Vuurwerk gaat niet door

Vuurwerk op de Sloterplas gaat niet door
28 april 2013


Op 26 april is bekend geworden dat het traditionele vuurwerk op de Sloterplas dit jaar niet doorgaat.
Vanwege mogelijke verstoring van broedende vogels en het overtreden van de Flora- en faunawet is het evenement door het ministerie van Economische Zaken verboden, op last van een dwangsom. Onderzoek heeft uitgewezen, dat niet duidelijk is, dat het vuurwerk geen negatieve effecten heeft op de vogels van de Sloterplas. Het organiserende Oranje Comité heeft het spektakel  op de Sloterplas inmiddels afgeblazen.

vuurwerk
Vuurwerk in het broedseizoen schadelijk
Het ministerie is tot het besluit gekomen nadat de Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren samen met Dierenbescherming Amsterdam een verzoek tot handhaving indiende, waarin ze duidelijk maakten dat het afsteken van vuurwerk, juist in het broedseizoen, schadelijk is voor de vogels op en rond de Sloterplas. Omdat niet is aangetoond dat vuurwerk geen negatief effect heeft op de vogels op en rond het water is het verzoek tot handhaving door het ministerie gehonoreerd.

Standpunt VVS
De laatste tijd wordt er volop gediscussieerd over de gevolgen van het afsteken van vuurwerk voor  vogels in het broedseizoen. Ook de VVS heeft hier tijdens haar jaarvergadering op 13 april jl. uitgebreid over gesproken. Doel van de vereniging is op te komen voor het behoud en het versterken van het karakter van de Sloterplas en dus ook voor de bescherming van de daar aanwezige flora en fauna. Maar ook de traditie van een gezamenlijke afsluiting van Koninginnedag vindt de VVS - na ruim vijftig jaar - tot het karakter van de Sloterplas behoren. Over de vraag of er in de toekomst een  alternatieve invulling mogelijk is, als gezamenlijke afsluiting van Koninginnedag op de Sloterplas besloot de VVS zich in de komende tijd gaan beraden.

Niet gelukkig
Met het bericht op 26 april dat het vuurwerk door toedoen van de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming is verboden, is de VVS niet gelukkig. De voorbereidingen zijn afgerond en het evenement is inmiddels breed aangekondigd in de media. Het is te laat om de aankondiging via de huis aan huisbladen te herroepen.  De laatste Koninginnedag zal voor de bezoekers langs de Sloterplas, van wie velen - traditiegetrouw -van  heinde en verre komen,  uitdraaien op een teleurstelling. De VVS vindt het moeilijk te begrijpen dat deze drastische maatregel voor de Sloterplas noodzakelijk gevonden wordt, terwijl op meer dan zestig andere plaatsen in het land het vuurwerk wel afgestoken mag worden.

Lawaaifestivals
En – zo vraagt de VVS zich af - hoe zit het dan met het verlenen van steeds meer vergunningen voor lawaaifestivals in parken en natuurgebieden, ook in het broedseizoen?  Het vuurwerkevenement duurt slechts 15 minuten, de festivals doorgaans een hele dag. Dit muisje moet wat ons betreft een staartje hebben.

 

 

 
Sloterplas