Forumgesprek over bomen in Nieuw-West

 

 

Forumgesprek over bomen in Nieuw-West

 

Het Van Eesterengesprek #14 op woensdagavond 18 april 2012 gaat over het groen in Nieuw-West, waaronder de bomen rond de Sloterplas.

 

Aanleiding is de onderzoeksnota ‘Bomentaal van het Amsterdams Uitbreidingsplan’. Deze is drie jaar geleden in opdracht van toenmalig Stadsdeel Slotervaart-Overtoomseveld opgesteld door landschapsarchitect Frank Josselin de Jong met medewerking van onder andere Guido Hermans, ontwerper en adviseur op het gebied van stedelijke openbare ruimte. Op dit moment wordt de nota opgenomen in het beleid van Stadsdeel Nieuw-West.

 

Meer informatie
Lees voor de sprekers, de inhoud van het forumgesprek en meer informatie verder op de website van het Van Eesterenmuseum

 

 
Sloterplas