Ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving


In het kader van de actualisatie van bestemmingsplannen in Amsterdam is voor het gebied Sloterplas en omgeving een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. In deze brief leest u meer over het plan, een inloopavond en de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.

Ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving
Het bestemmingsplan regelt de actuele bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de Sloterplas. Het ontwerp-bestemmingsplan houdt tevens rekening met ontwikkelingen die passen binnen het ‘Toetsingskader Sloterplas’ (2002) en de 'Ontwikkelstrategie Sloterplas' (2013).

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt de volgende ontwikkelingen mogelijk:

Aan de noordoever:
1. Een culturele bestemming (Van Eesterenmuseum) in combinatie met zelfstandige horeca in de vorm van een café-restaurant
2. Een café-restaurant op het voormalig pierenbadje van het Sloterparkbad (Westelijk bastion)

Aan de oostoever:
3. Verzelfstandiging en uitbreiding horeca bij het Watersportcentrum Sloterplas
4. Een kiosk bij de entree van het park in het verlengde van Robert Fruinlaan (kruising Christoffel Plantijnpad-Oostoever)

Aan de westoever:
5. Een kleinschalig horecavoorziening op het Grote Parkeiland
6. Een kleinschalig horecavoorziening in combinatie met sanitaire voorzieningen bij de Natuurspeeltuin Natureluur en Natuur Milieu Educatie-centrum de 'Drijfsijs'

Nader te bepalen locaties:
7. Drie sanitaire voorzieningen
Het ontwerp is de eerste wettelijke fase van een bestemmingsplan. Hier kunt u op reageren met een zienswijze. Het stadsdeel beantwoordt uw zienswijze en beoordeelt of deze aanleiding geeft tot aanpassing van het plan. U wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Na de ontwerpfase stelt de gemeente het definitieve bestemmingsplan vast.

Inloopavond
Wij presenteren het ontwerp-bestemmingsplan graag aan alle belanghebbenden tijdens een inloopavond.

Datum: 20 december 2016
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Locatie: Plaza Tuinstadhuis, Plein ’40-’45 1, 1064 SW Amsterdam
Tussen 19.00 en 21.00 uur kunt u inlopen, het plan bekijken en vragen stellen.

Ter inzage
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 8 december 2016 tot en met woensdag 18 januari 2017 op het stadsloket aan het Osdorpplein 1000. Ook staat het plan vanaf 8 december 2016 online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01.

Zienswijzen
Van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 kunt u uw zienswijze indienen bij:
De gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. directeur van Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

U kunt uw zienswijze ook mondeling geven door een afspraak te maken met mevrouw L. Schouten ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ) of via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14020. Het indienen van een zienswijze is niet mogelijk per email.

 
Sloterplas