Besluit bomenbeleidsplan en verordening uitgesteld

 

Besluit bomenbeleidsplan en verordening uitgesteld

4 februari 2012

 

De besluitvorming rond het bomenbeleidsplan en de bomenverordening wordt uitgesteld. Dit blijkt uit een brief van wethouder Paulus de Wilt die in de deelraadvergadering van 30 januari 2013 is besproken.

 

 

De aanleiding is een gesprek met wethouder Freek Ossel van de centrale stad. Daar zijn ze van mening, dat er voor zowel burgers als bedrijven verschil in rechtsgelijkheid is tussen het voorgestelde beleid van Nieuw-West met dat van de andere stadsdelen.

 

Verminderen rechtsongelijkheid
De Dienst Ruimtelijke Ordening van de centrale stad heeft verzocht te onderzoeken of het voorgestelde jaarprogramma kan leiden tot vermindering van deze rechtsongelijkheid. Wethouder de Wilt heeft ondertussen de deelraad van Amsterdam Nieuw-West gevraagd het besluit uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.

 

Zienswijze VVS
In november 2012 hebben wij onze zienswijze per brief aan het stadsdeel verwoord. Daarin hebben wij aangegeven dat burgers minder rechten krijgen in het nieuwe beleid en dat een stadsdeeloverstijgend beleid de voorkeur heeft. Wij zijn blij met dit uitstel en hopen dat een uiteindelijk besluit de burger recht geeft bezwaar aan te tekenen tegen geplande kap van bomen.

 

Lees hier
Onze zienswijze op het Bomenbeleidsplan in de brief aan het stadsdeel
De brief van Paulus de Wilt onder punt 7 van de deelraadvergadering
Eerdere bericht 'Bomenbeleidsplan Nieuw-West baart zorgen'

 

Tekst en beeld Tineke Stricker

 
Sloterplas