Erelint Bea Schwarz antwoord stadsdeel

Stadsdeelambtenaren weigeren goed herstelplan te maken voor Bea Schwarz-erelint

11 januari 2014

Begin jaren zestig zijn aan de Noordzijde bijzondere iepen geplant, namelijk Bea-Schwarz-iepen (dubbele rij links op de foto). Genoemd naar de ontdekster van de oorzaak van de iepziekte. Een heel mooie warrige iep bovendien. Dit in tegenstelling tot bezemvormige Huntingdon-iep die aan de andere kant van de weg werd geplant.

Bea Schwarz heeft belangrijk pionierswerk verricht in een tijd dat vrouwen nog niet erg serieus genomen werden in de wetenschap. Van de naar haar genoemde iep zijn helaas niet veel exemplaren meer over.

Ze waren van de eerste generatie resistentere iepen. Sinds de jaren zestig is deze generatie opgevolgd door iepenklonen die steeds weerbaarder werden tegen de iepziekte. De in Slotermeer overgebleven dubbele rij is uniek in de wereld en een schitterend eerbetoon aan deze vrouwelijke pionier. In de loop der jaren zijn er wel de nodige gaten in de rij gevallen. Deze zijn liefdeloos opgevuld met steeds weer andersoortige iepen. Zonder aandacht zou dit monument verder verwateren of zelf geheel verdwijnen.

Wethouder zegt begin 2013 herstel toe
De Vereniging was dan ook blij dat stadsdeelwethouder Paulus de Wilt half januari de raad toezei het Bea Schwarz-ereliint weer in ere te herstellen. De verbazlng was vervolgens groot toen er kort daarna stippen verschenen op een groot aantal Bea Schwarz-iepen tegenover het haventje.

De vereniging was er niet gerust op en schreef het stadsdeel een brief. Bovendien wilde het bestuur graag een duidelijk herstelplan zien en dat het erelint in het zonnetje gezet zou worden tijdens het Springsnowfestival 2013.

Kap voorlopig uitgesteld, nieuwe Bea's gereserveerd
Negen maanden later heeft de Vereniging het antwoord ontvangen. Een antwoord dat op vele punten vaag blijft, op andere vragen niet ingaat, en afsluit met een bewering die nergens op slaat. Maar ook met goed nieuws. Namelijk dat de aangestipte Bea's voorlopig niet gekapt zullen worden. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen nog veilig genoeg zijn. Ook goed is te horen dat er een aantal nieuwe Bea's bij de kweker zijn gereserveerd voor toekomstige vervanging.

Stadsdeelambtenaren weigeren herstelplan te maken
Het vertrouwen in een goede afloop wordt door het stadsdeel erg op de proef gesteld. De vereniging stuurt een brief aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel, maar krijgt negen maanden later een brief van een ambtenaar terug die de waarde van het Bea Schwarz-erelint niet lijkt te beseffen. Na de nodige vage beweringen wordt gesteld dat de dubbele rij bewaard blijft en een aanvullend beheerplan niet nodig is. Wat de vereniging vroeg was een helder herstelplan. Wat schrijft de teamleider groen? Schrijft hij dat ze alle afwijkende iepencultivars hebben geïnventariseerd en een planning gemaakt wanneer welke afwijkende iepencultivar wordt vervangen door een Bea Schwarz-iep? Nee, hij schrijft:


" Bij vervanging worden Bea Schwarz-iepen vervangen door Bea Schwarz-iepen. In de rijen staan een aantal afwijkende cultivars. Wanneer deze cultivars nog verplantbaar zijn, worden ze op termijn vervangen door Bea Schwarz-iepen. Daarbij is opgemerkt dat deze maatregelen niet mogen leiden tot extra beheerkosten voor de afdeling Beheer."


Wanneer is op termijn?
Verplanten vraagt vaak 1, 2 jaar voorbereiding. Bijvoorbeeld wanneer er rondgestoken moet worden. Wij hebben - een jaar na de belofte van de stadsdeelwethouder - nog steeds geen enkele voorbereidingsactiviteit gezien. Wordt er gericht gekeken wanneer welk exemplaar vervangen wordt om een mooi totaalbeeld te krijgen van het hele lint of wordt er een ratjetoe van gemaakt.
En zijn er dan ook cultivars die niet meer verplantbaar zijn? Hoeveel zijn dat er dan en wat gebeurt er met die exemplaren? Worden die nu wel of niet vervangen. Voor herstel van het lint moeten alle andere cultivars vervangen. En wat wordt bedoeld met dat het niet tot extra beheerkosten mag leiden. Is dat nog niet onderzocht dan? En wat verstaan we onder beheerkosten? Herstel kost natuurlijk geld. En hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt. Kapt het stadsdeel ondanks de belofte van Paulus de Wilt dan "op termijn" toch maar alle Bea's? En hoezo is er dus geen aanvullend beheerplan nodig en blijft toch de dubbele rij Bea Schwarz-iepen bewaard?

Uniek erelint moet goed bewaard geheim zijn?
De Vereniging heeft het stadsdeel in dezelfde brief aanbevolen eens aandacht te besteden aan dit unieke erelint. Het is iets om trots op te zijn. Maar het stadsdeel lijkt zich er voor te schamen. Ons aanbod om te helpen met een publicatie in een volgende stadsdeelkrant wordt doodgezwegen. In het antwoord van het stadsdeel wordt er gewoonweg niet op gereageerd. Het Springsnowfestival 2013 is voorbij, maar voor het Springsnowfestival 2014 zijn we nog op tijd. Maar dan moet het stadsdeel er wel een echt helder verhaal bij hebben. Namelijk dat het stadsdeel het erelint echt gaat herstellen. En dus een projectplan heeft klaarliggen wanneer welke verkeerde iep weer door een Bea Schwarz-iep wordt vervangen op zo'n manier dat er weer een fraai totaalbeeld ontstaat.

Kortom, wordt vervolgd. Tot nu al een jaar niets van herstel te merken. We houden u op de hoogte.


Lees ook:

Het antwoord van het stadsdeel >>
Brief van VVS aan SD Nieuw-West over het erelint >>

Ode aan een vrouwelijke pionier >>
Bomen verplaatst bij opening Sloterparkbadsingel >>

 
Sloterplas