Uitnodiging ALV

 

Uitnodiging ALV

Het bestuur van de VVS nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend bezoek aan de Natuurspeeltuin in ontwikkeling op zaterdag 14 april 2012 om 13.30 uur in NME-centrum De Drijfsijs. Dit centrum ligt in het Sloterpark aan de westzijde van de Allendelaan, nabij de kinderboerderij.

 

Agenda

1. Opening

2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 april 2011 (in Nieuwsbrief 32 de verkorte versie, lange versie op onze website)

3. Verslag ontwikkelingen rond de Sloterplas in het afgelopen jaar

4. Verslag activiteiten

5. Verslag penningmeester 2011

6. Verslag kascommissie

7. Benoeming kascommissie

8. Periodiek aftreden en (her)verkiezing van bestuursleden:

* aftredend lid: Yvonne de Graaff,

* aftredende leden, maar herkiesbaar: Berta Tenner en Peter Stein, voorstel om akkoord te gaan met herbenoeming

9. Toelichting plannen en begroting 2012

10. Rondvraag

 

Na afloop

Na afloop om ± 14.30/15.00 uur zullen wij kennismaken met de nieuwe kwartiermaker van de Natuurspeeltuin Wouter Dolmans. Ook William Frohn, beheerder van de Heemtuin, zal ons vergezellen naar de Natuurspeeltuin. Op de website van stadsdeel Nieuw-West leest u meer over de Natuurspeelplaats en vindt u een overzichtskaart.

 

 
Sloterplas