De Oostoever

De oostelijke oever
(voorheen oevers Slotervaart)

 

Net als aan de noordelijke oever, dreigde bebouwing aan de oostelijke oever - voorheen aangeduid als oevers Slotervaart - de oevers te verstoren. Lees hier de correspondentie.

 

Open brief aan het DB en de Raad van Stadsdeel Slotervaart

Amsterdam, 9 maart 2009

 

Geachte leden,

In de Westerpost van 25 februari lazen wij dat er een Hotelnota, voorgedragen door Groen Links wethouder Paulus de Wilt, is aangenomen door GroenLinks en PvdA. De oppositie was tegen vanwege de locatie Watersporteiland.

Achteraf kennisnemend van deze nota zagen ook wij tot onze ontzetting deze voorgestelde locatie voor een hotel, misschien zelfs in het water.

Nog niet zo lang geleden heeft ons bestuur gesproken met Onderzoeksbureau Drijver & Partners uit Rotterdam die in opdracht van portefeuillehouder Paulus de Wilt mogelijkheden tot verbetering van het watersporteiland inventariseert. Een kleinschalige eetgelegenheid gerelateerd aan watersportactiviteiten en de bewoners van Nieuw West was een van onze suggesties voor het braakliggende terreintje tussen het Watersportcentrum en de Jachthaven. Een uitslag van dit onderzoek heeft ons tot op heden niet bereikt en toch neemt u reeds een besluit over dit gebied.

Waren wij voorheen overtuigd van de goede bedoelingen van het Stadsdeel met zijn relatief klein gedeelte van het Sloterpark, nu moeten wij met verbazing vaststellen dat men evenals stadsdeel Osdorp ook de weg vrijmaakt voor hotelbebouwing op de oever.

Wij zijn dan ook bijzonder teleurgesteld over het beleid van de PvdA en met name GroenLinks, waarvan wij hadden mogen verwachten dat zij het opnemen voor het behoud van de groene en natuurlijke omgeving van onze woonwijk met weliswaar aan de watersport gerelateerde voorzieningen maar absoluut geen hotel.

Het hotelplan is ook in tegenspraak met het uitgangspunt dat de lange oevers groen (dus onbebouwd) dienen te blijven. Ook de Centrale Stad hanteert dit uitgangspunt.

Tevens worden wij hierin gesteund door de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling die in een onlangs verschenen advies over de Hoofdgroenstructuur, de parken benoemt als 'no-build areas' waar de voornaamste beleving moet zijn: rustig,veilig en mooi.

Voor de zoveelste keer herhalen wij dat wij ons verzetten tegen elke substantiële bebouwing van de oever en in de plas èn tegen grote drijvende obstakels zoals de Fl.int.

Graag zien wij de resultaten van bovengenoemd onderzoek tegemoet en naar aanleiding hiervan een gesprek over uw verdere plannen.

In afwachting hiervan, verblijven wij, met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van de Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Harriët Haakma Wagenaar

Voorzitter

 

 
Sloterplas