Sloterplasgesprek

Een geïsoleerde Slotervijver of het hart van een blauw netwerk

 

Praat vrijdag 8 november mee

Een goed gesprek met een zonsondergang in de Sloterplas. Hotel Buiten is de locatie ervoor. Zeker als dat gesprek gaat over de toekomst van de Sloterplas. Stad-Forum organiseert het als onderdeel van hun themaweek Water en de stad.

Vrijdagmiddag 8 november 2013 bent u vanaf 16:30 uur welkom. Het gesprek begint om 17:00 uur. Met onder andere ons eigen bestuurslid Miirjam Koevoet, stadsdeelwethouder Paulus de Wilt en waterschapsbestuurder van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Wiegert Dulfer.
Wouter Veldhuis leidt het officiële gedeelte. Na 19:00 uur is er nog gelegenheid om af te koelen en na te praten.

 

Stedelijk recreatiewater of geïsoleerd "natuurmeer"

De Sloterplas is het voedselrijkse "grote waterlichaam" van waterschap AGV. Hierdoor hebben we zomers veel kans op blauwalgplagen. Daar moet al tien, twintig jaar iets aan gebeuren. Stadsdeel en Waterschap hebben nu concrete plannen. Dat is goed nieuws. Of toch niet? Als uitvloeisel van Europese regelgeving heeft de provincie normen opgesteld voor de Sloterplas. Die normen betekenen niet alleen dat de Sloterplas helder en veilig zwemwater moet krijgen, maar ook niet langer voedselrijk mag zijn. Bovendien worden er eisen gesteld aan de planten en vissen in de plas. Dat doet de provincie door de kunstmatig aangelegde stedelijke Sloterplas te vergelijken met een theoretisch natuurlijk meer. Om nu aan die eisen te voldoen moet een complex pakket aan draconische maatregelen uitgevoerd. Waaronder de afsluiting van de Sloterplas van haar blauwe aderen. Het klotsend hart komt aan een los infuus. Isolatie van de plas is bovendien onmogelijk zonder aantasting van de monumentale waarde van de oevers en oevervoorzieningen. En de plannen om de Sloterplas juist te verbinden met de Tuinen van West verdampen in het niets.

De nieuwe watergang met steiger bij Hotel Buiten, loopt dan definitief dood. Alleen kano's kunnen nog met moeite via een provisorische overstap de Platovaart in. Op een aantal andere plaatsen zullen kleine boten nog wel door een doorvaarbare stuw kunnen passeren. Maar dat betekent bijvoorbeeld dat als je uit de binnenstad komt aanvaren, je na het oponthoud in de Cramersluis bijna direct weer stilligt voor zo'n stuw. De watersporters worden hier helemaal niet vrolijk van. Zij hebben de deelraad van Amsterdam Nieuw-West een brief geschreven met als boodschap: Blauwalg bestrijden ja, Sloterplas afsluiten nee!

 

Kan het anders?

Ja, gelukkig kan het ook anders. Als we dit stedelijk water maar juist waarderen om z'n stedeljkheid, om zijn (vaar)verbindingen, zijn huidige "kunstmatige" vispopulatie en zijn fraaie vormgeving en afwerking. Van dat laatste is de unieke in het werk gemaakte betonnen oeverbeschoeiing een voorbeeld. Hierdoor lijkt het alsof de bomen en het gazon zweven boven het water. En die stedelijke kwaliteiten kunnen we versterken en beter onderhouden.

Het watersysteem ontwikkelt zich intussen nog steeds. Het water wordt de laatste jaren van zichzelf al helderder ondanks de voedselrijkheid. Dit proces kan ondersteund worden door een luchtmenger, zodat de blauwalgoverlast wegblijft. Net als in de Nieuwe Meer kan een bellenblazer geïnstalleerd. Of zo'n moderne energiezuinige versie daarvan, de airlift.

En tegen de tijd dat de luchtmenger afgeschreven is, zullen er nog slimmere manieren uitgevonden zijn.

 

Welke plas wilt u

Maar misschien ziet u toch meer in een Sloterplas als afgesloten natuurzwembad. Of wilt u nog heel iets anders met de plas. Alle boten eraf en een kabelwaterskibaan erop? Een marina met drijvende woningen, zoals bij Roermond? Alleen die oude metershoge kunsteenden terug? Of moet de plas juist een stiltegebied en vogelreservaat worden? Denkt u grootser en wilt u de Sloterplas uitbreiden door Winkelcentrum Osdorp te vergraven? In alle gevallen bent u van harte welkom om mee te praten en mee te luisteren. Toegang is gratis, wel graag aanmelden.

 

 

Tekst: Wouter van der Wulp, 1-11-2013,

 

Lees ook:

Waterrecreanten Sloterplas eisen vrije doorgang

Waterschap schetst ingrijpende plannen Sloterplas

De brief van de gezamenlijke Sloterplasorganisaties (26 oktober 2013)

Zwemmen zonder blauwalg

Onder water valt veel te zien

 

 
Sloterplas