Evenementen kunnen leuk zijn, maar...

Veel bezwaren tegen toename evenementen

 

Nieuwjaarsdag 2014

 

Afgelopen zomer heeft ons stadsdeelbestuur de ontwerp-nota Evenementen Nieuw-West 2013 ter inzage gelegd.
Het bestuur van de VVS heeft een zienswijze ingediend.
In onze zienswijze richten wij ons vooral op die evenementen die de natuur in het Sloterpark verstoren, op de impact voor omwonenden, op de grote hoeveelheid evenementen (max. 48) en op het aantal decibellen.
Evenementen kunnen leuk zijn, maar horen niet ten koste van natuur en bewoners te gaan. Wij vragen om inzet vanuit het stadsdeel voor kleinschalige evenementen voor alle bewonersgroepen.

De bespreking van de nota staat nu geagendeerd voor januari 2014. Er zijn heel veel zienswijzen ingediend, waarin veel bezwaren tegen de toename van evenementen en de consequenties van evenementen voor bewoners, het groen en de dieren.

 

Zie voor meer informatie:
Evenementennota met zienswijzen en beantwoording>>

Onze zienswijze van 12 september 2013>>
De verfestivallisering van het Sloterpark 20-11-2013>>

 
Sloterplas