'Sloterplas – stadsmeer van de 21ste eeuw'

Bijlage 1: Ontwikkelrichting - 'Sloterplas - stadsmeer van de 21ste eeuw'

Gemeente Amsterdam


Inleiding
De Sloterplas ligt hemelsbreed op slechts 4,3 km van de Dam. Een stadsmeer, zo dicht bij het hart van de stad, is een rijk bezit. Dat weten we van onder andere Berlijn, Beijing en Minneapolis.

De Sloterplas is weliswaar een stadsmeer, maar nog niet het stadsmeer van de 21e eeuw: de vanzelfsprekende, blauw-groene 'metropolitane plek' om te verpozen en te ontspannen, voor de snel groeiende bevolking van Amsterdam en haar talloze bezoekers.

Het hoogstedelijke centrumgebied van Amsterdam wordt groter - reikt inmiddels tot aan de Ringweg en neigt zelfs er overheen te gaan. Het is dan ook deze 'Ringzone' die zich in een snel groeiende belangstelling mag verheugen van bewoners, bedrijven en investeerders. De Sloterplas reikt met haar noordoostelijke punt in de Ringzone, en is daarmee beter dan ooit aan getakt bij de volle breedte van de stad.

We hebben de ambitie om de Sloterplas in de harten te sluiten van veel meer Amsterdammers en bezoekers dan nu. Een Sloterplas die door meer mensen bezocht en gebruikt wordt, krijgt meer aandacht, wordt gevarieerder en sociaal veiliger. Het gebied heeft hier direct profijt van. Het wordt fijner en vanzelfsprekender om 'vlak om de hoek' te zwemmen, te sporten en af te spreken.

Het grote voordeel is dat we hierbij kunnen uitgaan van het vele dat er al is: ecologische rijkdom, water, volwassen groen, diverse watergebonden voorzieningen, een monumentaal paviljoen en kademurencomplex én een succesvol gebruiksverleden - allemaal ontstaan en ontwikkeld in bijna 60 jaar tijd, sinds de opening in 1956.

We hoeven dan ook niet bij nul te beginnen, en kunnen ons richten op geleidelijke - maar gestage - aanpassing, verbetering en toevoeging: de juiste dingen, op de juiste plek en vooral: op het juiste moment. En bedenk: de lengte van de plas is 2 km, vergelijkbaar met de afstand Centraal Station-Leidseplein. Het gebied tussen deze twee ijkpunten mocht er eeuwen over doen om te komen tot de huidige levendigheid, attractiviteit en voorzieningenrijkdom. We kunnen vertrouwen op een wenkend toekomstperspectief - niet op een blauwdruk, want dat gaat natuurlijk niet werken - daarvoor zijn de stad en de werkelijkheid veel te dynamisch. We hebben in de afgelopen jaren een schat aan kennis en ideeën verzameld over de Sloterplas. Daar maken we dankbaar gebruik van.

Ruimtelijke ontwikkelstrategie
Welke ingrepen kunnen het proces van verbetering op dit moment het beste vooruithelpen en versnellen? Ten eerste dient de ontsluiting van de plas over water en over land in orde te zijn. Daarnaast moeten bezoekers één of meer vanzelfsprekende redenen hebben om aan de Sloterplas te willen verblijven. Zowel op de ontsluiting als op het verblijfsmilieu valt nog het nodige af te dingen. Maar we zijn op de goede weg. En we hebben een aantal mooie kansen in het verschiet:

De ontsluiting over land kan sterk verbeteren wanneer een aantal ontbrekende schakels in het 'rondje Sloterplas' worden toegevoegd. Dat zijn bijvoorbeeld een aantal voetgangers- en fietsbruggen om de verschillende gebieden rondom de Sloterplas onderling beter te verbinden. Hiermee houden degenen die gebruikmaken van 'het rondje' langer dan nu contact met, en zicht op, het water van de Sloterplas.

In het kader van de Versnellingslocatie Jan Evertsenstraat wordt de snelste OV-route van stad naar plas verder verbeterd. Goed moment ook om de bewegwijzering naar en in het gebied te optimaliseren - via de borden, maar ook via de digitale weg. De aankomst vanuit de stad wordt hier met een nieuw gerealiseerd Paviljoen Oostoever vervolmaakt.

De route Postjesweg naar park en plas ontbeert zo'n aankomst en heeft de potentie een volwaardige groene entree van het gebied te zijn. Vanuit de noordwestkant van Nieuw-West is de Sloterplas al goed bereikbaar via tram 14 en vanuit de zuidwestkant via tram 1. Overigens moeten we blijven studeren op mogelijkheden om de bereikbaarheid nog verder te verbeteren.

Voor de ontsluiting over het water ligt de sleutel bij de renovatie en automatisering van de Westlandgrachtschutsluis - nota bene op enige afstand van de Sloterplas. Met deze ingreep is de Sloterplas, voor de pleziervaart, op een logische en comfortabele wijze verbonden met het vaarwatersysteem binnen de Ring. De Sloterplas ligt dan open voor de talloze sloepenschippers en zelfs rondvaartboten, die alternatieven zoeken voor het 'rondje grachtengordel' of de Nieuwe Meer. Via de reeds geautomatiseerde Cramersluis is dan het 'Rondje Sloterplas - Binnenstad' een feit!

Maar de bezoekers - over land en over water - moeten wel aantrekkelijke redenen hebben om naar de plas te komen. We mogen ons wat dit betreft al gelukkig prijzen met de huidige renovatie van Paviljoen Oostoever, de voorziene uitbreiding en het blauwalg-vrijhouden van het Zwemstrand Varkensbaai, het renoveren van de openbare ruimte Zuidwestoever en Noordoever en de diverse festivals/activiteiten die thans op de agenda staan. Maar we moeten op korte termijn méér bieden. Kunnen de sloepen riant aanleggen bij de horeca aan de Zuidwestoever en de Noordoever, bij het Sloterpark, bij Zwemstrand Varkensbaai of bij de tijdelijke festivalterreinen? Zijn er sanitaire voorzieningen op strategische plekken? En waarom biedt het Sloterparkbad inclusief de eilandjes niet meer voor de parkbezoekers? En waarom hebben we het eigenlijk maar over één zwemstrand?

We mogen ons ook voorbereiden op de komst van het Van Eesterenmuseum. Op de westelijke punt van de Noordoever. Meer mensen dan nu zullen gebruikmaken van deze Noordoever. We kunnen dit promoten en versterken door op de boulevard tussen het museum en het paviljoen een tijdelijke horeca-werk-cultuur-boulevard te creëren, gedurende de zomermaanden.

Hand in hand met de verdere ontwikkeling van de Sloterplas en de verwachte verdere groei van bezoekers is er aandacht voor beheer- en handhavingsinzet. Ook ligt er de uitgelezen kans om bij de upgrading van het gebied ook de bodemgesteldheid, het parkgroen, de ecologie en het Sloterplaswater een kwaliteitsslag te geven die past bij een metropolitaan stadsmeer. De waterkwaliteit is van groot belang om te kunnen zwemmen en voor de ecologische kwaliteit.

Kinderen uit de buurt en uit heel Amsterdam weten de Sloterplas te vinden om te zwemmen, spelen en zeilen. Het is een fijn en leefbaar park om te bewegen. Een plek om te verpozen voor jong en oud. Het is een waar stadsmeer van de 21e eeuw.

Zie ook: Stand van zaken 'Metropolitaan Stadsmeer Sloterplas'
Zie ook: Visualisatie Ontwikkelrichting 'Sloterplas - stadsmeer van de 21' eeuw'

Van: www.amsterdam.nl (agendapunt 18)

 
Sloterplas