrachtsluis (sluis nr. 118) en de Akersluis (sluis nr. 102). Voor de sluis bij de Westlandgracht is eigenlijk de verkeerde naam gekozen, deze had eigenlijk beter Slotervaartsluis kunnen heten, naar de waterweg waarin deze is gelegen.

De Westlandgrachtsluis is nu nog buiten gebruik.
Foto: Erik Swierstra; 5 juli 2017.

De sluizen in de Burgemeester Cramergracht en bij Sloten zijn in juni 2010 op afstand bedienbaar gemaakt. Om de scheepvaartverbindingen tussen de stad en de Sloterplas te verbeteren is door de gemeente Amsterdam besloten om de Westlandgrachtsluis te renoveren en ook op afstand bedienbaar te maken. Volgens de plannen zou dit in 2018 gerealiseerd worden.

Lees verder >>

 

Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Amsterdam tot grootschalige bomenkap in het Sloterpark is er op 6 juli 2017 een film gepubliceerd onder de titel: Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan.

Stadsdeel Nieuw-West heeft verregaande plannen met het park en de begroeiing bij de Sloterplas. Onder andere zouden honderden bomen gekapt moeten worden. Velen in de buurt zijn het niet eens met deze plannen. Een rondgang met verontwaardigde buurtbewoners Roel van Duijn en Alexander Smit.

De film is te zien op: Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan

Lees verder >>

 

Omwonenden boos om kap bomen Sloterpark

Stadsdeel Nieuw-West gaat flink snoeien aan de oostoever van de Sloterplas. Zeker 341 bomen moeten weg, maar de buurt vreest dat het er veel meer worden.

Buurtbewoners waren aanvankelijk blij met de plannen van het stadsdeel. Na tien jaar verwaarlozing zou eindelijk weer eens flink onderhoud worden gepleegd aan de oostoever van de Sloterplas. Totdat ze de kapvergunning onder ogen kregen. "Toen bleek het om 341 bomen te gaan," zegt Fons Verbraaken, die zich samen met een groep buurtbewoners hard maakt voor het behoud van de bomen

Lees verder >>

 

Plannen voor bomenkap in Sloterpark

NIEUW-WEST – Een enorme kaalslag dreigt voor het Sloterpark. In het nieuwe inrichtingsplan Oostoever Sloterplas verdwijnt de besloten bospartij aan de Oostoever. Een aantal bomen zijn al gekapt.

Nog honderden bomen hangt het gemeentelijke zwaard van Damocles boven de groengebladerde kruin.

Lees verder >>

 

Restaurant Oostoever gefinancierd met drugsgeld?

Wat al werd vermoed en gevreesd, werd op 30 juni 2017 bewaarheid in een bericht van stadszender AT5: de stagnatie van de verbouwing van het vroegere Café Oostoever wordt veroorzaakt door dubieuze praktijken.

Komt hier ooit nog 'Suada Restaurant'?
Foto: Erik Swierstra; 5 augustus 2016.

Bijna een jaar geleden was de verbouwing van de buitenzijde van het pand gereed. Vervolgens werd een interieur ingebouwd, maar dit vlotte niet erg. De laatste maanden lag werk het zelfs geheel stil. Reden voor geruchten over waarom het restaurant nooit geopend werd...

Lees verder >>

 

Sloterpark wordt voetgangerszone, fietsen toegestaan

Het onderscheid tussen voet- en fietspaden is vervallen. De maatregel geldt straks in alle Amsterdamse parken.

Door een voor heel Amsterdam geldende maatregel is het verschil tussen voet- en fietspaden vervallen. Met deze nieuwe maatregel is tegelijk een parkverbod ingesteld voor snorfietsers. Zij moeten gebruik maken van de paden buiten het park.

Lees verder >>

 

Zienswijze herinrichtsplan Sloterpark Oost

Het bestuur van de V.V.S. heeft op 11 juni 2017 aan het Stadsdeel Nieuw-West een zienswijze gezonden over het herinrichtingsplan Sloterpark Oost.

Lees verder (pdf) >>

 

Sloterstrand - de nieuwe naam voor strand aan de Sloterplas

Dit is de uitslag van de prijsvraag die in november 2016 gehouden werd. Uit de top-3 van inzendingen heeft de jury de nieuwe naam gekozen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 mei 2017 werd de naam bekend gemaakt.

Op het informatiepaneel is de nieuwe naam Sloterstrand, aan de Sloterplas, te lezen; 25 mei 2017. Foto: Erik Swierstra.

Het in de zomer van 2016 uitgebreide en opgeknapte strand aan de noordwestoever van de Sloterplas is in de afgelopen maanden uitgebreid met enkele nieuwe voorzieningen, zoals toiletten, picknickbanken en een volleybalnet.

Lees verder >>

 

De ontstaansgeschiedenis van het Sloterpark

Op 30 maart 2017 vond in het Van Eesterenmuseum het 58e Van Eesterengesprek plaats. Het onderwerp was 'De ontstaansgeschiedenis van het Sloterpark'.

Fenny Ramp, die in 2016 een afstudeerscriptie over dit onderwerp heeft gemaakt was de spreker. Zij hield een zeer interessant verhaal over het ontstaan van de volksparken vanaf de 19e eeuw tot aan hoe het ontwerp van het Sloterpark tussen 1939 in de jaren zeventig tot stand kwam.

Lees verder >>

 

Erfgoed van de Week - Nieuwerwe(s)ts recreëren

Vorige week werd het vernieuwde stadsstrand aan de Sloterplas geopend. Groter, beter gefaciliteerd, schoner én met een nieuwe naam: het Sloterstrand. Het idee is dat elk jaar meer bezoekers naar het strand in Nieuw-West trekken.

Onthulling van de nieuwe naam: 'Sloterstrand'; 24 mei 2017.

Deze wens is in lijn met het oorspronkelijke gedachtegoed van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Hierover zie, hoor en lees je meer op de tentoonstelling Een Betere Stad, tot en met 16 juli te zien in Gebouw De Bazel. Bij de uitwerking van het AUP werden vele recreanten aan het park en het strandbad gekoppeld. Zoveel mensen als men toen verwachtte kwamen niet naar de Sloterplas. Maar na de heropening zijn nu alle ingrediënten daar om het stadse strand met een uitgebreide geschiedenis tot een historisch succes te maken.

Lees verder >>

 

Mozaïekbankje Meer en Vaart

De oever van de Sloterplas bij Meer en Vaart is een nieuw kunstwerk rijker. Een bankje met mozaïek is half mei geplaatst ter ere van de 180 nationaliteiten in Amsterdam.

Foto: Erik Swierstra; 25 mei 2017.

Lees verder >>

 

OV-bereikbaarheid Sloterplas verslechtert

Beter openbaar vervoer in Amsterdam; dat is waar Amsterdam naar streeft. Maar wat komt er in de praktijk van terecht? De Sloterplas profiteert er in elk geval niet van...

Impressie van de toekomstige busbaan van de Westtangent bij de Meervaart aan de oever van de Sloterplas.

Lees verder >>


Het bestuur van de V.V.S. per 22 april 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. op 22 april 2017 nam ons bestuurslid Peter Stein afscheid van het bestuur. Hij was vanaf de oprichting op 3 juni 2003 lid van het bestuur en is dus bijna 14 jaar actief geweest voor de vereniging. De V.V.S. dankt hem voor zijn inzet gedurende al deze jaren.

Het bestuur bestaat nu nog uit vijf personen. Op de foto staan de dames afgebeeld. Staand van links naar rechts: Tineke Stricker, Mirjam Koevoet en Emmy Groot. Zittend van links naar rechts: Tineke Rombout en Harriët Haakma Wagenaar.
Foto's: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Noordoever Sloterplas beschermd stadsgezicht

De Gemeente Amsterdam wil de Noordoever van de Sloterplas aanwijzen als beschermd stadsgezicht. Het beschermd stadsgezicht richt zich op de instandhouding van het geheel van stedenbouwkundige structuur, bebouwing en openbare ruimte. De aanwijzing van een gebied tot een beschermd gezicht is een erkenning van uitzonderlijke cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

Sloterplas met flats Noordzijde; 28 augustus 2012. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Inspraak inrichtingsplan Sloterpark Oost

Het Sloterpark wordt de komende tijd flink vernieuwd. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en het park wordt weer in ere hersteld. Voor de vernieuwing van het oostelijk deel van het park, aan de oostkant van de Sloterplas, is een inrichtingsplan gemaakt. Het concept-plan is vrijgegeven voor inspraak. U kunt tot en met dinsdag 13 juni 2017 hierop reageren.

Lees verder >>

 

Brief over evenementen op Grote Parkeiland

Het bestuur van de V.V.S. heeft op 3 mei 2017 aan het Stadsdeel Nieuw-West een brief gezonden waarin de zorgen worden geuit over de gevolgen van evenementen op het Grote Parkeiland op de bodemgesteldheid.

Lees verder (pdf) >>

 

Ontwikkelingen aan de Sloterplas 2017

Er wordt op dit moment op diverse plekken rond de Sloterplas gebouwd en ontwikkeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. op 22 april 2017 heeft Tineke Stricker op een rijtje gezet welke werkzaamheden dat zijn.

Lees verder >>


Van Eesteren Paviljoen en iepen met zaadjes

In de loop van maart 2017 zetten timmerlieden de houten opbouw van het Van Eesteren Paviljoen in elkaar en begon het paviljoen aan de noordoever van de Amsterdamse Sloterplas in korte tijd een concreet bouwwerk te worden.

Van Eesteren Paviljoen en iepen met zaadjes; 11 april 2017.
Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Onthulling naambord Conny van Rietschotenbrug - brug nr. 607

In het Rondje Sloterplas bevinden zich zes bruggen. Alle bruggen in Amsterdam hebben een nummer. Van de bruggen rond de Sloterplas heeft er één, brug nr. 607, sinds 15 april 2017 ook een naam: de 'Conny van Rietschotenbrug'. Dit is de brug in de Oostoever tussen het Café en het Wilgenlaantje, tevens de grens tussen Slotermeer en de wijk Oostoever.

Ronald Mauer (l) en Oebe Rombout (r) onthullen het brugnaambord van de Conny van Rietschotenbrug; 15 april 2017.

Lees verder >>


Onthulling bouwbord Café Buiten

Op 13 april 2017 werd een nieuw bouwbord onthuld voor de bouw van het nieuwe Café Buiten op de plek van de oude zeshoekige kinderbadjes van het vroegere Sloterparkbad. Tevens werd niet de eerste paal geslagen, maar de eerste (meer)paal gelegd.

Het bouwbord is onthuld; 13 april 2017. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Vuurwerk Sloterplas op Koningsdag

Voor het mooiste vuurwerk van Koningsdag moet je aan de Sloterplas zijn. Vanaf de Noordzijde en de Oostoever heb je een prachtig uitzicht.

Het vuurwerk start op donderdag 27 april om 22.00 uur.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

en Rondleiding in Natuurtuin De Wiedijk

Lees verder >>

 

Havik moedwillig verjaagd

Van een vogelliefhebber ontvingen wij het alarmerende bericht dat het haviksnest op het noordelijke eiland voor het Sloterparkbad is uitgestoten en dat de bouw van een nieuw nest is verstoord met een havikverjaagbal.


Het bericht is ook bij het stadsdeel Nieuw-West en de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht. De havik broedt al enige jaren met succes. Dit is een van de redenen waarom in de uitgangspunten voor een locatieprofiel voor evenementen de eilanden niet meer ingezet mogen worden voor evenementen.

Lees verder >>

 

Ontwerp van de Noordoever van de Sloterplas

Bij recent onderzoek in de archieven van de Dienst der Publieke Werken is onder andere een mooie kaart van het ontwerp van de Noordoever van de Sloterplas met de Noorderhaven tevoorschijn gekomen. Bijgaande kaart uit 1956 toont het ontwerp, met het bomenplan zoals dat in de jaren zestig ook grotendeels zo is uitgevoerd, en thans nog aanwezig is.

In de cirkel ingetekend staan de contouren van een paviljoen, zoals dat al in 1939 bedoeld was, maar dan anders van vorm. Inmiddels is in het voorjaar van 2017 op deze locatie het Van Eesteren Paviljoen in aanbouw, zoals te zien is op de tweede afbeelding. Het paviljoen wordt in de herfst van 2017 voor het publiek geopend.

Lees verder >>

 

Onderhoud Oostzijde Sloterpark

De Oostzijde van het Sloterpark verdient onderhoud. Het stadsdeel Nieuw-West heeft echter een plan ontwikkeld waarbij niet alleen onderhoud wordt gepleegd maar ook een nieuwe inrichting is bedacht.

En dat plan verandert het oorspronkelijke ontwerp, waar wij het niet mee eens zijn. Wij hebben, na een overleg, onze opmerkingen en bezwaren op papier gezet. Op dit moment weten we nog niet wat men met onze bezwaren doet.

In de bijlage onze bezwaren en een tekening van het ontwerp.

Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas

* 20170217 Evaluatie gesprek over herinrichting oostoever Sloterplas (pdf)

* Kaart van het Inrichtingsplan Sloterpark met poelen en bomenweide

Lees verder >>

 

Van Eesteren Paviljoen begint vorm te krijgen

Ruim een maand na het slaan van de palen en de onthulling van het gele bouwbord in januari is de betonnen fundering gelegd en verrijst de houten opbouw. In de eerste week van maart werden de houten balken en panelen voor het bouwpakket op de bouwplaats afgeleverd.

Het houten skelet voor het Van Eesteren Paviljoen aan de Noordzijde krijgt vorm; 9 maart 2017. Foto: Erik Swierstra.

In de loop van maart zetten timmerlieden de houten opbouw in elkaar en begon het Van Eesteren Paviljoen aan de Noordzijde in korte tijd een concreet bouwwerk te worden. Een ieder die langs loopt of fietst kan nu zien dat er iets gaat komen en vol verwachting zien we het Paviljoen verder groeien.

Lees verder >>

 

Strand Sloterplas toen en straks

Onlangs is een groot informatiepaneel geplaatst bij het vorig jaar uitgebreide strand aan de noordwestoever van de Sloterplas.

Deze maand starten de laatste werkzaamheden bij het strand van de Sloterplas. Er komen voetpaden, picknicktafels en vaste plekken voor foodtrucks. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand, het fietspad en de bastions toegankelijk.

Half mei is de feestelijke opening van het strand, dan wordt ook de nieuwe naam van het strand bekend gemaakt.

Uit: de Nieuwsbrief van de Gemeente Amsterdam; maart 2017.

Foto: Erik Swierstra; 9 maart 2017.

Lees verder >>


Sloterparkwandeling Zuidwestzijde Grote Parkeiland

Zaterdag 18 maart 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij Oeverpad 300, Osdorp

Lees verder >>


Het gele bouwbord voor het Van Eesteren Paviljoen is onthuld

Op vrijdagmiddag 27 januari 2017 is tijdens een druk bezochte bijeenkomst het gele bouwbord aan de Noordzijde voor het Van Eesteren Paviljoen onthuld.


Na enige toespraken werd door het trekken aan enkele touwen het bord zichtbaar. Ook droeg de stadsdeeldichter een toepasselijk gedicht voor.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 27 januari 2017.

Lees verder >>


Vier mee! 27 januari 2017 start bouw Van Eesteren Paviljoen

Er wordt gebouwd aan de noordzijde van de Sloterplas en hoe! Het fundament voor het Van Eesteren Paviljoen is bijna gelegd en afgelopen decembermaand werd het terrein voor het paviljoen bouwklaar gemaakt. Begin januari gaan er 38 heipalen de grond in.

Leuk feestje
Het Van Eesterenmuseum wil dit bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan en nodigt iedereen uit om de start van de bouw op vrijdag 27 januari 16.00 uur feestelijk mee te vieren. Kom gepast gekleed en in stijl, de dresscode is 'Something Yellow.'

Lees verder >>


Erfgoed van de Week | Van Eesteren (in) ontwikkeling

Op vrijdag 27 januari 2017 wordt er een klein feestje gevierd in Nieuw-West. De start van de bouw van het Van Eesterenpaviljoen aan de noordoever van de Sloterplas wordt dan gevierd. Naast een prachtige ook een logische plek, want op exact deze locatie tekende stedenbouwkundig ontwerper Cornelis van Eesteren in de jaren ’30 van de vorige eeuw ook al een paviljoen in zijn Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Nog dit jaar gaan de deuren open van dit nieuwe onderkomen van het Van Eesterenmuseum.

Lees verder >>

 

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Op 15 januari 2017 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan de gemeenteraad van Amsterdam over het ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving.

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Lees verder >>


En dat is tien!

Normaal staat ze 's zomers bij plus dertig graden op het strand heel voorzichtig met één teen in het water al te gillen dat het te koud is. Nu rende Alette keihard het Nieuw-Westelijke water in, alsof de gevoelstemperatuur die dag niet rond het vriespunt lag.

Over tenen gesproken, die van zoon Teun deden de hele middag pijn van de kou, maar "volgend jaar wil ik weer!" En dat zeiden meerdere dappere duikers klappertandend afgelopen zondag.

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Gewoon keihard gillen, was de tip van Slootermeerschoolmeester Arthur. "Met z'n allen, terwijl je naar de plas rent!" Dan red je het wel heen, kopje onder, en weer terug.

Lees verder >>

 

Tiende Nieuwjaarsduik Sloterplas

Slotermeer – 'Dit moet een traditie worden!' schreef de Westerpost in 2008 over de allereerste bewonersduik in het klotsende hart van Nieuw-West (dat toen nog als Westelijke Tuinsteden uit vier stadsdelen bestond).


Welkom op het kortste en koudste evenement van Amsterdam!
(foto: 2008)

Het initiatief van Noorderhofbewoner Marco de Maijer houdt 1 januari 2017 de tiende editie. Het wordt een speciale middag rondom een traditionele duik. Start om 13.00 uur.

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Lees verder >>

 

Nieuws 2016 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief.

 

Van Eesteren Paviljoen: van tekentafel naar bouwplaats

De kurk kan van de fles. Na lang zoeken naar financiering, aanscherpen van het ontwerp en het vinden van een gedegen aannemer, die het ook nog eens voor de juiste prijs moest kunnen maken, is het eindelijk zover: de plannen om een paviljoen voor het Van Eesterenmuseum te realiseren aan de Sloterplas gaan van de tekentafel naar de bouwplaats.

Bouwrijp maken terrein Van Eesteren Paviljoen aan de Noordzijde van de Sloterplas; 14 december 2016. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Opgeknapte bruggen president Allendelaan weer open

Na een grondige renovatie zijn de twee fiets- en voetgangersbruggen over de Allendelaan klaar voor de toekomst. Ook het kunstwerk De Trimmers van kunstenaar Martie van der Loo is opgeknapt.

Opening van een van de bruggen over de President Allendelaan door Erik Bobeldijk en V.V.S-bestuursleden Harriet Haakma Wagenaar, Tineke Stricker en Tineke Rombout; 22 december 2016.
Foto: Erik Swierstra.

De twee fiets- en voetgangersbruggen over de president Allendelaan in het Sloterpark zijn bijna volledig vernieuwd. Bijzonder is dat de houten brugdekken en de leuningen volledig zijn vervangen door de kunststof composiet.

Lees verder >>


Inspraak 30.11.2016 hotellokaties Nieuw-West

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft een reactie gegeven op het Concept-Bestemmingsplan.

Lees verder >>

 

Dreiging van hotels in het Sloterpark

Recent stond op de agenda van de bestuurscommissie een advies aan het Gemeentebestuur over het aanwijzen van mogelijke plekken in Nieuw-West waar hotels konden komen.

Het gemeentebestuur had het gehele stadsdeel Nieuw-West ingekleurd als uitzonderingsgebied in hun Hotelnota. Dat wil zeggen: geen nieuwe hotels meer in Nieuw-West. De bestuurscommissie kon echter plaatsen aanwijzen die men benoemt als 'tenzij', ofwel waar mogelijk wel een hotel kan komen. En dat werd een hele lijst waaronder ook plekken in het Sloterpark, zoals het Watersporteiland en de eilandjes bij het zwembad.

Lees verder >>

 

Kiosk en toiletten bij Sloterplas

Een rondje Sloterplas lopen of fietsen kan straks met heel veel horecastops.

Langs de plas komen allerlei nieuwe uitspanningen, zo blijkt uit een concept-bestemmingsplan van de gemeente.

Zo komt aan de oostoever bij de ingang aan de Robert Fruinlaan een kiosk. Het nieuwe Van Eesterenmuseum dat gepland staat aan de noordoever, krijgt een horecavoorziening. Ook is de nieuwbouw van Hotel Buiten op het voormalige pierenbadje aan de westkant opgenomen. Verder staat in het plan ook de verzelfstandiging en uitbreiding van de horeca bij Watersportcentrum Sloterplas.

Lees verder >>

 

Ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen in Amsterdam is voor het gebied Sloterplas en omgeving een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. In deze brief leest u meer over het plan, een inloopavond en de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.

Ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Het bestemmingsplan regelt de actuele bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de Sloterplas. Het ontwerp-bestemmingsplan houdt tevens rekening met ontwikkelingen die passen binnen het ‘Toetsingskader Sloterplas’ (2002) en de 'Ontwikkelstrategie Sloterplas' (2013).

Lees verder >>

 

Winterviering Heemtuin Sloterpark en het Ruige Riet

Zondag 18 december 2016 – 15.30 - 18.30 uur

Heemtuin Sloterpark, Gebouw 'de Drijfsijs', President Allendelaan 4, Amsterdam Nieuw-West.

Lees verder >>

 

Ontwerp-bestemmingsplan Sloterplas

Er is een ontwerp-bestemmingsplan voor de Sloterplas en omgeving. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en waar dat niet mag.

Het plan maakt diverse ontwikkelingen mogelijk zoals het nieuwe Van Eesterenmuseum, diverse horeca en drie sanitaire voorzieningen.

Het plan ligt vanaf 8 december 2016 tot 18 januari 2017 ter inzage op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Vanaf die datum kunt u het ook online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Lees verder >>

 

Nieuwe naam voor het strand bij de Sloterplas (2)

In de afgelopen weken heeft de gemeente Amsterdammers gevraagd om ideeën in te sturen voor een nieuwe naam voor het strand bij de Sloterplas. Ruim 900 mensen hebben dat gedaan. De gemeente Amsterdam wil alle inzenders bedanken. De jury heeft zich op 8 december 2016 gebogen over de inzendingen en een top 3 vastgesteld.

Lees verder >>


Nieuwe naam voor strand Sloterplas (1)

Een nieuw strand aan de Sloterplas, een nieuwe naam! Heeft u een goed idee?

Wordt het 'Sloterbeach'? Of 'Playa Sloterplas'? Misschien heeft u een heel andere naam in gedachten. Laat het ons weten!

Strand Sloterplas. Foto: www.dewestkrant.nl

Lees verder >>


Groen-Links-motie aangenomen: Hotel mag niet aan de Sloterplas

De plannen voor een grootschalig hotel op het Watersporteiland in de Sloterplas kunnen in de prullenbak, nadat de Bestuurscommissie Nieuw-West op 2 november een motie van Groen-Links tegen zo'n hotel unaniem heeft aangenomen.

Simone Plantinga, lid van de Bestuurscommissie namens Groen-Links, is blij met de duidelijke uitspraak. "Het Watersporteiland is niet geschikt voor een groot hotel. Dat vinden omwonenden en gebruikers van het eiland. En dat vindt nu dus ook de bestuurscommissie."

Lees verder >>

 

Vernieuwing Sloterpark Oostzijde

Het Sloterpark rondom de Sloterplas is aangelegd in de jaren zestig en zeventig. Het ontwerp dateert uit de jaren vijftig en zestig. Het oudste deel van het park ligt aan de Oostzijde, tussen het Wilgenlaantje aan de Oostoever en het Watersporteiland.

Dit parkgedeelte is inmiddels bijna zestig jaar oud. In de afgelopen decennia is er te weinig onderhoud gepleegd waardoor er nu sprake is van veroudering en achterstallig onderhoud.

Ronald Buiting geeft toelichting over de toestand van de bomen in het Sloterpark bij de Oostoever.
Foto: Erik Swierstra; 25 oktober 2016.

Veel bomen lopen tegen het einde van hun levensduur. Diverse bomen zijn in een stadium van afsterving. Dit proces wordt versterkt door een aantal factoren: ten eerste is de bodem in een groot deel van het park zeer nat, waardoor de wortels verdrinken en afsterven.

Lees verder >>


Najaarsprogramma Groen in West in het Van Eesterenmuseum

Najaar 2016 staat het thema 'Groen in West' centraal in het programma van het Van Eesterenmuseum.

Met excursies, gesprekken en een expositie tonen we het bijzondere, groene karakter van de Westelijke Tuinsteden, inclusief een uitstap naar het Amsterdamse Bos.

Groenstructuur van de Westelijke Tuinsteden. Beeld: Yttje Feddes.

Van Eesterengesprekken
Groen vanaf de voordeur tot in het buitengebied. Het kan in de gerealiseerde droom van de Westelijke Tuinsteden. De kwaliteit van dit groen is in de loop der jaren wel onder druk komen te staan. Ook het gebruik van de openbare ruimte verandert en de vraag naar ruimte voor het bouwen van woningen en wordt alsmaar groter.

Lees verder >>

 

Quaggamossels in de Sloterplas op Vroege Vogels TV

In het televisieprogramma Vroege Vogels werd op 11 oktober 2016 aandacht besteed aan de quaggamossels in de Amsterdamse Sloterplas.

Deze mossel voedt zich onder andere met de hinderlijke blauwalg. Zo filtert hij het water schoon van de Sloterplas. Jasper Stroom van Waternet bestudeert hoe die mossel dat precies doet. Milouska stapt bij hem in de boot.

Lees verder >>

 

Testvaart kanotunnel succesvol

Het vaarnetwerk Nieuw-West wordt steeds fijner. Afgelopen zondag (9 oktober) testte kanovereniging Sloterplas de nieuwe kanotunnel bij het Ma Braunpad. Ook de Vrienden van de Sloterplas deden mee, zodat een konvooi van vijftig kanoërs door de wateren van de Westelijke Tuinsteden peddelden.

Rooie Stien, de tienpersoonkano van KV-Sloterplas komt uit de tunnel (foto Wouter van der Wulp)

Lees verder >>


Inspraak V.V.S. bij Stadsdeel Nieuw-West over Evenementenprofiel Sloterpark

Op 5 oktober 2016 heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas ingesproken bij het Stadsdeel Nieuw-West over het Evenementenprofiel Sloterpark.

Dit naar aanleiding van het gebruik van het Sloterpark voor grootschalige Dance Festivals, waaronder Loveland en Mystic Garden.

Lees verder >>


Jaarlijkse VVS-kanotocht op 9 oktober 2016


Jaarlijkse VVS-kanotocht
zondag 9 oktober 2016

Lees verder >>

 

Films kijken in Openluchtbioscoop aan de Sloterplas

Prachtige films kijken op het Bastion bij zwemstrand Noordwestoever Sloterplas, dat kan ook dit jaar weer tijdens het West Beach Filmfestival van donderdag 8 september t/m zondag 18 september 2016.

De voorstellingen vinden plaats op de landtong nabij haven De Duikelaar, Noordzijde 41, 1064 GV Amsterdam Nieuw-West. Bij slecht weer wordt de film in een tent vertoond.

Lees verder >>


Zomer aan het Strand Sloterplas

Het dit jaar vernieuwde strand aan de Noordwestoever van de Sloterplas is op mooie zomerdagen een succes. Een gezellige drukte van strandgangers die dicht bij huis aan de Sloterplas gebruik maken van het strand. Vooral voor kinderen is het een prachtige plek om te spelen in een veilige omgeving.

Ook de watersportcentra (Sloterplas en de Duikelaar) zijn op de mooie zomerdagen actief met kano- en zeillessen voor kinderen. Een bonte vloot kleine zeilbootjes geeft een aangenaam uitzicht vanaf het strand. Hiervoor hoef je op mooie zomerdagen niet naar een ver oord af te reizen, de Sloterplas biedt ook een prettig water- en strandvermaak zonder opsmuk. Hopelijk volgen er nog vele mooie stranddagen...

Tekst en foto's: Erik Swierstra; 23 augustus 2016.

Lees verder >>


Dance-festivals in het park: geef uw mening

Sinds enige tijd worden er jaarlijks twee dance-festivals in het Sloterpark gehouden: het Mystic Garden-festival in juni en het Loveland-festival in augustus.

Het bestuur van de VVS nodigt u uit om uw mening kenbaar te maken: hoe komt dit gebruik van het park op u over? U kunt dat doen door te e-mailen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of een brief te schrijven aan: Vrienden van de Sloterplas, Jan Tooropstraat 6 (p/a Eigenwijks), 1062 BM Amsterdam.

Loveland-festival 2015.

Lees verder >>

 

Verbouwing Café Oostoever nadert voltooiing

Na ruim een jaar verbouwen komt er nu schot in de zaak. De buitenkant van het vroegere Café Oostoever is vrijwel gereed, aan het interieur wordt nog gewerkt.

Blijkens opschriften achter de ruiten komt hier binnenkort het Suada Restaurant. Dit is van dezelfde exploitant als het reeds bestaande Ada Restaurant bij Plein '40-'45 boven het water tegenover het Tuinstadhuis. Een openingsdatum is nog niet bekend gemaakt.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 9 augustus 2016.

Lees verder >>


Strand Noordwestoever in gebruik genomen

Op 15 juli 2016 werd het sterk vergrote strand aan de Noordwestoever van de Sloterplas in gebruik genomen.

Voor deze gelegenheid waren er strandstoelen, parasols, kinderspeelgoed, een tent met schminken voor kinderen, een ijscogoochelaar en twee 'foodtrucks' aanwezig ter vergroting van de feestelijkheid.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 15 juli 2016.

Lees verder >>


I am ster dam aan de Sloterplas

Op de plek van een plantsoentje aan de Zuidoever van de Sloterplas verschenen in juni 2016 hekken met zwarte schermen. Wat ging hier achter schuil?

Op 11 juli 2016 werd het onthuld. Achter de schermen bleken de letters I amsterdam, bekend van onder andere het Museumplein, in een iets gewijzigde opstelling te zijn geplaatst. Er omheen allerlei beigegekleurde constructies.

Van bovenaf ziet het er zo uit. Foto van het Stadsdeel Nieuw-West, gemaakt met behulp van een drone; 11 juli 2016.

De constructie bleek een zogenaamd zogenaamd 'freerunning parcours' te zijn. Freerunning is een nieuwe sport waarbij men zo creatief mogelijk obstakels probeert te overwinnen door klimmen, kruipen en springen. Deze sport is het afgelopen jaar actief aangeboden op middelbare scholen in Nieuw-West.

Zie ook: www.dewestkrant.nl

Lees verder >>


Excursie naar Groentekweker Wim Bijma

Zaterdagmiddag 16 juli 2016; 14.00 - 15.30 uur

Lees verder >>


Wilgenlaantje weer groen

Maanden is er aan gewerkt aan de kade bij het Wilgenlaantje aan de Oostoever. In het voorjaar werden er nieuwe, nog kale, wilgen geplant.

Nu het zomer is geworden zijn ze mooi groen geworden. Ook het gras is weer groen, maar de rozen ontbreken nu (helaas). Het wilgenlaantje is nu (weer) een parel aan de oever van de Sloterplas geworden.

Tekst en foto: Erik Swierstra, 2 juli 2016.

Lees verder >>


Strand Noordwestoever Sloterplas gereed

In de afgelopen weken is er nieuw zand aangevoerd, waardoor het strand aan de Noordwestoever van de Sloterplas nu twee keer zo groot is geworden. Begin juli is het werk aan het strand afgerond.

Het vergrote strand is nu gereed om de badgasten te ontvangen bij mooie zomerdagen, hopelijk zonder overlast van blauwalgengroei. Hiertoe is onlangs een mosselfilterscherm aangebracht. Ook aan de Zuidoever bevindt zich inmiddels zo'n mosselfilterscherm.

Tekst en foto: Erik Swierstra, 2 juli 2016.

Lees verder >>


Bezwaarschrift Mystic Garden Festival

Op 29 juni 2016 heeft de V.V.S. bij het Stadsdeel Nieuw-West per brief bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het Mystic Garden Festival op 18 juni 2016.

Zie: Bezwaarschrift Mystic Garden Festival.doc


Iepenziekte eist weer slachtoffers

Aan de Oostoever van de Sloterplas, ten zuiden van het Wilgenlaantje, zijn er in juni 2016 weer een aantal bomen gesneuveld door de iepenziekte. Het iepenbosje hier is door de bomenkap nu gehalveerd. In het afgelopen jaar zijn er ook al diverse iepen gekapt en vervangen door jonge exemplaren.


In het midden gekapt en geschild hout van aangetaste iepen. Rechts het gehalveerde iepenbosje aan de Oostoever, links nieuwe aanplant van iepen. Op de achtergrond de Sloterplas, gezien naar het haventje aan de Noordzijde.


De gekapte stammen worden meteen geschild. Dit omdat de oorzaak van de iepenziekte zich bevindt vlak onder de schors. Om te voorkomen dat ook een gekapte stam nog een besmettingshaard kan zijn wordt de schors zo snel mogelijk verwijderd.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 26 juni 2016.

Lees verder >>

 

Van Eesterengesprek #51: Groen voor iedereen

Het Amsterdamse Bos is in de loop van de vorige eeuw aangelegd voor én door de bewoners van de stad. Met de uitvoering van het Boschplan – zoals velen het bos nog steeds aanduiden – werd een van de grootste stadsbossen ter wereld gerealiseerd en het leverde vanaf 1934 de hoognodige werkgelegenheid op.

Kruiwagen Amsterdamse Bos.

Architectuurhistoricus Jouke van der Werf schreef onlangs een cultuurhistorische verkenning van het Amsterdamse Bos en gaf tijdens dit Van Eesterengesprek #51 een lezing over de geschiedenis en het huidige gebruik van het bos. Ook staat hij stil bij het Sloterpark en de Sloterplas, eveneens een groengebied met recreatief gebruik, waar de natuur zowel is ontworpen als op haar beloop wordt gelaten.

Lees verder >>


Strand Noordwestoever Sloterplas

Het al langer bestaande strandje aan de Noordwestoever, dat ooit spontaan is ontstaan op een zandaanvulling van de oever, wordt in juni uitgebreid om tot een ruimer zandstrand te worden.

Het nieuwe zand wordt gestort.

De grasoever tussen het bestaande strandje en het bakstenen bastion werd afgegraven. Vervolgens werd er nieuw zand aangebracht. Het zand loopt geleidelijk af naar het water.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 9 juni 2016.

Lees verder >>


Mosselscherm in het zwemwater aan de Noordwestoever

In warme zomers, als de oppervlakte van het water van de Sloterplas is opgewarmd, vond er de afgelopen jaren vaak groei van blauwalgen plaats, wat een negatieve invloed had op de waterkwaliteit.

Het nieuwe mosselscherm voor het strandje tussen de bastions.

Waternet is al enige tijd bezig met onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van de waterkwaliteit. Nadat hier in de afgelopen jaren (2013-2015) een oranje afscheidingsscherm plus een pompinstallatie was geplaatst, is er begin juni een nieuw 'mosselscherm' aangebracht tussen de beide bastions voor het strandje. Hiertoe zijn een aantal zwarte palen geplaatst waaraan het net is opgehangen.

Op het net moeten mosselen groeien die het water zuiveren en groei van de beruchte blauwalg helpen voorkomen. De mosselen zijn gevangen in een ander deel van de Sloterplas. Waternet onderzoekt de komende tijd het effect van het mosselfilter op de waterkwaliteit in de baai.

Tekst en foto's: Erik Swierstra, 9 juni 2016.

Lees verder >>


Nieuwe brug tussen Ruimzicht en Landtong

Bijgaand een impressie van de nieuw te bouwen voetgangersbrug tussen de Landtong bij Meer en Vaart (links) en Torenwijck (Ruimzicht). Het is een ontwerp van Haasnoot Bruggen in opdracht van Stadsdeel Nieuw-West. Het stadsdeel wil de brug bouwen in 2017.

Impressie van de toekomstige brug over de Osdorpergracht.

Al in het Masterplan Sloterpark uit 2003 van Yttje Feddes, waar het in 2006 uitgevoerde 'Rondje Sloterplas' een onderdeel van was, kwam deze brug voor. De bouw is een uitvloeisel van de uitvoering van een deel van het Toetsingskader Sloterpark, vastgesteld in 2006 door de Gemeenteraad.

Lees verder >>

 

Vernieuwde Zuidwestoever van de Sloterplas geopend

Na de afronding van de vernieuwingswerkzaamheden aan de Zuidwestoever van de Sloterplas vond de ingebruikname hiervan plaats met het evenement 'Smaakboulevard' op zaterdag 4 juni 2016.

Gezellige drukte op de banken en de trappen langs het water.

De werkzaamheden hebben ruim een half jaar geduurd. Er zijn nu nieuwe witte tegels, trappen langs het water waarop men kan zitten, een nieuwe houten aanlegsteiger, houten banken langs de betonnen randen om de bomen. Het geheel ziet er aantrekkelijk uit en op een mooie zomerdag, zoals zaterdag 4 juni 2016, komt de vernieuwde boulevard goed tot zijn recht.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 4 juni 2016.

Lees verder >>


Doop Zeilboot Jakoba Mulder

Nadat vorig jaar bij het Watersportcentrum Sloterplas al een boot was gedoopt met de naam Van Eesteren was het nu de beurt aan Jakoba Mulder om met de zeilboot vernoemd te worden.

Tineke Rombout doopt Jakoba Mulder. Links: Ronald Mauer.

Op zaterdag 4 juni werd de betreffende boot op een trailer naar Meer en Vaart gebracht en aldaar onthuld. Het kostte Tineke Rombout en Ronald Mauer de nodige moeite om de champagne uit de fles tegen de boot te krijgen. Na drie pogingen werd uiteindelijk de dop van de fles gehaald en deze tegen de boot gegooid. Na afloop werd de boot teruggebracht naar het Watersportcentrum om aldaar in het water zijn diensten te gaan bewijzen.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 4 juni 2016.

Lees verder >>


Betere waterkwaliteit Sloterplas

Waternet werkt in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en samen met de gemeente Amsterdam aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Sloterplas. Dit doen we omdat zowel flora als fauna zich beter ontwikkelt in schoon helder water. In dit schone water kunnen inwoners dan veilig zwemmen en goed recreëren.

Kluiten met quaggamossels

Europese regelgeving stelt eisen aan de kwaliteit van water, zowel voor de aquatische ecologie (de Europese Kaderrichtlijn Water: KRW) als voor zwemwater (de Zwemwaterrichtlijn: ZWR). Deze richtlijnen zijn een ijkpunt bij het verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees verder >>

 

Het vernieuwde Café Oostoever nu glasdicht

Na maandenlange periode van langzame vorderingen was er in april duidelijk voortgang in de vernieuwing van het gebouw van Café Oostoever. In de tweede helft van april werd het bouwwerk glasdicht gemaakt. Er zijn nu grote glazen vensters die de begane grond en de eerste etage afsluiten. Ook is de trap aan de zijkant vernieuwd en zijn de witte vlakken opnieuw geschilderd. Als het interieur verder is afgewerkt kan later dit jaar het café voor het publiek worden opengesteld.

Tekst en Foto: Erik Swierstra; 24 april 2016.

Lees verder >>

Zie ook: Café Oostoever krijgt een nieuwe opbouw >>

 

Vernieuwde oever langs Meer en Vaart

In het afgelopen half jaar vonden werkzaamheden plaats langs de zuidwestoever van de Sloterplas, langs Meer en Vaart. Er werden nieuwe trappen aangelegd, betonnen wanden rond de bomen geplaatst en nieuwe tegels gelegd. Ook verscheen er een nieuwe houten steiger in het water. Voor de 4 mei-herdenking was het grootste deel van het terrein gereed. Enkele afrondende werkzaamheden worden nog uitgevoerd.

Tekst en Foto: Erik Swierstra; 4 mei 2016.

Lees verder >>

Zie ook: Werkzaamheden Zuidwestoever Sloterplas

 

Wilgenlaantje met nieuwe wilgen

Bijna vijf maanden na het verwijderen van de oude wilgen van het Wilgenlaantje aan de Oostoever van de Sloterplas zijn de werkzaamheden afgerond. Als bekroning op het werk werden in de laatste week van april 2016 nieuwe wilgen aangeplant, zodat het laantje er nu weer nieuw en mooi uitziet.

Tekst en Foto: Erik Swierstra; 29 april 2016.

Zie ook: Wilgenlaantje zonder wilgen >>


Tineke Rombout krijgt lintje tijdens de 'Lintjesregen'

Tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' kreeg Tineke Rombout op 26 april 2016 in de Nieuwe Kerk door burgemeester Eberhard van der Laan een lintje opgespeld. Zij kreeg deze onderscheiding voor haar vele werkzaamheden als vrijwilliger in de afgelopen decennia.

Tineke Rombout heeft zich in het Stadsdeel Nieuw-West ingespannen (en doet dat nog steeds) voor de volgende organisaties:

* Stichting Eigenwijks
* Vereniging Huiseigenaren Slotervaart (VHS)
* Vereniging Vrienden van de Sloterplas (VVS)
* Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden (ProWest)
* Van Eesterenmuseum
* Broedplaats HW 10 (Hendrik van Wijnstraat 10)

Tekst en foto: Erik Swierstra; 26 april 2016.


Vuurwerk Sloterplas op 27 april

In de Amsterdamse Gemeentekrant van 21 april 2016 staat op pagina 11 een verkeerde datum genoemd. Het traditionele vuurwerk op de Sloterplas vindt niet plaats op 26 april, maar op woensdag 27 april (op Koningsdag), om 22.00 uur.

Lees verder >>


Iepezaadjes aan de Sloterplas

Tussen half april en half mei is de tijd van de iepezaadjes. Eerst worden de talrijke iepen in Amsterdam en ook bij de Sloterplas gehuld in een lichtgroene waas van iepevruchtjes, met daarin de iepezaadjes, die na enige tijd opdrogen en als lichtgele neerslag van de bomen dwarrelen. Het lijkt alsof het 'zaadjes sneeuwt'. Daarom ook de term 'iepesneeuw'. Omdat het Sloterpark de locatie met de grootste concentratie iepen in Amsterdam is, is dit verschijnsel ook rond de Sloterplas jaarlijks goed waar te nemen.

Iepezaadjes aan de Sloterplas; 20 april 2016. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Erfgoed van de Week | Flaneren tussen zeldzame iepen

De meest karakteristieke boom in het Amsterdamse stadsbeeld krijgt dit jaar weer extra aandacht tijdens de vijfde editie van het Springsnow Festival (21 april-21 mei). Met meer dan 75.000 iepen is Amsterdam de iepenhoofdstad van de wereld. Door de hele stad zijn wel 50 verschillende soorten te vinden. Aan de Sloterplas in Nieuw-West staat de zeldzame Bea Schwarz-iep.

Lees verder >>

 

Van Eesteren vaarseizoen van start

Wegens populariteit en goede traditie biedt het Van Eesterenmuseum, samen met Natuur- en Milieueducatie Nieuw-West, ook in 2016 een reeks avontuurlijke vaartochten door de Westelijke Tuinsteden aan. De start van het vaarseizoen en de eerste vaartocht van zeven was zaterdag 23 april.


Via Slotermeer, Sloterplas én Natureluur naar 'Café Buiten'. Tijdens de tocht is ruim aandacht voor architectuur, natuur, kunst en cultuur, maar ook voor watermanagement, stedenbouwkundige geschiedenis, sport en nog veel meer.

Lees verder >>

 

Kanokaart Nieuw-West gepresenteerd

Tijdens het evenement 'Lentekriebels in de Tuinen van West' op 20 april 2016 werd de nieuwste uitgave van de Kanokaart Nieuw-West gepresenteerd, waarop ook de nieuwe kanoroutes in de Tuinen van West, met name in de Polder De Eendracht (Osdorper Binnenpolder-Noord), zijn aangegeven. In het afgelopen jaar zijn er diverse brugjes over de watergangen gebouwd, waardoor er nu mooie kanoroutes door dit gebied zijn ontstaan. Het is nu ook mogelijk om vanaf de Sloterplas daarheen te kanoën, via een tweetal overstapplekken.

Ronald Mauer, Jasper Smink en Wouter van der Wulp met de nieuwe Kanokaart Nieuw-West. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering zaterdag 16 april 2016

U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte Oostoever, Bonnefantenstraat 10 aan het Kröller Mullerpark.

Zie ook: Concept verslag ALV 16.04.2016.doc

Lees verder >>


Hotelinitiatief Sloterplas

Uit de Bestuurscommissie Nieuw-West; 30 maart 2016

Een politiek gevoelig onderwerp was en is de vraag of aan de oostzijde van de Sloterplas, bijvoorbeeld op of nabij het Watersporteiland, een hotel gebouwd zou mogen worden. Een ondernemer heeft hiervoor een concreet plan ingediend bij het college van B&W van Amsterdam, en B&W hebben de BC om advies gevraagd.

Lees verder >>


De quaggamossel in de Sloterplas

Reeds vele jaren kampt de Sloterplas met het probleem van de blauwalgen. Bij warm weer gaan de algen bloeien en geven een groen-blauw waas over het water, het is dan niet meer geschikt als zwemwater. De groei en bloei van de blauwalgen wordt veroorzaakt door een te grote voedselrijkdom van het water. Deze wordt veroorzaakt door ophoping van plantenresten uit de omgeving in het water. Het water wordt hierdoor troebel en is een gunstige leefomgeving voor de blauwalg.

Quaggamossel (Dreissena bugensis).
Foto: Wikipedia.

Lees verder >>

Zie ook: Speciale mossel verbetert zwemwater Sloterplas

 

Drie nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant

Tijdens de Boomfeestdag op 16 maart 2016 waren een aantal leerlingen van de Pro Regeschool aanwezig bij het planten van drie nieuwe Bea Schwarz-iepen. Eigenlijk was het geen planten, maar het scheppen van aarde op de wortelkluit van de reeds geplaatste bomen. Ook werden er twee tegels onthuld die informatie hierover geven.

De scheppen staan klaar bij de drie bomen.

Lees verder >>


De Krulhaarkelkzwam houdt van de kou

Wel 250 kruljaarkelkzwammen werden gespot in het Sloterpark. Een prachtige winterpaddenstoel.

Kijk daarom goed om je heen in het park, want over een paar weken zijn ze verdwenen. Vele zijn al flink aangevroten door slakken, springstaarten en insectenlarven.

Lees verder >>

 

Herstel bijzonder Bea Schwarz-iepenlint start met feestje

Woensdag 16 maart 2016 om 10.00 uur is het feest. Dan begint het herstel van een uniek bomenlint aan de Noordzijde van de Sloterplas.

Op 17 mei 2015 gaf de Reinier Sijpkens een speciale ode aan de Bea-Schwarz-iepen aan de Noordzijde.

Deze dubbele bomenrij uit de jaren vijftig is een eerbetoon aan Bea Schwarz. De vereniging ijvert al jaren voor het herstel en is dan ook in een hieper-de-iep-hoera-stemming.

Lees verder >>

 

Sloeprondvaart Sloterplas op 12 maart 2016

Ontdek Amsterdam tijdens 24H West!

24H Amsterdam is dé manier om de stad op een nieuwe manier te ervaren. Of het nu oost, west, noord, zuid of zuidoost betreft. Bij de voorjaarseditie 24H West staat het westen van Amsterdam centraal. Vanaf zaterdagmiddag 12 maart 12.00 uur tot zondagmiddag 13 maart 12.00 uur vind je in West heel veel leuke en ongewone evenementen.

Sloterplas Oostoever. Foto: Iwan Daniels.

Doe zaterdag 12 maart een rondje Sloterplas en ga het ruime Nieuw-West-sop op met het Van Eesterenmuseum. Speciaal voor de 24H van West ligt er aan de Oostoever van de Sloterplas een megasloep klaar voor een mooie en informatieve rondvaart van een goed uur. Onze goed geïnformeerde gids Wouter van der Wulp vertelt je alles over de geschiedenis, heden en toekomst van het blauwe hart van de Westelijke Tuinsteden.

Lees verder >>

 

Op weg naar Basbewust Beleid

Hoe is het mogelijk, dat een festival in de praktijk leidt tot onduldbare overlast en veel klachten, maar toch binnen alle gestelde geluidsnormen blijft? Lager Toontje legt het uit.

Het gemeentelijke advies met betrekking tot basregulering bij openlucht-evenementen luidt als volgt:
"Proefondervindelijk is vastgesteld dat geluidsnormen in dB(C) nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A)."

Meer regulering voor de beperking van basgeluid bestaat er niet, en er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze beleidsregel staaft.

Lees verder >>

 

Watervisie Amsterdam 2040

De nieuwe Watervisie Amsterdam 2040 is vrijgegeven voor inspraak. De concept-Watervisie Amsterdam 2040 ligt van 7 januari tot 17 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis en is ook on-line beschikbaar. De watervisie is een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water met een uitvoeringsagenda tot 2018.

De Watervisie heeft betrekking op de hele gemeente Amsterdam. Er zijn buiten de algemene teksten enkele alinea's gewijd aan de Sloterplas en andere wateren in Nieuw-West.

Lees verder >>

 

Bezwaren op het aanleggen van de Westtangent

Omdat de Westtangent langs de randen van het Sloterplaspark van Sloterdijk naar Schiphol rijdt willen we als belanghebbenden bezwaar maken tegen de plannen zoals voorgesteld door de gemeente en stadsregio voor de Slotermeerlaan-zuid, Meer en Vaart-noord en Meer en Vaart-midden.

Asfaltvlakte van de geplande Westtangent op Meer en Vaart ter hoogte van de Sloterplas.

Lees verder >>

 

Valentijnsexcursie zondagmiddag 14 februari

Op Valentijnsdag zindert het park van de liefde. De ideale dag voor een excursie met verhalen, gedichten en pauze met koek en zopie.

We wandelen met Wouter door het park, de Natureluur, de Heemtuin en het Ruige Riet. Centraal staat de relatie tussen bomen en liefde, maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Er is zoveel meer te zien, te horen, te ruiken, te voelen, te proeven, te ...
Lees verder >>


Herstel kademuur bij het Wilgenlaantje

Een jaar geleden werd aangekondigd dat de kademuur bij het Wilgenlaantje aan de noordoostoever van de Sloterplas hersteld zou gaan worden. De kademuur is inmiddels zo'n zestig jaar oud en aan herstel toe. Nader onderzoek wees uit dat de kademuur van beton is, met een houten damwand. Op bijgaande tekening is een doorsnede te zien.

Lees verder >>


Herstel Bea Schwarz-erelint van start met eerst kap en verplanten

Ten noorden van de Sloterplas starten in januari 2016 werkzaamheden aan de bomen. Het gaat om de iepen aan de Noordzijde, en in Burgemeester van de Pollstraat en Burgemeester Hogguerstraat.

Links de Bea Schwarz-iepen langs de Noordzijde.
Foto: Erik Swierstra.

Noordzijde
Langs de Noordzijde staan bijzondere en zeldzame iepen, de Bea Schwarz-iepen. Begin 20ste eeuw stierven overal in Europa de iepen door verwelking. Bea Schwarz heeft ontdekt dat dat door een schimmel kwam. Nergens in het land staan zoveel Bea Schwarz-iepen als langs de Noordzijde.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Zondag 24 januari 2016 van 14.00 tot 16.00 uur
in het Watersportcentrum Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 4

Onder het genot van een drankje en hapje laat fotograaf en Nieuw-West bewoner Erik Swierstra ons een fotoreportage zien over de recente ontwikkelingen aan de Sloterplas en in het Sloterpark. Na afloop kunnen wij met elkaar van gedachten wisselen over de plannen.

Wij zien uw komst van harte tegemoet!

Lees verder >>


Nieuwjaarsduik Sloterplas 2016

Net als op veel andere plaatsen in de wereld (waarvan 225 in Nederland) vindt ook aan de Sloterplas een jaarlijkse Nieuwjaarsduik plaats. Dit jaar was de negende editie. Bij het strandje aan de noordwestoever van de plas verzamelden zich op 1 januari om 13.00 uur weer een paar honderd mensen die zich in het koude water begaven.

Nieuwjaarsduik Sloterplas 2016. Tekst en foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>

 

Nieuws 2015 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief.

 
Sloterplas