Ledenvergadering 2013

Ledenvergadering 2013

18 april 2013

 

Op zaterdag 13 april 2013 hield de VVS haar jaarlijkse ledenvergadering en dat was alweer de tiende keer. Reden voor een klein feestje met de aanwezigen. Naast de formele agendapunten op zo’n vergadering, zoals de jaarcijfers 2012 en de begroting, is deze vergadering ook bedoeld om met de leden stil te staan bij de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar.

Bij die plannen was ook aandacht voor ons tweede lustrum op 3 juni 2013. Daar willen we extra bij stilstaan op een gezellige receptie rond 3 juni. Maar we hebben ook een idee om alle leden met iets te verrassen. Bij de aanwezigen borrelden ook allerlei ideeën op voor een feestelijk accent bij ons jubileum. Het bestuur zal al die ideeën meewegen in de voorbereiding.

Een formeel verslag van de Algemene Ledenvergadering volgt nog maar wij willen nu vast laten zien hoe wij vandaag ons 10-jarig bestaan met een drankje beklonken.

 
Sloterplas