Op weg naar Basbewust Beleid

Op weg naar Basbewust Beleid

 

Hoe is het mogelijk, dat een festival in de praktijk leidt tot onduldbare overlast en veel klachten, maar toch binnen alle gestelde geluidsnormen blijft? Lager Toontje legt het uit.

Het gemeentelijke advies met betrekking tot basregulering bij openlucht-evenementen luidt als volgt:
"Proefondervindelijk is vastgesteld dat geluidsnormen in dB(C) nodig zijn die afhankelijk van de muzieksoort 10 tot maximaal 15 dB hoger liggen dan de overeenkomstige geluidsnormen in dB(A)."

Meer regulering voor de beperking van basgeluid bestaat er niet, en er is geen wetenschappelijk onderzoek dat deze beleidsregel staaft.

Hier is een vicieuze cirkel ontstaan:
Wegens het uitblijven van gegronde klachten wordt de proefondervindelijke vaststelling van de basregulatienorm aangenomen voor waarheid, voor onderbouwd beleid.
Tegelijkertijd worden alle klachten ongegrond verklaard omdat festivals ongeveer binnen bestaande normen blijven.
Dit is een situatie die zichzelf jaren in stand kan houden en die inmiddels door de werkelijkheid is ingehaald.
Inmiddels is wel duidelijk dat de evenementen meer van de omwonenden vraagt dan 'het accepteren van enige reuring in de stad'. De overlast is echt en voelbaar, maar de klacht landt niet.
De gemeenteraad dient hier, op verzoek van de omwonenden, serieus onderzoek naar te doen, wanneer er 1200 handtekeningen zijn geplaatst.

Teken daarom het volksinitiatief. Alleen kiesgerechtigde inwoners van Amsterdam mogen tekenen, vandaar de noodzaak om adres en een email-adres achter te laten.

Een gedetailleerde onderbouwing staat op: Lager Toontje

Onderteken de Petitie!


Denise Eijkelenboom en Peter Welp
Lager Toontje

 
Sloterplas