Uitnodiging voor de 10e Algemene Ledenvergadering

 

Uitnodiging voor de 10e Algemene Ledenvergadering op zaterdag 13 april 2013

 

Op zaterdag 13 april bent u van harte welkom van 14.00 – 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte Oostoever, Bonnefantenstraat 10 aan het Kröller Müllerpark. Met name kijken wij uit naar mensen die ons bestuur willen komen aanvullen/verjongen. Heeft u interesse of wilt u zich eerst eens oriënteren, kom dan naar de vergadering!

 

Agenda

  1. Opening
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 14 april 2012 (in Nieuwsbrief 36 staat een korte samenvatting)
  3. Verslag van de ontwikkelingen rond de Sloterplas in het afgelopen jaar
  4. Verslag van onze activiteiten in 2012
  5. Verslag van de penningmeester
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Benoeming van nieuwe kascommissie
  8. Periodiek aftreden van bestuursleden; Tineke Rombout is wél en Wouter van der Wulp is niet herkiesbaar
  9. Plannen en begroting voor 2013
  10. Rondvraag

 

 

Na afloop drinken we bubbels ter viering van onze 10e ledenvergadering.

 

 
Sloterplas