Eco-oevers krijgen steeds meer vorm

Eco-oevers krijgen steeds meer vorm

7 december 2012

 

In september is de gemeente begonnen met de aanleg van eco-oevers aan de westkant van de Sloterplas, tegen Osdorp aan. Officieel zijn het vooroevers/eilanden bij de Slotermeerse oevers van het Sloterpark.

Nu de werkzaamheden vorderen, valt het op dat de ruime blik op veel plaatsen flink vernauwd raakt. Eigenlijk past deze ingreep niet in het ontwerp van Sloterplas en -park. Het is maar te hopen dat de dieren er echt profijt van gaan hebben.

Gelukkig blijft aan de Osdorpse kant van de vaarten de oorspronkelijke oeverbeschoeiing nog vrij zichtbaar. Deze monumentale - in het werk gemaakte - betonnen rand, volgt de glooiingen van de oever en tilt als het ware het aangrenzende park op. De bomen en het grastalud lijken te zweven boven het water. Een schoeiing om zuinig op te zijn.

Hopelijk neemt het stadsdeel het onderhoud snel ter hand, want de monumentaliteit wordt bedreigd door achterstallig onderhoud. Wij wachten nog af......, maar worden wel ongeduldig. Waarom verzint het stadsdeel steeds nieuwe zaken als ze blijkbaar de bestaande niet eens weet te onderhouden?

Ook is te hopen dat extra opgepast gaat worden met het aanplanten van moerasplanten in de nieuwe eco-oevers. In het vorig jaar aangelegde moerasfilter van waterspeelplaats De Natureluur, bleek Grote Waternavel meegekomen. Als die plant zich verder weet te verspreiden, dan groeien alle sloten en vaarten in Amsterdam Nieuw-West vol. Slecht voor de natuur en ook heel slecht voor de vaarrecreatie en het waterbeheer.

 

 

Tekst en beeld: Wouter van der Wulp

 

 

Eerdere berichten over de eco-oevers:

Werkzaamheden eco-oevers begonnen

Aanleg eilanden bij Osdorper oevers

 

Lees ook:

Vaarwater en natuur Sloterplas bedreigd

 

 

 
Sloterplas