Vogelwaarnemingen Sloterplas

Actuele vogelwaarnemingen Sloterplas

5 oktober 2012

 

Meerkoeten, blauwe reigers en futen kennen de meesten van ons wel. Bij een valk of een buizerd raken sommigen al in de war. Laat staan bij een tjiftjaf of een kleine karekiet. En weet u het verschil tussen een krakeend of kuifeend? Rond de Sloterplas zijn veel meer vogelsoorten te zien dan u misschien verwacht. Onlangs is nog een visarend gespot.

De Vogelwerkgroep Amsterdam legt regelmatig vast welke soorten zij heeft gezien. Ook specifiek boven en rond de Sloterplas. Een overzicht hiervan kunt u vanaf nu op onze website bekijken. Voor de meest actuele waarnemingen vult u de laatste datum in bij 'einddatum'.

 

De Vogelwerkgroep Amsterdam is een vereniging zich al tientallen jaren bezig houdt met allerlei activiteiten op vogelgebied. Hun doel is onder andere de kennis over de Amsterdamse vogelwereld te vergroten. Hiertoe organiseren leden van de vogelwerkgroep verschillende activiteiten, zoals excursies, lezingen en cursussen. In de regio Amsterdam zijn ruim 300 soorten vogels gesignaleerd.

 

Relevante links
Overzicht waarnemingen van vogelsoorten rond de Sloterplas
Meer interessante links over de Sloterplas

 

Liane Zoeter

 

 

 
Sloterplas