Kademuren

Herstel kademuren Sloterplas en Slotervaart

15-1-2015

 

De volgende tekst is overgenomen uit Nieuwsbrief 15 van Amsterdam Nieuw-West (januari 2015):


Na ongeveer zestig jaar zijn een aantal kademuren aan de oostoever van de Sloterplas en aan de Slotervaart aan verbetering toe. In zestig jaar zijn houten onderdelen van de damwand weggerot. Hierdoor stroomt een deel van het zand weg. Dit kan verzakkingen veroorzaken die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

Er is geld beschikbaar gemaakt om de kademuren voor (minimaal) de komende vijftig jaar weer helemaal op orde te brengen. Dit voorjaar wordt gestart met de werkzaamheden aan de Slotervaart, tussen het Christoffel Plantijnpad en het spoor. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden dit jaar afgerond.

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de aard en de omvang van het probleem bij de Sloterplas. Bij delen van de Sloterplas zijn hekken geplaatst om de veiligheid van bezoekers te garanderen.


 
Sloterplas