Aanleg eilanden bij Osdorpse oever

 

Aanleg eilanden bij Osdorper oevers

31 mei 2012

 

De Osdorper oever van de Sloterplas is in beweging. Het gaat daarbij om de aanleg van twee kleine, langgerekte eilandjes, die op twee plekken in de plas tot stand zullen komen: één aan de overkant van Oeverpad, het andere aan de overkant van Vrijzicht, voor het eiland dat er al ligt.

‘Eilandjes’ is een groot woord. Men zou eerder van zandbanken kunnen spreken. Zij zijn langwerpig, liggen langs de bestaande oever, steken nauwelijks boven het water uit en zijn bestemd om de begroeiing mogelijk te maken van waterplanten, die blauwalg in de plas moeten tegengaan.

 

Blauwalgen
Blauwalgen zijn bacteriën die net als planten fotosynthese toepassen om te kunnen leven. De blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden waarvan mensen ziek worden. Ook huisdieren zijn er gevoelig voor. Aanvankelijk stond de Sloterplas als veilig zwemwater bekend, maar dat is de laatste jaren anders. Tegenwoordig ontstaat ieder jaar opnieuw in de loop van de zomer een blauwalgplaag in het water.

 

Natuurvriendelijke oevers
Er zijn nog andere redenen die tot de aanleg van deze eilandjes hebben geleid: er is een ecologische as die langs de zuidkant van de Sloterplas loopt. De fauna ter plaatste is gebaat bij een natuurvriendelijke aanleg van de oevers. Een ecologische as dient als verbinding tussen diverse natuurgebieden. Van de gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om in het bomenbestand langs de oever te snoeien: er is een dicht bladerdak ontstaan, waardoor het zonlicht niet meer voldoende tot de ondergrond kan doordringen. Van de uitdunning van het bladerdak mag worden verwacht dat de grondbegroeiing ter plaatse meer diversiteit zal vertonen. Er staan nu nog te veel brandnetels.

 

Start aanleg
Waarom is men er niet veel eerder aan begonnen? Nu, dat hangt samen met de subsidie die van overheidswege voor deze werkzaamheden moet worden verleend. Deze is lange tijd niet beschikbaar geweest, nu wel. Het officiële begin van de werkzaamheden is in juni, maar in feite moet daarmee worden gewacht totdat de vogels hun broedtaak hebben voltooid.

 

Tekst: Peter Stein

 

 
Sloterplas