Van Eesteren Paviljoen: van tekentafel naar bouwplaats

Van Eesteren Paviljoen: van tekentafel naar bouwplaats

 

De kurk kan van de fles. Na lang zoeken naar financiering, aanscherpen van het ontwerp en het vinden van een gedegen aannemer, die het ook nog eens voor de juiste prijs moest kunnen maken, is het eindelijk zover: de plannen om een paviljoen voor het Van Eesterenmuseum te realiseren aan de Sloterplas gaan van de tekentafel naar de bouwplaats.

Bouwrijp maken terrein Van Eesteren Paviljoen aan de Noordzijde van de Sloterplas; 14 december 2016. Foto: Erik Swierstra.

Tijdens Open Monumentendag 2015 werden de plannen gepresenteerd aan de buurt, Nieuw-West en aan de stad. Het nieuwe paviljoen wordt grotendeels gefinancierd uit het Stimuleringsfonds voor de Volkshuisvesting (een fonds dat beheerd wordt door de Amsterdamse Woningcorporaties en door de gemeente samen). Ook stadsdeel Nieuw-West en Stadgenoot dragen bij aan de plannen en ook is er financiering vanuit het stedelijke programma Stad in Balans. Het van Eesterenmuseum hoopt voor enkele aanvullende zaken (een goede keuken, mooie horeca etc.) een beroep te kunnen doen op de buurt en andere liefhebbers.

Het bouwrijp maken van het terrein aan de Noordzijde bij de Burgemeester Rendorpstraat is half december 2016 gestart. De eerste paal zal op dinsdag 24 januari 2017 worden geslagen, iets wat we zeker niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.

Zie ook: Van Eesterenmuseum naar de Sloterplas.

Zie ook: www.vaneesterenmuseum.nl

 
Sloterplas