Blauwalgscherm

Tot 1 oktober zwemmen in de Sloterplas mogelijk

27 juli 2013

 

De Sloterplas wordt al jaren geplaagd door blauwalg bij warm weer. Dat leidt dan tot een zwemverbod. Waternet en het stadsdeel zijn al lang op zoek naar een adequate oplossing voor dit probleem. Dat is een ingewikkeld, kostbaar en dus langdurig proces. Maar nu is er een maatregel die ons de gelegenheid geeft in ieder geval gedurende de zomermaanden in een deel van de Sloterplas te zwemmen.
Aankondiging werk tegen blauwalg Foto: Emmy Groot
Deze week plaatste het stadsdeel, in samenwerking met Waternet, een afscheiding in de “Varkensbaai”(het strandje vlak bij de jachthaven van Slotermeer). Het stadsdeel gaat hier i.s.m. Waternet een afscheidingsscherm plaatsen plus een pompinstallatie. Met het scherm wordt we de baai afgescheiden en met de pomp wordt water met een lagere algenconcentratie uit een diepere waterlaag de baai ingepompt. Ook de bacteriologische verontreiniging (a.g.v. vogelpoep met name) wordt hiermee voorkomen. Simpel gezegd wordt de baai doorgespoeld, waarbij de toenemende (maar nog niet te hoge) algenconcentratie + bacteriologisch verontreiniging de baai wordt uitgespoeld. Dit alles om ervoor te zorgen dat de mensen hier kunnen blijven zwemmen.
Antiblauwalg-scherm Foto: Alphons Berkemeijer
Dit alles zal gedurende het resterende badseizoen blijven staan/hangen. Dus tot 1 oktober. Mocht het in oktober nou erg mooi weer worden, zou dit eventueel opgerekt kunnen worden als nodig. Ook de volgende twee jaar is deze aanpak voorzien, zodat het uiteindelijk aansluit op de definitieve aanpak van de Sloterplas op het gebied van de waterkwaliteit. Dan nog wat detailgegevens: Het scherm van ongeveer 200 meter lang zal op de dieptelijn van ongeveer 2 meter bevestigd worden Het scherm wordt bevestigd aan palen die ongeveer om de 25 meter worden geplaatst. De pompinstallatie wordt in een afgesloten container geplaatst bij de kademuur ten oosten van Hotel Buiten. De pomp/aggregaat draait op diesel en betreft een fluistermodel. De plaatsing in de afgesloten container zorgt ervoor dat het waar te nemen geluid erg laag is. Conform de eisen van DMO. Volgend jaar wil men overigens op elektra aansluiten, maar voor dit jaar was dit gezien de planning niet haalbaar. Dit pompen duurt 8 uur per dag en vindt ongeveer tussen 24:00-8:00 plaats. Dus: als alles gelopen is volgens plan kan er vanaf dit weekend (28 juli) gezwommen worden in de Sloterplas.
Aggregaat tegen blauwalg Foto: Emmy Groot

 
Sloterplas