Bomenbeleidsplan Nieuw-West baart zorgen

 

Bomenbeleidsplan Nieuw-West baart zorgen

31 december 2012

 

Het stadsdeelbestuur heeft in het najaar van 2012 aan bewoners het Bomenbeleidsplan en de Verordening Monumentale en beeldbepalende bomen ter inzage voorgelegd. Wij juichen de doelstelling van het beleidsplan toe, namelijk: de kwaliteitsverbetering van het bomenbestand van Amsterdam Nieuw-West door het wegwerken van het achterstallig onderhoud, met behoud van de unieke boomstructuur. Maar wij hebben ook wel een aantal bezwaren en opmerkingen bij deze nota. Deze hebben wij verwoord in onze zienswijze.

Kapvergunningen niet meer nodig
Zo hebben wij onder andere bezwaar tegen het nieuwe beleid rondom kapvergunningen. Zodra de verordening Monumentale en beeldbepalende bomen eenmaal is vastgesteld, is het niet meer nodig om kapvergunningen voor andere bomen aan te vragen. Dit geldt niet alleen voor bomen in de openbare ruimte maar ook voor bomen in particuliere tuinen.

 

Bomen 'vogelvrij'
Ook zou het beleidsplan per 1 januari 2013 al in moeten gaan. Dit terwijl de lijst met Monumentale en Beelbepalende bomen nog niet beschikbaar is. Daardoor ontstaat er volgens ons een periode waarin bomen - ook monumentale - als het ware vogelvrij zijn verklaard.

 

Uitstel gevraagd
Wij hebben daarom aangedrongen op uitstel van dit beleid. Wij hopen dat de deelraad ons bezwaar deelt en deze nota niet vaststelt. De besprekingen over dit onderwerp starten 9 januari 2013 in Commissie A.

 

Meer informatie

 

Tineke Stricker en Liane Zoeter

 

 

 

 
Sloterplas