Watervisie Amsterdam 2040

Watervisie Amsterdam 2040


De nieuwe Watervisie Amsterdam 2040 is vrijgegeven voor inspraak. De concept-Watervisie Amsterdam 2040 ligt van 7 januari tot 17 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Stadsloket van het stadhuis en is ook on-line beschikbaar. De watervisie is een ruimtelijk-economisch perspectief op het gebruik van water met een uitvoeringsagenda tot 2018.

(Voor een grotere afbeelding van de kaart: zie de weblinks onderaan.)

De Watervisie heeft betrekking op de hele gemeente Amsterdam. Er zijn buiten de algemene teksten enkele alinea's gewijd aan de Sloterplas en andere wateren in Nieuw-West. Hieronder een selectie van teksten hierover, met de pagina's waaraan deze zijn ontleend.


Sloterplas: naar een metropolitaan stadsmeer

De Sloterplas ligt hemelsbreed op slechts 4,3 km van de Dam. Een stadsmeer, zo dicht bij het hart van de stad, is een rijk bezit. Dat weten we van onder andere Berlijn, Beijing en Minneapolis. De Sloterplas is weliswaar een stadsmeer, maar nog niet het stadsmeer van de 21e eeuw: de vanzelfsprekende, blauw-groene 'metropolitane plek' om te verpozen en te ontspannen, voor de snel groeiende bevolking van Amsterdam en haar talloze bezoekers.

De komende jaren krijgt de zuidwestoever (bij winkelcentrum Osdorpplein) een nieuwe 'boulevardinrichting', met een lange zwemsteiger en ponton met duikplank en glijbaan voor jongeren, een pierenbad voor kleuters en peuters en een aanlegsteiger voor boten. Hier is ook nog een extra horecapaviljoen gepland. Daarnaast willen we samen met gebiedspartners het rondje Sloterplas verbeteren, het vaarrondje Sloterplas ontsluiten door de automatisering en renovatie van de Westlandgrachtschutsluis, het horecapaviljoen Oostoever renoveren en misschien in de zomer hier een (droog) stadsstrandje aanleggen en het zwemstrand Varkensbaai uitbreiden en blauwalgvrij houden. Op de westelijke punt van de Noordoever komt het Van Eesterenmuseum. We promoten en versterken de boulevard tussen het museum en het Oostoever paviljoen door gedurende de zomermaanden tijdelijk een horeca-werk-cultuurboulevard te creëren. Binnen de kaders van het nieuwe evenementenbeleid stimuleren we festivals en activiteiten aan de stadsplas. Kansrijk zijn een uitbreiding van het Grachtenfestival tot in de Sloterplas, het West Beach Filmfestival aan het water en de Smaakboulevard (etnisch food festival aan het water). Tenslotte willen we verkennen of het buitenstrand van het Sloterparkbad niet beter gebruikt kan worden, of het watersportcentrum (met kanovereniging en jachthaventje) aan de zuidoostoever niet kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld een roeicentrum en horeca of dat een stille waterski(kabel) baan in de Sloterplas tot de mogelijkheden behoord. De Sloterplas wordt een stadsmeer van de 21e eeuw.

pagina 92

Nieuw-West: renoveren en automatiseren Westlandgrachtschutsluis

We willen de renovatie en automatisering van de Westlandgrachtschutsluis prioriteit geven om via de Westlandgracht-Slotervaart een nieuwe tweede vaarverbindingen tussen de Westelijke Tuinsteden en het stadsboezemgebied te ontsluiten. We denken dat het 'vaarrondje Sloterplas' een serieus alternatief voor de grachtengordel kan worden. Ook investeringen in de ontwikkeling van nieuwe recreatieve, watersport-, culturele en horecavoorzieningen aan de Sloterplas.

Nieuw-West: uitbreiding kanogebied

Het vaarnetwerk van Nieuw-West is behalve voor de pleziervaart ook zeer geschikt voor kano- en fluisterboten. We willen deze enorme kwaliteit uitbouwen door het aanpakken van een aantal knelpunten in met name de kleinere vaarten en sloten. Zo willen we in landelijk West een duiker vergroten en twee overhaalpunten realiseren. Bij de Osdorpervaart dient een buis te worden verwijderd en de doorstroming van Bovensloot dient te worden gerealiseerd door de aanleg van een extra pomp en stuw. Daarnaast wordt het vaarrondje Sloterplas - Rembrandtpark voor deze groep watersporters verbeterd door de verhoging van een bruggetje in het Rembrandtpark en een voetgangersbrug bij metrostation Heemstedestraat en de (reeds geplande) aanleg van twee langzaamverkeersbruggen bij het Andreas-ensemble.

pagina 93

Impuls metropolitaan stadsmeer Sloterplas

Het huidige recreatiestrand bij de Varkensbaai in Sloterplas wordt de komende jaren fors uitgebreid, inclusief bijbehorende maatregelen om de blauwalg hier te bestrijden. Daarnaast kijken we of aan de Oostoever een extra zwemplek of strandje kan worden gerealiseerd. De Noordboulevard wordt de komende jaren opgeknapt en krijgt o.a. een impuls met de heropening van horecapaviljoen Oostoever en de opening van het Van Eesterenmuseum.

Initiatiefnemer: Portefeuilles Water en RO
Samen met: bestuurscommissie Nieuw-West, bewoners en stakeholders

pagina 104

Aanpak kanoknelpunten in Nieuw-West

We willen het vaarnetwerk van Nieuw-West uitbouwen voor kanoërs, sloepjes en fluisterboten. Hiermee krijgt dit vaarnetwerk in Nieuw-West een bovenlokale betekenis. Inzet is om met name de (relatief kleine) knelpunten in het vaarnetwerk in landelijk West en rondom het Rembrandtpark op korte termijn aan te pakken.

Initiatiefnemer: Bestuurscommissie Nieuw-West
Samen met: bestuurscommissie Nieuw-West en Kanovereniging Sloterplas

pagina 107

Planning

De planning van de gemeente luidt als volgt:
7 januari 2016 - 17 februari 2016: tervisielegging concept Watervisie (= zes weken inspraaktermijn)
27 januari 2016: informatieavond concept Watervisie (Boekmanzaal stadhuis, 19.30 uur)
Maart - mei 2016: schrijven definitieve Watervisie en nota van beantwoording op basis van zienswijzen & vaststelling in college van B&W
Mei - juni 2016: behandeling en vaststelling definitieve Watervisie in de gemeenteraad

Zelf een zienswijze indienen? U kunt uw zienswijze mailen naar: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Als u uw zienswijze per post stuurt, kan dat naar het volgende adres:

Gemeenteraad van Amsterdam
p/a Directeur Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

Voor meer informatie:

Zie: https://www.amsterdam.nl/gemeente/volg-beleid/watervisie-amsterdam/
Zie: http://issuu.com/gemeenteamsterdam/docs/watervisie_amsterdam_2040

>> Download de Watervisie als pdf-document. <<

 
Sloterplas