Bezwaarschrift Mystic Garden Festival

Bezwaarschrift Mystic Garden Festival


Op 29 juni 2016 heeft de V.V.S. bij het Stadsdeel Nieuw-West per brief bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het Mystic Garden Festival op 18 juni 2016.

Zie: Bezwaarschrift Mystic Garden Festival.doc

 
Sloterplas