Waternet - maatregelpakket

Waterschap schetst ingrijpende plannen Sloterplas

 

6 september 2013

 

De waterkwaliteit van de Sloterplas moet omhoog. We willen allemaal van de blauwalg af, dus daar is geen meningsverschil over. Waterschap AGV voelt zich echter verplicht om veel verder te gaan. Alleen dan kan ook aan de Europese kaderrichtlijn water voldaan worden. Dat vraagt ingrijpende maatregelen met flinke gevolgen voor de waterrecreatie. Eind augustus spraken bestuursleden van de Vrienden van de Sloterplas hierover met Liesbeth Hersbach van Waternet.

Isolatie Sloterplas
De laatste twee jaar is het Sloterplaswater veel helderder, en groeien er al veel waterplanten. Volgens Liesbeth zegt dat nog weinig over de kwaliteit. Om aan de Europese richtlijn te voldoen, is veel meer nodig. Twee jaar is er gestudeerd. Uitkomst daarvan is dat de plas afgesloten moet van al het omliggende water om de richtlijn te halen.

Vaarrecreatie belemmerd
Dat betekent dat bootjes door nieuwe stuwen moeten varen om op en af de plas te komen. Die stuwen zijn op vier plaatsen gedacht, en kan je zelf bedienen om er door te varen. Hoe omslachtig dat gaat worden, is nog niet duidelijk. Op andere plaatsen, zoals de Frans Bastiaansegracht, blijft vaarverkeer waarschijnlijk alleen mogelijk voor boten die je kan overdragen. Met een kano kan dat nog wel, maar fluisterbootjes overdragen is andere koek. Het is wel een verbetering ten opzichte van de eerste schetsen. Toen werd deze fraaie kanoroute met algehele afsluiting bedreigd.

Omdat er onder het fietsbruggetje naar de Krijn Breursstraat ooit een onzinnig hek tegen de ganzen geplaatst is, dacht het Waterschap eerst dat ze de gracht wel simpelweg kon afsluiten bij de Sloterplas. De vaarroute loopt even verderop toch dood op dat hek? Maar gelukkig zit in het hek wel een deurtje, zodat je er nog door kan varen. En als het hek dicht zit, zwemmen de ganzen er gewoon onderdoor.

 

Brug en stuw Osdorpergracht
Het stadsdeel wil een brug slaan tussen Ruimzicht en de landtong daartegenover. Vlak daarbij wil het waterschap een stuw in het water. Vlak daarachter ligt dan weer de bestaande brug van Meer en Vaart. Als daar per se een stuw moet, dan is het duidelijk dat er een geïntegreerd ontwerp van de extra brug en de stuw moet komen. Anders wordt het daar om niet meer aan te zien. Het VVS-bestuur vindt de verlegging van het Rondje Sloterplas over een nieuwe brug geen verkeerd plan. Maar op dit moment is het enige logische dat het stadsdeel dat fietsbruggetje voorlopig niet aanlegt. Eerst moet er duidelijkheid komen over het stuwenplan.

 

Sloterparkbadsingel blijft open
Ook vanuit de Sloterparkbadsingel stroomt voedselrijk water de Sloterplas in. O.a. omdat er daar veel bladeren van de overhangende bomen in het water vallen. Het waterschap wil daarom liefst die singel ook afsluiten. Daarmee zou een leuk kanorondje rond het zwembadterrein verdwijnen, en ook de route naar onze kano-overstap via de nieuwe gracht. Ook het stadsdeel vond dit geen goed idee. Wij zijn blij dat het waterschap nu naar andere oplossingen zoekt.

 

Nog veel andere maatregelen
Het afsluiten van de plas is nog maar het begin van veel meer maatregelen. Alleen als alle maatregelen samen gedaan worden, gaat de waterkwaliteit echt veranderen. Een drietal ervan zijn:

  • De bodem van de Sloterplas heeft een voorraad voedsel van een halve eeuw verzameld. Het waterschap wil al die fosfaten met chemicaliën (polyaluminiumchloride) vastleggen. Anders wordt het water nooit echt voedselarmer.

  • Het water van de Sloterplas verdampt en wordt bovendien door de bodem weggezogen naar elders. Dat water moet aangevuld. Het waterschap wil daar een zuiveringsinstallatie voor aanleggen waarvandaan schoon water naar de plas wordt gepompt.
  • Het water dat van de oever de Sloterplas instroomt, moet eerst gezuiverd worden. Dat is namelijk ook veel te voedselrijk.

 

Hengelsportvereniging en kanovereniging niet blij
De Sloterplas is nu een uniek viswater. Vooral vanwege de karpers. De hengelsportvereniging wordt niet vrolijk van de plannen. Zij vrezen een afname van de hoeveelheid vissen en een verandering in de soorten. Bovendien zien ze het toevoegen van chemicaliën niet zitten. Volgens Liesbeth zijn die echter geheel ongevaarlijk.
De kanovereniging vindt die doorvaarbare stuwen maar niks. "Nu kunnen we vanuit ons clubterrein leuke rondjes varen. Als we daarvoor telkens voor twee stuwen moeten wachten, gaat de lol er snel vanaf."

 

Zwemmen zonder blauwalg
Om veilig te kunnen zwemmen, zijn al deze maatregelen niet nodig. Blauwalgbloei kan goed tegengegaan door een belletjesinstallatie zoals bij de Nieuwe Meer. Dat daarmee de kaderrichtlijn water niet gehaald wordt, zal de meeste bewoners van Nieuw-West een rotzorg zijn.

Het Waterschap en het stadsdeel hebben in afwachting van al die maatregelen, nu alvast gezorgd voor veilig zwemwater bij de Varkensbaai. Deze zomer functioneerde dat goed. Volgende maand wordt het scherm opgeborgen voor de winter, om voorjaar 2014 weer uitgezet te worden.

 

Eind 2013 inspraak
Al deze plannen zijn niet definitief. Naar verwachting komen ze eind dit jaar in de inspraak. Het bestuur van de VVS is kritisch over de plannen. Is het medicijn niet erger dan de kwaal. Beperkt het de recreatie niet te veel. Het blijft een plas in stedelijk gebied. Hij wordt al steeds helderder. Zou zo'n bellenblazer toch niet een veel voor de handliggender oplossing zijn. En verbeter toch eerst eens de huidige situatie. Om er een paar te noemen:

  • Bagger ook de kleinere wateren op tijd (minimum diepte 0,50 meter, gewenste diepte 1,00 meter)
  • maak eindelijk de watergang rond het Andreas Ensemble eens af
  • kom eens af met een kano-overstap (of nog beter een brug) bij het knelpunt Van Karnebeekstraat/Ma Braunpad
  • verwijder die rare leidingen over het water langs de Osdorperweg (bij het voormalige schooltje uit 1930)

Aan de andere kant. Als die kristalheldere schone plas er eenmaal is, zullen we 'm ook wel niet meer willen missen. Ondanks de nadelen. Laat het bestuur horen wat u ervan vindt via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Tekst en Beeld: Wouter van der Wulp

 

Voor meer informatie download deze presentatie van Waternet (3,4 MB)

Lees ook:

Zwemmen zonder blauwalg

Onder water valt veel te zien

 

 
Sloterplas