Verkiezingsuitslag Waterschap

Verkiezingsuitslag Waterschap AGV bekend, twee punten voor nieuw akkoord

23 maart 2015

 

De definitieve verkiezingsuitslag is nu bekend

De onderhandelingen gaan beginnen. Vanuit de vereniging zijn er twee grote wensen voor het nieuwe akkoord. Ook al had geen van de partijen deze in hun verkiezingsprogramma staan.

 

1. Geen afsluiting van de Sloterplas

* Blauwalg kan immers simpel op andere wijze voorkomen worden,
* afsluiting hindert de kleine recreatievaart en
* tast het monumentale karakter van de oevers aan.

 

2. Tijdig baggeren van het unieke waternetwerk NieuwWest

Dus niet alleen als de doorstroming problemen oplevert, maar ook als het nodig is voor de kleine recreatievaart of de waterkwaliteit. Nu baggert Waternet voor de vaarrecreatie slechts op de hoofdroute. Alleen deze route heeft ze in de zogenaamde vaarwegenlegger opgenomen. Met de vaarwegen voor de kleine recreatievaart houdt ze geen rekening. Ondanks dat die opgenomen zijn in het Waterplan Nieuw-West van het stadsdeel. Dat moet veranderen. Dit jaar gaat er weliswaar eindelijk flink wat gebaggerd worden. Maar ook over enkele jaren moet het waternetwerk nog bevaarbaar zijn.

 

Lees ook:

De definitieve uitslag op de webstek van het waterschap>>

Waternet bereidt afsluiting plas voor>>

Een geïsoleerde Slotervijver of het hart van een blauw netwerk>>

Waterrecreanten Sloterplas eisen vrije doorgang>>

Waterschap schetst ingrijpende plannen Sloterplas>>

De brief van de gezamenlijke Sloterplasorganisaties (26 oktober 2013)

Zwemmen zonder blauwalg>>

Onder water valt veel te zien>>

 

 
Sloterplas