Protest Mystic Garden Stadsdeel

Mail aan bestuur Stadsdeel Nieuw-West i.v.m. Mystic Garden Festival

Amsterdam, 16 mei 2013

 

Geachte leden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West,


U heeft een vergunning afgegeven voor het Mystic Garden Festival op 1 juni a.s.
Wij zijn voornemens een bezwaarschrift in te dienen, alhoewel de termijn zeer beperkt is door het late moment van de vergunning.
Een bezwaarschrift kunnen wij pas indienen als we over de noodzakelijke informatie beschikken met betrekking tot de afgegeven vergunning, zoals te noemen een ontheffing van de Flora- en faunawet.
Wij willen u echter vast laten weten welke bezwaren wij hebben.

1.
Op dit moment broedt een lepelaar vlak naast het toegestane festivalterrein. Dat is een unieke situatie voor Nieuw West en de stad. Bovendien valt de lepelaar onder beschermende maatregelen van het Ministerie van Economische zaken en Milieu omdat ze dreigde uit te sterven
De Ffw, hfdst 3, artikel 10 zegt:
het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
2.
U heeft een vergunning afgegeven voor een deel van het grote parkeiland. Loveland mag daar niet meer plaats vinden vanwege de schade die daar is aangericht en nog bestaat.
3.
Een bezwaar tegen een dergelijke vergunning kan pas ingediend worden NA het verlenen van de vergunning en de termijn daarvoor is 6 weken. U geeft een vergunning af op 10 mei die op 15 mei bekend wordt en dan rest ons nog 2 weken. Wij vinden dat een zaak van onbehoorlijk bestuur.

Wij sturen u deze mail vooruitlopend op ons bezwaarschrift in de hoop dat voorgaande aanleiding zal zijn om de vergunning in te trekken.

Met vriendelijke groeten
namens de VVS

Harriët Haakma Wagenaar

 

 
Sloterplas