Uitnodiging Algemene Ledenvergadering zaterdag 16 april 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering zaterdag 16 april 2016


U bent van harte welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de Ontmoetingsruimte Oostoever, Bonnefantenstraat 10 aan het Kröller Mullerpark.


Agenda
1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 10 april 2015 (in Nieuwsbrief 48 staat een korte samenvatting)
3. Verslag van de ontwikkelingen rond de Sloterplas in het afgelopen jaar
4. Verslag van onze activiteiten in 2015
5. Verslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Benoeming van nieuwe kascommissie
8. Periodiek aftreden van bestuursleden: Tineke Rombout. Zij is herkiesbaar.
9. Plannen en begroting voor 2016
10. Rondvraag

Wij zien uw komst van harte tegemoet!

Het concept-verslag van de Algemene Ledenvergadering is hier te lezen:

* Concept verslag ALV 16-04-2016.pdf

 
Sloterplas