Protest tegen Mystic Garden Festival

Mail over Mystic Garden Festival aan Partij van de dieren

9 mei 2013


Geachte fractie

Johnas van Lammeren

Lammert van Raan,

Naar aanleiding van de kwestie rond het vuurwerk op de Sloterplas hebben wij ons afgevraagd of genoemde wet ook geldt voor (lawaai)evenementen.?De laatste jaren neemt het aantal evenementen met versterkte muziek toe in de parken in Amsterdam, zo ook in het Sloterpark.

Naast het jaarlijkse Loveland Festival in augustus ligt er nu een aanvraag voor het Mystic Garden Festival op 1 juni. Het ziet er naar uit dat het stadsdeel de vergunning gaat geven.?Wij maken al jaren bezwaar tegen dergelijke evenementen, omdat duizenden dansende mensen en zwaar verkeer in het kleine park  blijvende schade veroorzaakt hebben en de omwonenden 12 uur enorme geluidsoverlast ervaren. Bovendien wordt een deel van  het park meerdere dagen tot ruim een week afgesloten voor wandelaars en fietsers en andere recreanten (en dat in de vakantietijd). Het stadsdeel is niet gevoelig voor deze bezwaren.

Nu er een festival dreigt op 1 juni in het deel van het park waar de Reigerkolonie huist en momenteel een lepelaar broedt lijkt het ons dat de Flora- en Faunawet ook geldt. Het gaat om 12 uur 80 tot 100 decibellen.?De tijd om bezwaar te maken is zeer beperkt, omdat de vergunning nog niet is afgegeven.?Wat is uw visie op deze  kwestie?

Met vriendelijke groeten

namens het bestuur van de Vrienden van de Sloterplas

Tineke Stricker, secretaris

 
Sloterplas