Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving


Op 15 januari 2017 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan de gemeenteraad van Amsterdam over het ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving.

 
Sloterplas