Ontwerp-bestemmingsplan Sloterplas

Ontwerp-bestemmingsplan Sloterplas

 

Er is een ontwerp-bestemmingsplan voor de Sloterplas en omgeving. In het bestemmingsplan staat bijvoorbeeld waar gebouwd mag worden en waar dat niet mag.

Het plan maakt diverse ontwikkelingen mogelijk zoals het nieuwe Van Eesterenmuseum, diverse horeca en drie sanitaire voorzieningen.

Ter inzage

Het plan ligt vanaf 8 december 2016 tot 18 januari 2017 ter inzage op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Vanaf die datum kunt u het ook online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Zie ook: officielebekendmakingen.nl

In deze periode kunt u uw zienswijze indienen. Het stadsdeel beantwoordt uw zienswijze en beoordeelt of deze aanleiding geeft tot aanpassing van het plan. Na de ontwerpfase stelt de gemeente het definitieve bestemmingsplan vast.

Inloopavond

Belanghebbenden zijn op 20 december 2016 welkom op een inloopavond in het Tuinstadhuis, Plein '40-'45. Tussen 19.00 en 21.00 uur ligt het plan ter inzage en kunt u vragen stellen.

Meer informatie vindt u in de bewonersbrief.

Van: www.amsterdam.nl

 
Sloterplas