Vrienden van de Sloterplas

De Vrienden van de Sloterplas zetten zich in voor behoud en versterking van de kwaliteiten van de Sloterplas en het Sloterpark in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam >>

 

Recente berichten

* Wat komt er in het Café Oostoever?
* Pakhuis de Zwijger opent tweede locatie bij Sloterplas
*
Westside Clean Up - 6 mei 2018
*
Wandelingen door het Sloterpark
*
Stand van Zaken evenementenbeleid van Amsterdam
*
Renovatie Sloterpark Oost
*
Geschiedenis van Terras Oostoever
* "We kappen liever niet"
* Noordoever Sloterplas gemeentelijk beschermd stadsgezicht


Wat komt er in het Café Oostoever?

Een week na het maken van onderstaande foto is de tekst van de ramen weer verdwenen. Blijkbaar wordt het toch iets anders?

We zijn benieuwd hoe de invulling van dit pand zich verder zal ontwikkelen en wanneer het (eindelijk) open gaat (16 februari 2018).

 

Coming Soon… een restaurant in Oostoever

Na bijna twee jaar wachten kunnen liefhebbers van de Sloterplas dit voorjaar misschien dan eindelijk op het terras zitten van het geheel gerenoveerde restaurant aan de Oostoever.

Op het gebouw hangt nu een poster met: coming soon… Haci Steakhouse.

Foto: Martine de Vente.

Volgens de Kamer van Koophandel is echter nog steeds restaurant Suada gevestigd in het pand. Suada zou in 2016 al open gaan, maar dat ging niet door. Stadsdeel Nieuw-West stelde onlangs nog de horecavergunning voor het pand buiten behandeling. De eigenaren van het aan Suada gelieerde restaurant Ada op Plein '40-'45 zijn onderwerp van een witwasonderzoek.

Lees verder >>


Pakhuis de Zwijger opent tweede locatie bij Sloterplas

Het bekende debatcentrum Pakhuis de Zwijger opent een tweede locatie in een voormalig koffiehuis aan de Burgemeester Rendorpstraat in Nieuw-West. Dat ligt ter hoogte het Van Eesteren Paviljoen.

Dat bevestigt woordvoerder Maurice Seleky van De Zwijger na een tweet van stadsdeelbestuurder Ronald Mauer (D66) van Nieuw-West.

Wat De Zwijger er precies gaat doen, wil de woordvoerder nog niet bekendmaken. "We zijn nu nog bezig met alles rond te maken." Wel is duidelijk dat de locatie in Nieuw-West een andere naam krijgt en dat er een aparte programmering komt. De planning is om in april open te gaan.

Lees verder >>


Westside Clean Up - 6 mei 2018

Het voorjaar is in zicht en de eerste voorbereidingen op een nieuw watersportseizoen worden reeds getroffen. Wij, hét Watersportcentrum van Amsterdam Nieuw-West, maken veel gebruik van de Sloterplas in alle mogelijke vormen; varend, suppend, zwemmend en zelfs duikend. En dus is het mede onze zorg om onze omgeving zo schoon mogelijk te houden.

Om dit bewustzijn te creëren willen wij het seizoen aftrappen met de WestSide Clean Up Day. Op zondag 6 mei 2018 gaan wij met zoveel mogelijk vrijwilligers opzoek naar afval, zowel op het land als op het water.

Lees verder >>

 

Wandelingen door het Sloterpark

Wilt u ook wel eens vertellen hoe mooi u het park vindt en hoe u er van geniet (en hoe niet?). Maak dan gebruik van de uitnodiging van onze gebiedsmakelaar Sloterpark, Stephen Bos.

Het Sloterpark, een levendig stadspark om te sporten, te zwemmen, te recreëren en te genieten van kunst en cultuur en natuurlijk stadsnatuur. Dat is de ambitie van Gemeente Amsterdam. De afgelopen jaren kwamen er al veel leuke nieuwe plekken bij, zoals het Sloterstrand, het van Eesterenmuseum, het free-run parcours van I Amsterdam en hotel Buiten.

De eerste wandeling van dit jaar is op maandag 29 januari 2018, 16:30 uur; verzamelen bij het Sloterstrand.

Lees verder >>

 

Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

Geluidsnormen en locatieprofielen

Na het vaststellen van het bestemmingsplan Sloterpark en omgeving staat op de agenda van de gemeenteraad het definitief vaststellen van het evenementenbeleid, inclusief geluidsnormen en locatieprofielen.

Er is nog veel discussie op dit moment over een aantal zaken en wij zullen die hier toelichten.

Lees verder >>

 

Nieuws 2017 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief.

 

Renovatie Sloterpark Oost

Inmiddels hebben alle indieners van de ruim 200 inspraakreacties op het herinrichtingsplan een brief ontvangen waarin met redenen omkleed vermeld wordt dat er nog geen inhoudelijke reactie is meegestuurd. Wel hoe het proces verder gaat verlopen.

Gezonde eiken met veldesdoorns.

Omdat er heel veel tegenstand is tegen het herinrichtingsplan is de ambtelijke projectgroep uitgebreid en is er een begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit onze vereniging (500 leden), Vereniging Huiseigenaren Slotervaart (300 leden) en Buren van het Sloterpark (bewoners die direct aan het park wonen). Het doel is om gezamenlijk tot een goed plan te komen.

Lees verder >>


Geschiedenis van Terras Oostoever

In de noordoosthoek van de Sloterplas ligt als opvallend element sinds 1961 het Terras Oostoever. In de eerste uitgewerkte plattegrond van het Plan Slotermeer uit 1939 zijn aan de noordoostelijke hoek het Wilgenlaantje, een terras en de boulevard langs de noordoever al ingetekend.

Maquette van het ontwerp van de Terras Oostoever met uitzichttoren; circa 1955. Dienst der Publieke Werken.

In 1952 verscheen een aangepast plan voor Slotermeer, hierop werd het definitieve ontwerp voor de noordoever en de noordoostoever in 1954 gebaseerd.

Het terras werd ontworpen door Dick Slebos, architect bij de Dienst der Publieke Werken, en aangelegd in 1961. Volgens het oorspronkelijke ontwerp zou er een uitzichttoren gebouwd worden. Hiervoor zijn verschillende ontwerpen gemaakt, waarvan ook maquettes zijn vervaardigd, hiervan zijn foto's bewaard gebleven.

Lees verder >>

 

"We kappen liever niet"

"Bomen kappen wordt steeds ingewikkelder eigenlijk." Bomenspecialist Hans Kaljee heeft het over de grote betrokkenheid van Amsterdammers bij de bomen in hun omgeving.

MRI-scan van een boom.

"Laat het helder zijn, wij kappen liever niet. Maar soms moet je een afweging maken tussen zaken zo divers als veiligheid, emotionele gehechtheid, stedelijke ontwikkeling en overlast. Het is daarom belangrijk transparant te zijn over je keuzes. Gelukkig zijn er ook steeds meer technieken waarmee we kunnen kijken of kap echt nodig is."

Lees verder >>


Tulpen van paleis tot plas

Samen met portefeuillehouder Ronald Mauer startten afgelopen dinsdag leerlingen van de ProRegeschool met het planten van tulpenbollen op het Wilgenlaantje bij de Sloterplas. Het bollenplanten is de opmaat voor de opening van het jaarlijkse Tulp Festival, dat komend voorjaar bij de Sloterplas rond de noordoever en het Van Eesterenpaviljoen plaatsvindt.

Onder het motto 'voor iedere Amsterdammer een tulp' zijn er in april op meer dan 65 locaties door de hele stad honderdduizenden tulpen te bewonderen. Op de route 'van paleis tot plas' is dan een kleurrijk tulpenlint te zien zijn. Ronald Mauer: "Tulpen uit Nieuw-West, volgend jaar lente. Het is natuurlijk prachtig dat het Tulp Festival op deze monumentale plek opent. Het is hier heerlijk en dat willen we benadrukken met een zee aan tulpen." Nadat de kinderen de bollen hadden geplant, werden ze door de Natureluur getrakteerd op warme chocolademelk en speculaas.

Lees verder >>


Praat en doe mee in Het Ontwikkelhuis

Midden in het groen aan de rand van de Sloterplas staat 'opeens' een huisje. Een bruin in karton gewikkeld huisje met aan twee zijden glas. Het is het Ontwikkelhuis.

Zaterdag 4 november 2017 was de officiële opening. Bewoners zijn welkom om mee te denken over de lieve stad en het mooie stadsdeel dat we willen zijn.

Lees verder >>

 

Vrijwilligers en stadsdeel Nieuw-West knappen heemtuin op

Een van de groene pareltjes van Nieuw-West is de heemtuin Sloterpark. Onder hoede van Wiliam Frohn als heemtuinbeheerder groeide die in veertig jaar uit tot een klein paradijsje. Na zijn pensioen in 2014 dreigde de tuin ontheemd achter te blijven.

Buurtbewoners richtten daarom een stichting op om de heemtuin te behouden. Naast het stichtingsbestuur zijn er ondertussen elf vrijwilligers aan de slag met het onderhoud van de heemtuin. Hierbij ondersteund door het stadsdeel.

Lees verder >>

 

Schouw Westzijde Sloterpark vanwege Kapwerkzaamheden

Het stadsdeel is bezig met het kappen van risicovolle bomen in het Sloterpark. Medio september 2017 heeft het Dagelijks Bestuur expliciet besloten dat dit door moet gaan.

De komende periode worden nog circa 70 risicovolle bomen gekapt in Sloterpark West, met name rond de heemtuin, de kinderboerderij en de Natureluur en op het Groot Parkeiland.

Afgelopen zomer werden, na protesten van omwonenden, de kapwerkzaamheden aan de oostzijde van het Sloterpark stilgelegd. Ook de werkzaamheden aan de noord-, west-, en zuidzijde, waarvoor een onherroepelijke kapvergunning is, lagen grotendeels stil. Half september heeft het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West besloten een second opinion te laten uitvoeren voor het oostelijk deel van het Sloterpark.

Lees verder >>

 

Paddenstoelenexcursie in het Ruige Riet

met Christiane Baethcke

Zondag 29 oktober 2017 – 11.00 uur

We verzamelen bij NME-centrum de Drijfsijs in het westelijk gedeelte van het Sloterpark.
Vervolgens wandelen we naar het Ruige Riet waar in de herfst vaak mooie en bijzondere paddenstoelen te vinden zijn.

De excursie is gratis, aanmelden niet nodig.


Noordoever Sloterplas gemeentelijk beschermd stadsgezicht

De kop van de Sloterplas is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De noordoever van de Sloterplas is een hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw van Amsterdam.


Luchtfoto van Slotermeer met de Sloterplas,
gezien naar het zuidwesten; augustus 1974.
Foto: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

Het park en de plas vormen het centrum van de Westelijke Tuinsteden, die tussen 1939 en 1974 door Van Eesteren en zijn ontwerpers met het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) zijn vormgegeven.

Belangrijke onderdelen van het beschermd stadsgezicht zijn het Westelijk Bastion (ook wel 'zeskantjes'), de jachthaven (met bijbehorende bastions en groen), de promenade, het straatprofiel met beplanting van de Noordzijde, het (stippen)terras van café Oostoever, de rotonde en de bruggen en het wilgenlaantje.

Lees verder >>

 

Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas geopend

Op 20 oktober 2017 vond de officiële opening plaats van het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de noordoever van de Sloterplas. In de week voorafgaande waren de inrichting van het gebouw en de openbare ruimte er omheen gereedgekomen.

Het nieuwe Van Eesteren Paviljoen; oktober 2017.
Foto: Luuk Kramer.

Speciaal voor deze gelegenheid was er deze dag naast het paviljoen een grote witte feesttent geplaatst om de vele honderden belangstellenden onderdak te kunnen bieden. De bezoekers werden welkom geheten op de muziek van Bigband Tubantia uit Nieuw-West.

Na een officieel gedeelte met toespraken werd het 'lint doorgeknipt' door loco-burgemeester en wethouder van Amsterdam Kajsa Ollongren en portefeuillehouder Nieuw-West Ronald Mauer. Daarna kon iedereen het nieuwe paviljoen bezichtigen en in de tent nog wat eten en drinken.

Lees verder >>

 

Opening Van Eesteren Paviljoen op 20 oktober 2017

Aanvankelijk zou de opening plaatsvinden op 13 oktober, maar is vanwege het overlijden van Burgemeester Eberhard van der Laan een week uitgesteld. Op vrijdag 20 oktober 2017 is het zover: dan wordt op feestelijke wijze het nieuwe Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas geopend.

Aan de noordoever, op een kavel die Cornelis van Eesteren bijna 80 jaar geleden al aanwees voor een publiek gebouw, wordt met de realisatie van het Van Eesteren Paviljoen niet alleen deze droom maar ook een deel van het originele plan voor Slotermeer werkelijkheid. Het paviljoen is tot stand gekomen na vele jaren van plannen en voorbereidingen én dankzij de inspanningen van medewerkers, vrijwilligers en financiers

Lees verder >>


Feestelijke opening nieuw Café Buiten op 22 oktober 2017

Bijna een half jaar na de start van de bouw van het nieuwe Café Buiten op 13 april 2017 nadert de voltooing van de nieuwbouw.

Café Buiten nadert de voltooiing; 4 september 2017.
Foto: Erik Swierstra.

Aanvankelijk zou de opening plaatsvinden op 8 oktober, maar is vanwege het overlijden van Burgemeester Eberhard van der Laan twee weken uitgesteld. De feestelijke opening van het gebouw vindt nu plaats op zondag 22 oktober 2017 tussen 15.00 en 18.00 uur. Om 16.00 start het programma, met onder andere portefeuillehouder van Nieuw-West Ronald Mauer, mannenkoor Noorderhof met een zelfgeschreven lied over Hotel Buiten, oud-stadsdeeldichter Hugo Hoes en alle bekende gezichten van Hotel Buiten.

Lees verder >>

 

Kappen in Sloterpark stilgelegd

Half september 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West besloten een second opinion te laten uitvoeren voor het Sloterpark. De gemeente zal vooraf met belangrijke stakeholders in gesprek gaan hierover.

Onafhankelijke beoordeling

Een expert geeft een onafhankelijke beoordeling over de gezondheid van de bomen waar voor Sloterpark Oost een kapvergunning was aangevraagd. Tot aan de resultaten van deze second opinion én de vaststelling van het definitieve plan voor het Sloterpark Oost heeft de gemeente het kappen vanwege groot onderhoud stilgelegd.

Lees verder >>

 

Zienswijze evenementenbeleid / locatieprofiel Sloterpark

Op 18 september 2017 heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan B en W van Amsterdam.

Vooropgesteld dat wij nog steeds pleiten voor het verplaatsen van Dance festivals naar elders dan het Sloterpark is het goed om regels vast te stellen voor andere kleinschalige evenementen in het park. Festivals als het voormalige Sloterplas Festival, Groene Marathon, Smaakboulevard passen beter in dit gebied en hebben waarde voor een breder publiek dan alleen Dance-liefhebbers.

Lees verder >>

 

West Beach Filmfestival: 14 - 24 september 2017 aan het Sloterstrand

De 14e editie van het jaarlijkse West Beach Filmfestival sluit het eerste echte zomerseizoen van het nieuwe Sloterstrand af. Het openluchtfestival presenteert van 14 tot en met 24 september elke avond een gratis film, foodtrucks en fun.

Met een brede programmering is het West Beach Filmfestival er voor iedereen. Te zien zijn onder andere de Grote Vriendelijke Reus, La La Land, Brimstone, Lady in the Van en Demolition. Gastprogrammeurs zijn dit jaar het COC en de Creamclub.

Naast films biedt het festival ook lekker eten en drinken, verzorgd door twee foodtrucks en de bar van het naburige buurtcafé Hotel Buiten. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 september kan er na de film nog gedanst worden met een silent disco.

Lees verder >>

 

Jaarlijkse VVS-kanotocht met Wouter van der Wulp

Zondag 17 september 2017 om 11.00 uur
vanaf het Watersportcentrum Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 4

Kano's op de Sloterplas. Foto: Erik Swierstra.

Voor de achtste keer organiseren wij een kanotocht voor leden en hun introducés. Na een korte instructie gaan we te water. De route wordt pas kort voor de tocht bepaald op basis van weer, wind en (ontbreken van) knelpunten. Voor iedereen met een normale conditie is de tocht goed te doen. En ook dit jaar peddelt kanovereniging Sloterplas met ons mee. Onze kanotochten zijn fameus. Zie plas en park ook eens vanaf een heel andere kant en vaar mee.

Deelname is gratis.
Graag vooraf aanmelden: tel. 020-6990067
of e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Sneak Preview in het Van Eesteren Paviljoen

Neem op zaterdag- of zondagochtend 9 of 10 september als eerste een kijkje in het Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas

Terwijl de inrichting ervan nog in volle gang is, kun je tijdens de Open Monumentendagen alvast kennismaken met het nieuwe onderkomen van het Van Eesteren Museum, een gebouw vol licht, lucht en ruimte, dat half oktober open gaat.

Het Van Eesteren Paviljoen tijdens het inrichten; 4 september 2017. Foto: Erik Swierstra.

Onder leiding van een architect kom je meer te weten over de achtergrond van het ontwerp en de bijzondere locatie in het Sloterpark.

De sneak previews starten beide dagen om 10, 11 en 12 uur en duren een klein half uur.

Lees verder >>

 

Plan voor nieuw paviljoen 'Kaap West' aan de Sloterplas

Het stadsdeel Nieuw-West heeft het plan om een nieuwe horecagelegenheid te realiseren aan de Osdorpse oever van de Sloterplas op de landtong tussen Torenwijck en Meer en Vaart. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven.

De winnaar hiervan is het ontwerp 'Kaap West' van BFAS. Voor de gevel zullen gebruikte en herbruikbare materialen worden toegepast. Zowel het paviljoen als de toekomstige "Levantijnse" keuken richten zich op een breed publiek.

Lees verder >>

 

Westlandgrachtsluis wordt gerenoveerd

De Sloterplas ligt op polderpeil, -2,10 NAP. Dat is 1,70 m lager dan het stadspeil en 1,50 m lager dan het Rijnlands peil.

Bij de aanleg in de jaren vijftig zijn er op drie locaties sluizen aangelegd waarmee boten van en naar de Sloterplas kunnen varen: de Cramergrachtsluis (sluis nr. 112), de Westlandgrachtsluis (sluis nr. 118) en de Akersluis (sluis nr. 102). Voor de sluis bij de Westlandgracht is eigenlijk de verkeerde naam gekozen, deze had eigenlijk beter Slotervaartsluis kunnen heten, naar de waterweg waarin deze is gelegen.

De Westlandgrachtsluis is nu nog buiten gebruik.
Foto: Erik Swierstra; 5 juli 2017.

De sluizen in de Burgemeester Cramergracht en bij Sloten zijn in juni 2010 op afstand bedienbaar gemaakt. Om de scheepvaartverbindingen tussen de stad en de Sloterplas te verbeteren is door de gemeente Amsterdam besloten om de Westlandgrachtsluis te renoveren en ook op afstand bedienbaar te maken. Volgens de plannen zou dit in 2018 gerealiseerd worden.

Lees verder >>

 

Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan

Naar aanleiding van de plannen van de gemeente Amsterdam tot grootschalige bomenkap in het Sloterpark is er op 6 juli 2017 een film gepubliceerd onder de titel: Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan.

Stadsdeel Nieuw-West heeft verregaande plannen met het park en de begroeiing bij de Sloterplas. Onder andere zouden honderden bomen gekapt moeten worden. Velen in de buurt zijn het niet eens met deze plannen. Een rondgang met verontwaardigde buurtbewoners Roel van Duijn en Alexander Smit.

De film is te zien op: Knooppunt Sloterplas - Een 'Stoer' Plan

Lees verder >>

 

Omwonenden boos om kap bomen Sloterpark

Stadsdeel Nieuw-West gaat flink snoeien aan de oostoever van de Sloterplas. Zeker 341 bomen moeten weg, maar de buurt vreest dat het er veel meer worden.

Buurtbewoners waren aanvankelijk blij met de plannen van het stadsdeel. Na tien jaar verwaarlozing zou eindelijk weer eens flink onderhoud worden gepleegd aan de oostoever van de Sloterplas. Totdat ze de kapvergunning onder ogen kregen. "Toen bleek het om 341 bomen te gaan," zegt Fons Verbraaken, die zich samen met een groep buurtbewoners hard maakt voor het behoud van de bomen

Lees verder >>

 

Plannen voor bomenkap in Sloterpark

NIEUW-WEST – Een enorme kaalslag dreigt voor het Sloterpark. In het nieuwe inrichtingsplan Oostoever Sloterplas verdwijnt de besloten bospartij aan de Oostoever. Een aantal bomen zijn al gekapt.

Nog honderden bomen hangt het gemeentelijke zwaard van Damocles boven de groengebladerde kruin.

Lees verder >>

 

Restaurant Oostoever gefinancierd met drugsgeld?

Wat al werd vermoed en gevreesd, werd op 30 juni 2017 bewaarheid in een bericht van stadszender AT5: de stagnatie van de verbouwing van het vroegere Café Oostoever wordt veroorzaakt door dubieuze praktijken.

Komt hier ooit nog 'Suada Restaurant'?
Foto: Erik Swierstra; 5 augustus 2016.

Bijna een jaar geleden was de verbouwing van de buitenzijde van het pand gereed. Vervolgens werd een interieur ingebouwd, maar dit vlotte niet erg. De laatste maanden lag werk het zelfs geheel stil. Reden voor geruchten over waarom het restaurant nooit geopend werd...

Lees verder >>

 

Sloterpark wordt voetgangerszone, fietsen toegestaan

Het onderscheid tussen voet- en fietspaden is vervallen. De maatregel geldt straks in alle Amsterdamse parken.

Door een voor heel Amsterdam geldende maatregel is het verschil tussen voet- en fietspaden vervallen. Met deze nieuwe maatregel is tegelijk een parkverbod ingesteld voor snorfietsers. Zij moeten gebruik maken van de paden buiten het park.

Lees verder >>

 

Zienswijze herinrichtsplan Sloterpark Oost

Het bestuur van de V.V.S. heeft op 11 juni 2017 aan het Stadsdeel Nieuw-West een zienswijze gezonden over het herinrichtingsplan Sloterpark Oost.

Lees verder (pdf) >>

 

Sloterstrand - de nieuwe naam voor strand aan de Sloterplas

Dit is de uitslag van de prijsvraag die in november 2016 gehouden werd. Uit de top-3 van inzendingen heeft de jury de nieuwe naam gekozen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 24 mei 2017 werd de naam bekend gemaakt.

Op het informatiepaneel is de nieuwe naam Sloterstrand, aan de Sloterplas, te lezen; 25 mei 2017. Foto: Erik Swierstra.

Het in de zomer van 2016 uitgebreide en opgeknapte strand aan de noordwestoever van de Sloterplas is in de afgelopen maanden uitgebreid met enkele nieuwe voorzieningen, zoals toiletten, picknickbanken en een volleybalnet.

Lees verder >>

 

De ontstaansgeschiedenis van het Sloterpark

Op 30 maart 2017 vond in het Van Eesterenmuseum het 58e Van Eesterengesprek plaats. Het onderwerp was 'De ontstaansgeschiedenis van het Sloterpark'.

Fenny Ramp, die in 2016 een afstudeerscriptie over dit onderwerp heeft gemaakt was de spreker. Zij hield een zeer interessant verhaal over het ontstaan van de volksparken vanaf de 19e eeuw tot aan hoe het ontwerp van het Sloterpark tussen 1939 in de jaren zeventig tot stand kwam.

Lees verder >>

 

Erfgoed van de Week - Nieuwerwe(s)ts recreëren

Vorige week werd het vernieuwde stadsstrand aan de Sloterplas geopend. Groter, beter gefaciliteerd, schoner én met een nieuwe naam: het Sloterstrand. Het idee is dat elk jaar meer bezoekers naar het strand in Nieuw-West trekken.

Onthulling van de nieuwe naam: 'Sloterstrand'; 24 mei 2017.

Deze wens is in lijn met het oorspronkelijke gedachtegoed van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Hierover zie, hoor en lees je meer op de tentoonstelling Een Betere Stad, tot en met 16 juli te zien in Gebouw De Bazel. Bij de uitwerking van het AUP werden vele recreanten aan het park en het strandbad gekoppeld. Zoveel mensen als men toen verwachtte kwamen niet naar de Sloterplas. Maar na de heropening zijn nu alle ingrediënten daar om het stadse strand met een uitgebreide geschiedenis tot een historisch succes te maken.

Lees verder >>

 

Mozaïekbankje Meer en Vaart

De oever van de Sloterplas bij Meer en Vaart is een nieuw kunstwerk rijker. Een bankje met mozaïek is half mei geplaatst ter ere van de 180 nationaliteiten in Amsterdam.

Foto: Erik Swierstra; 25 mei 2017.

Lees verder >>

 

OV-bereikbaarheid Sloterplas verslechtert

Beter openbaar vervoer in Amsterdam; dat is waar Amsterdam naar streeft. Maar wat komt er in de praktijk van terecht? De Sloterplas profiteert er in elk geval niet van...

Impressie van de toekomstige busbaan van de Westtangent bij de Meervaart aan de oever van de Sloterplas.

Lees verder >>


Het bestuur van de V.V.S. per 22 april 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. op 22 april 2017 nam ons bestuurslid Peter Stein afscheid van het bestuur. Hij was vanaf de oprichting op 3 juni 2003 lid van het bestuur en is dus bijna 14 jaar actief geweest voor de vereniging. De V.V.S. dankt hem voor zijn inzet gedurende al deze jaren.

Het bestuur bestaat nu nog uit vijf personen. Op de foto staan de dames afgebeeld. Staand van links naar rechts: Tineke Stricker, Mirjam Koevoet en Emmy Groot. Zittend van links naar rechts: Tineke Rombout en Harriët Haakma Wagenaar.
Foto's: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Noordoever Sloterplas beschermd stadsgezicht

De Gemeente Amsterdam wil de Noordoever van de Sloterplas aanwijzen als beschermd stadsgezicht. Het beschermd stadsgezicht richt zich op de instandhouding van het geheel van stedenbouwkundige structuur, bebouwing en openbare ruimte. De aanwijzing van een gebied tot een beschermd gezicht is een erkenning van uitzonderlijke cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden.

Sloterplas met flats Noordzijde; 28 augustus 2012. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Inspraak inrichtingsplan Sloterpark Oost

Het Sloterpark wordt de komende tijd flink vernieuwd. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en het park wordt weer in ere hersteld. Voor de vernieuwing van het oostelijk deel van het park, aan de oostkant van de Sloterplas, is een inrichtingsplan gemaakt. Het concept-plan is vrijgegeven voor inspraak. U kunt tot en met dinsdag 13 juni 2017 hierop reageren.

Lees verder >>

 

Brief over evenementen op Grote Parkeiland

Het bestuur van de V.V.S. heeft op 3 mei 2017 aan het Stadsdeel Nieuw-West een brief gezonden waarin de zorgen worden geuit over de gevolgen van evenementen op het Grote Parkeiland op de bodemgesteldheid.

Lees verder (pdf) >>

 

Ontwikkelingen aan de Sloterplas 2017

Er wordt op dit moment op diverse plekken rond de Sloterplas gebouwd en ontwikkeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. op 22 april 2017 heeft Tineke Stricker op een rijtje gezet welke werkzaamheden dat zijn.

Lees verder >>


Van Eesteren Paviljoen en iepen met zaadjes

In de loop van maart 2017 zetten timmerlieden de houten opbouw van het Van Eesteren Paviljoen in elkaar en begon het paviljoen aan de noordoever van de Amsterdamse Sloterplas in korte tijd een concreet bouwwerk te worden.

Van Eesteren Paviljoen en iepen met zaadjes; 11 april 2017.
Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Onthulling naambord Conny van Rietschotenbrug - brug nr. 607

In het Rondje Sloterplas bevinden zich zes bruggen. Alle bruggen in Amsterdam hebben een nummer. Van de bruggen rond de Sloterplas heeft er één, brug nr. 607, sinds 15 april 2017 ook een naam: de 'Conny van Rietschotenbrug'. Dit is de brug in de Oostoever tussen het Café en het Wilgenlaantje, tevens de grens tussen Slotermeer en de wijk Oostoever.

Ronald Mauer (l) en Oebe Rombout (r) onthullen het brugnaambord van de Conny van Rietschotenbrug; 15 april 2017.

Lees verder >>


Onthulling bouwbord Café Buiten

Op 13 april 2017 werd een nieuw bouwbord onthuld voor de bouw van het nieuwe Café Buiten op de plek van de oude zeshoekige kinderbadjes van het vroegere Sloterparkbad. Tevens werd niet de eerste paal geslagen, maar de eerste (meer)paal gelegd.

Het bouwbord is onthuld; 13 april 2017. Foto: Erik Swierstra.

Lees verder >>


Vuurwerk Sloterplas op Koningsdag

Voor het mooiste vuurwerk van Koningsdag moet je aan de Sloterplas zijn. Vanaf de Noordzijde en de Oostoever heb je een prachtig uitzicht.

Het vuurwerk start op donderdag 27 april om 22.00 uur.


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

en Rondleiding in Natuurtuin De Wiedijk

Lees verder >>

 

Havik moedwillig verjaagd

Van een vogelliefhebber ontvingen wij het alarmerende bericht dat het haviksnest op het noordelijke eiland voor het Sloterparkbad is uitgestoten en dat de bouw van een nieuw nest is verstoord met een havikverjaagbal.


Het bericht is ook bij het stadsdeel Nieuw-West en de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht. De havik broedt al enige jaren met succes. Dit is een van de redenen waarom in de uitgangspunten voor een locatieprofiel voor evenementen de eilanden niet meer ingezet mogen worden voor evenementen.

Lees verder >>

 

Ontwerp van de Noordoever van de Sloterplas

Bij recent onderzoek in de archieven van de Dienst der Publieke Werken is onder andere een mooie kaart van het ontwerp van de Noordoever van de Sloterplas met de Noorderhaven tevoorschijn gekomen. Bijgaande kaart uit 1956 toont het ontwerp, met het bomenplan zoals dat in de jaren zestig ook grotendeels zo is uitgevoerd, en thans nog aanwezig is.

In de cirkel ingetekend staan de contouren van een paviljoen, zoals dat al in 1939 bedoeld was, maar dan anders van vorm. Inmiddels is in het voorjaar van 2017 op deze locatie het Van Eesteren Paviljoen in aanbouw, zoals te zien is op de tweede afbeelding. Het paviljoen wordt in de herfst van 2017 voor het publiek geopend.

Lees verder >>

 

Onderhoud Oostzijde Sloterpark

De Oostzijde van het Sloterpark verdient onderhoud. Het stadsdeel Nieuw-West heeft echter een plan ontwikkeld waarbij niet alleen onderhoud wordt gepleegd maar ook een nieuwe inrichting is bedacht.

En dat plan verandert het oorspronkelijke ontwerp, waar wij het niet mee eens zijn. Wij hebben, na een overleg, onze opmerkingen en bezwaren op papier gezet. Op dit moment weten we nog niet wat men met onze bezwaren doet.

In de bijlage onze bezwaren en een tekening van het ontwerp.

Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas

* 20170217 Evaluatie gesprek over herinrichting oostoever Sloterplas (pdf)

* Kaart van het Inrichtingsplan Sloterpark met poelen en bomenweide

Lees verder >>

 

Van Eesteren Paviljoen begint vorm te krijgen

Ruim een maand na het slaan van de palen en de onthulling van het gele bouwbord in januari is de betonnen fundering gelegd en verrijst de houten opbouw. In de eerste week van maart werden de houten balken en panelen voor het bouwpakket op de bouwplaats afgeleverd.

Het houten skelet voor het Van Eesteren Paviljoen aan de Noordzijde krijgt vorm; 9 maart 2017. Foto: Erik Swierstra.

In de loop van maart zetten timmerlieden de houten opbouw in elkaar en begon het Van Eesteren Paviljoen aan de Noordzijde in korte tijd een concreet bouwwerk te worden. Een ieder die langs loopt of fietst kan nu zien dat er iets gaat komen en vol verwachting zien we het Paviljoen verder groeien.

Lees verder >>

 

Strand Sloterplas toen en straks

Onlangs is een groot informatiepaneel geplaatst bij het vorig jaar uitgebreide strand aan de noordwestoever van de Sloterplas.

Deze maand starten de laatste werkzaamheden bij het strand van de Sloterplas. Er komen voetpaden, picknicktafels en vaste plekken voor foodtrucks. Tijdens de werkzaamheden blijven het strand, het fietspad en de bastions toegankelijk.

Half mei is de feestelijke opening van het strand, dan wordt ook de nieuwe naam van het strand bekend gemaakt.

Uit: de Nieuwsbrief van de Gemeente Amsterdam; maart 2017.

Foto: Erik Swierstra; 9 maart 2017.

Lees verder >>


Sloterparkwandeling Zuidwestzijde Grote Parkeiland

Zaterdag 18 maart 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
Verzamelen bij Oeverpad 300, Osdorp

Lees verder >>


Het gele bouwbord voor het Van Eesteren Paviljoen is onthuld

Op vrijdagmiddag 27 januari 2017 is tijdens een druk bezochte bijeenkomst het gele bouwbord aan de Noordzijde voor het Van Eesteren Paviljoen onthuld.


Na enige toespraken werd door het trekken aan enkele touwen het bord zichtbaar. Ook droeg de stadsdeeldichter een toepasselijk gedicht voor.

Tekst en foto: Erik Swierstra; 27 januari 2017.

Lees verder >>


Vier mee! 27 januari 2017 start bouw Van Eesteren Paviljoen

Er wordt gebouwd aan de noordzijde van de Sloterplas en hoe! Het fundament voor het Van Eesteren Paviljoen is bijna gelegd en afgelopen decembermaand werd het terrein voor het paviljoen bouwklaar gemaakt. Begin januari gaan er 38 heipalen de grond in.

Leuk feestje
Het Van Eesterenmuseum wil dit bijzondere moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan en nodigt iedereen uit om de start van de bouw op vrijdag 27 januari 16.00 uur feestelijk mee te vieren. Kom gepast gekleed en in stijl, de dresscode is 'Something Yellow.'

Lees verder >>


Erfgoed van de Week | Van Eesteren (in) ontwikkeling

Op vrijdag 27 januari 2017 wordt er een klein feestje gevierd in Nieuw-West. De start van de bouw van het Van Eesterenpaviljoen aan de noordoever van de Sloterplas wordt dan gevierd. Naast een prachtige ook een logische plek, want op exact deze locatie tekende stedenbouwkundig ontwerper Cornelis van Eesteren in de jaren ’30 van de vorige eeuw ook al een paviljoen in zijn Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Nog dit jaar gaan de deuren open van dit nieuwe onderkomen van het Van Eesterenmuseum.

Lees verder >>

 

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Op 15 januari 2017 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan de gemeenteraad van Amsterdam over het ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving.

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2017

Lees verder >>


En dat is tien!

Normaal staat ze 's zomers bij plus dertig graden op het strand heel voorzichtig met één teen in het water al te gillen dat het te koud is. Nu rende Alette keihard het Nieuw-Westelijke water in, alsof de gevoelstemperatuur die dag niet rond het vriespunt lag.

Over tenen gesproken, die van zoon Teun deden de hele middag pijn van de kou, maar "volgend jaar wil ik weer!" En dat zeiden meerdere dappere duikers klappertandend afgelopen zondag.

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Gewoon keihard gillen, was de tip van Slootermeerschoolmeester Arthur. "Met z'n allen, terwijl je naar de plas rent!" Dan red je het wel heen, kopje onder, en weer terug.

Lees verder >>

 

Tiende Nieuwjaarsduik Sloterplas

Slotermeer – 'Dit moet een traditie worden!' schreef de Westerpost in 2008 over de allereerste bewonersduik in het klotsende hart van Nieuw-West (dat toen nog als Westelijke Tuinsteden uit vier stadsdelen bestond).


Welkom op het kortste en koudste evenement van Amsterdam!
(foto: 2008)

Het initiatief van Noorderhofbewoner Marco de Maijer houdt 1 januari 2017 de tiende editie. Het wordt een speciale middag rondom een traditionele duik. Start om 13.00 uur.

Tekst en foto: Shirley Brandeis

Lees verder >>

 

Nieuws 2016 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief.

 
Sloterplas