Nog geen hotel (op het Watersporteiland)

Nog geen hotel (op het Watersporteiland)

 

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Sinds 2002 staat 'de bouw van een hotel aan de oever van de Sloterplas' regelmatig op de politieke agenda. Zo ook vorige week. Op een thema-avond voor de BC bleek hoe de vlag erbij hangt.

Door: Cees Fisser (@CehabeeF)

Op 15 december 2015 organiseerde het DB een thema-avond met als onderwerp: 'Hotelverkenning Watersporteiland Sloterplas'. Uitgenodigd waren de BC-leden én belanghebbenden, vertegenwoordigers van de gebruikers van de Sloterplas. Op 5-11-2012 had de stadsdeelraad besloten om niet mee te werken aan een ontheffing op het Bestemmingsplan (Wabo) en een ontheffing voor het bouwen van een hotel in de Ecologische Hoofdstructuur.

Waarom dan nu een thema-avond?
Als redenen om toch weer een bijeenkomst over een hotel op het Watersporteiland te houden, noemde portefeuillehouder Sloterplas, Ronald Mauer (D66), het volgende. 1. De initiatiefnemer, Jack van de Nes, heeft zich in juni 2015 per brief gericht tot de Amsterdamse wethouder mevrouw Kajsa Ollongren (Economie), met de vraag om medewerking aan de bouw van een hotel. 2. Ollongren heeft dat verzoek besproken in het college van B&W, waarna B&W aan de BC van Nieuw-West gevraagd heeft om een advies daarover. 3. Er is een nieuwe Ontwikkelstrategie voor de Sloterplas en een gewijzigd hotelbeleid. 4. De BC heeft aan het DB gevraagd om een toelichting op de geschiedenis over het verzoek om een hotel te vestigen. Het doel van de avond is volgens Mauer om de BC volledig te informeren en mogelijk ook een richting te geven voor het advies aan B&W.

Belanghebbenden
Onafhankelijk gespreksleider Frank Ratelband begon met een interview-ronde van de stakeholders, om te horen wat de gebruikers / belanghebbenden vinden van hotelplannen. Zo kregen de Vrienden van de Sloterplas, de Watersport-, de Amsterdamse Hengelsport-, de Kano-, en de Scoutingvereniging de gelegenheid om te zeggen dat zij tégen hotelplannen zijn. Datzelfde gold voor direct omwonenden. De eigenaar van het Watersportcentrum had nog geen eigen mening, maar wil graag het Watersporteiland verder ontwikkelen, samen met de andere gebruikers.

Deskundigen
Daarna kregen deskundigen, ambtenaren op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, de gelegenheid om de BC-leden te informeren over het meest recente Amsterdamse beleid dat van invloed is op (de rol van) de Sloterplas. Ook werd het beeld getoond van de ontwikkelmogelijkheden die in 2009 voor de Sloterplas zijn opgesteld: Noordkant: wonen; Zuid: vermaak en shopping; Oost: wijkrecreatie, ontspannen en groen; en West: recreatief, leisure & adventure. Een hotel op het Watersporteiland zou gedeeltelijk in het oostelijk deel komen te liggen.

Er is nog steeds vraag naar meer hotelkamers, want het toerisme in Amsterdam stijgt met 2,8 tot 3% per jaar. René van Schie gaf informatie over het hotelbeleid van Amsterdam. De afgelopen 7 jaar was dat beleid vooral gericht op uitbreiding van het aantal hotelbedden (met 9.000 stuks). Nu dat aantal is bereikt, koerst Amsterdam vooral op kwaliteit: een hotel moet nu ook een verrijking zijn voor de buurt en voor de hotelmarkt.

Paneldiscussie
De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie, waarin ook plaats was voor initiatiefnemer, Jack van de Nes. Van de Nes is al sinds 2002 bezig om toestemming te krijgen voor een hotel, eerst bij de kruising van de Cornelis Lelylaan met Meer en Vaart, nu op het Watersporteiland. Opmerkelijk genoeg kon hij de vraag "Op welke manier gaat uw hotel bijdragen aan de buurt?" niet beantwoorden. Over de afwijzende reacties, zei Van de Nes, dat hij "de aanwezigen in de zaal niet representatief vond voor de bewoners van Nieuw-West". Dat is natuurlijk niet zo'n slimme opmerking als er gekozen leden van de BC in de zaal zijn…

Volgende stappen
Buitengewoon commissielid Albert Witting (CDA) pleitte er vooral voor, dat alle huidige belanghebbenden op het Watersporteiland (plus de Vrienden van de Sloterplas) eerst met elkaar om tafel gaan, om vast te stellen hoe zij dat eiland verder willen ontwikkelen, wat daarvoor nodig is, en of daar dan een hotel in past? Dat voorstel kreeg bijval van andere BC-leden.

De BC-leden zijn benieuwd wat Mauer in zijn advies gaat zetten, dat - al dan niet in gewijzigde vorm - namens de BC naar B&W gestuurd moet worden. Tijdens de thema-avond leek het er in elk geval op dat alleen Van de Nes, Van Schie en Mauer voorstander zijn van een (groot) hotel op het Watersporteiland.

Uit: de Westerpost van 23 december 2015.

Zie ook:

* Opnieuw hoteldreiging op het Watersporteiland >>

* Thema-avond Watersporteiland Sloterplas >>

 
Sloterplas