Reactie Parkenoverleg Amsterdam op de Agenda Groen, versie 30 juni 2015

Reactie Parkenoverleg Amsterdam op de Agenda Groen, versie 30 juni 2015

 

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas is al sinds de oprichting aangesloten bij het Parkenoverleg Amsterdam, waarin vele Amsterdamse Parkverenigingen overleg voeren over het groen in Amsterdam.

Parkenoverleg Amsterdam

Sinds 2014 treedt het Parkenoverleg actiever dan voorheen naar buiten met brieven en andere documenten om de Gemeente Amsterdam te overtuigen van de belangen van de waarden van natuur, rustgebieden en recreatie binnen de Amsterdamse parken als tegenhanger tegen de steeds voller en drukker wordende stad. Zo vinden vele Parkverenigingen dat het tijd wordt grenzen te stellen tegen de almaar oprukkende festivals en andere luidruchtige en overlast gevende activiteiten in de parken, die daar zwaar onder te lijden hebben.

Ernstige hinder

Als reactie op de ‘Agenda Groen’ van wethouder Choho van de Gemeente Amsterdam heeft het Parkenoverleg deze zomer een brief gezonden aan de leden van de Raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid, en de betreffende wethouder. Voor deze brief zie:
* 20150821 Reactie parkenoverleg op Agenda Groen.pdf
Zie ook het Groenmanifest 2015:
* Groenmanifest 2015 Parkenoverleg.pdf

Zie ook: www.hetvondelpark.net

Amsterdam, augustus 2015.

 

 
Sloterplas