Hotelinitiatief Sloterplas

Hotelinitiatief Sloterplas

Uit de Bestuurscommissie Nieuw-West; 30 maart 2016

Een politiek gevoelig onderwerp was en is de vraag of aan de oostzijde van de Sloterplas, bijvoorbeeld op of nabij het Watersporteiland, een hotel gebouwd zou mogen worden. Een ondernemer heeft hiervoor een concreet plan ingediend bij het college van B&W van Amsterdam, en B&W hebben de BC om advies gevraagd.

Portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling Ronald Mauer (D66), had namens het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West een concept-adviesbrief voorbereid en vroeg de BC hiermee in te stemmen. In dat advies stond o.a. dat de BC het te vroeg vindt om een oordeel te geven of een hotel tot de mogelijkheden behoort. De BC adviseert om eerst 'ruimtelijke randvoorwaarden' op te stellen voor ontwikkeling van het Watersporteiland.

In de conclusie stond: "De bestuurscommissie wil hierbij aangeven de vestiging van een hotel op het Watersporteiland als mogelijkheid te zien en passend te vinden binnen de bredere ambitie voor de Sloterplas."

Wat Willem van Ham (D66), Jeroen Mirck (D66) en Simone Plantinga (GroenLinks) betreft, moest deze zin eruit. Maar GroenLinks vond dit niet voldoende. Plantinga stelde voor om ook de zin: "De bestuurscommissie adviseert om in dit stadium niet nader op dit initiatief in te gaan en eerst de ruimtelijke randvoorwaarden af te wachten." te vervangen door: "De bestuurscommissie adviseert om niet op dit initiatief in te gaan en eerst de ruimtelijke randvoorwaarden op te stellen'." Want er is – volgens Plantinga – geen draagvlak voor een hotelinitiatief: "Nu niet en later niet". Volgens Mauer handelt Plantinga hiermee in strijd met de 'Ontwikkelingsvisie van de Sloterplas' die door voormalig GroenLinks-portefeuillehouder [Paulus de Wilt, CF] was ingebracht.

Gerard Molewijk (BNW81) wilde beide wijzigingsvoorstellen van GroenLinks steunen.

Maarten van Maurik (PvdA) zei ook tegen een groot hotel te zijn. Maar de mogelijkheid van 2 of 3 lodges en horeca moest niet bij voorbaat worden uitgesloten.

Ook Niek Wijmenga (CDA) pleitte ervoor de komst van kleinschalige eco-lodges niet bij voorbaat uit te sluiten.

Eerst ruimtelijke randvoorwaarden
Het voorstel van GroenLinks kreeg onvoldoende stemmen. Het voorstel van D66 werd wél aangenomen; Van Ham en Mirck, Plantinga, Molewijk, Wijmenga, Bobeldijk en Meijler (SP), Koebeer (PvdO) en Bedirhanoglu (M+) stemden vóór. Met die wijziging kon de adviesbrief naar B&W.

Verslag: Cees Fisser
Uit: de Westerpost van 6 april 2016.


Zie ook:
* www.westerpost.nl - Uit de bestuurscommissie

 
Sloterplas