Waterrecreanten eisen vrije doorgang

Waterrecreanten Sloterplas eisen vrije doorgang

4 oktober 2013

 

Een brede coalitie keert zich tegen de plannen om de Sloterplas met stuwen af te sluiten.

Watersportvereniging Sloterplas, Scouting Sarto, Kanovereniging Sloterplas, de Amsterdamse Hengelsportvereniging, Watersportcentrum Sloterplas en de Vereniging De Noordzijde, allemaal wijzen ze de plannen van Waternet af. Afsluiting van de Sloterplas doorbreekt de ruggengraat van het plan van Van Eesteren voor de Westelijke Tuinsteden. Namelijk de Sloterplas als middelpunt van een uitgebreid doorvaarbaar en open waternetwerk door Nieuw-West. De belemmeringen voor de recreatievaart zijn bovendien in strijd met het pas aangenomen Waterplan van stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.

Andere redenen
Maar de waterrecreanten hebben meer redenen. Zoals de belemmeringen in de paairoutes van de vissen in de Sloterplas. Zorgen zijn er over de gevolgen voor het watersysteem bij uitvoering van de geplande chemische behandelmethode. En bovendien stellen ze, zal het afsluiten van de Sloterplas met stuwen gewoonweg lelijk zijn. Terwijl de oevers, bruggen, viaducten, walmuren, e.d. bij de aanleg van Nieuw-West juist met zoveel zorg zijn vormgegeven.

Blauwalg
Alle watersportverenigingen zijn voor zwemmen in helder water in een blauwalgvrije Sloterplas. Maar dat betekent voor hen niet dat het Sloterplaswater per se aan Europese chemische en ecologische eisen hoeft te voldoen. Gewoon veilig kunnen zwemmen is goed genoeg. Zeker als het halen van die Europese richtlijnen zo veel nadelen heeft. Kortom, wat deze verenigingen betreft moet het waterschap z'n huiswerk overdoen en met betere plannen komen.

 

Tekst en beeld: Wouter van der Wulp

 

Lees ook:

Waterschap schetst ingrijpende plannen Sloterplas

Zwemmen zonder blauwalg

Onder water valt veel te zien

 

 

 
Sloterplas