Erfgoed van de Week | Van Eesteren (in) ontwikkeling

Erfgoed van de Week | Van Eesteren (in) ontwikkeling


Op vrijdag 27 januari 2017 wordt er een klein feestje gevierd in Nieuw-West. De start van de bouw van het Van Eesterenpaviljoen aan de noordoever van de Sloterplas wordt dan gevierd. Naast een prachtige ook een logische plek, want op exact deze locatie tekende stedenbouwkundig ontwerper Cornelis van Eesteren in de jaren ’30 van de vorige eeuw ook al een paviljoen in zijn Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Nog dit jaar gaan de deuren open van dit nieuwe onderkomen van het Van Eesterenmuseum.

Toplocatie
Het paviljoen komt op een toplocatie te staan aan het centrale middelpunt van de Westelijke Tuinsteden, de Sloterplas. Op het nu nog lege Bastion West komt een uitnodigend en transparant gebouw met een geweldig uitzicht over de Sloterplas, de boulevard en de Noorderhaven. Het paviljoen, naar ontwerp van Korteknie Stuhlmacher Architecten, krijgt een sober en doelmatig karakter, net als veel architectuur uit de wederopbouwperiode die in dit deel van Nieuw-West te vinden is.

Gemeentelijk beschermd stadsgezicht
Het huidige onderkomen van het museum bevindt zich in het gemeentelijk beschermd stadsgezicht Van Eesterenmuseum. Vanwege de bijzondere en vele cultuurhistorische waarden in dit gebied tussen de Burgemeester Vening Meineszlaan en de Van Tienhovengracht (inclusief het Gerbrandypark) heeft dit stukje van Nieuw-West in 2007 deze bijzondere status gekregen. Zoals in de bijbehorende beschrijving staat: het Van Eesterenmuseum vormt een mijlpaal in de geschiedenis van de moderne stedenbouw. Scholen en winkels zijn er "zorgvuldig gesitueerd en de laagbouw vertegenwoordigd binnen de buurt een karakteristiek woonmilieu met een bijzondere verkaveling en zorgvuldig gedetailleerde straatprofielen". In dit gebied geldt een speciaal regime met als doel het karakter te behouden. Bewoners en ontwikkelaars maar ook de gemeente zelf mogen alleen bouwen of verbouwen als er geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische waarden.

Binnen- en buitenmuseum
Door de aanwijzing in 2007 vestigde het Van Eesterenmuseum zich aan de Burgemeester de Vlugtlaan in een voormalig schoolgebouw. Het museum is hét informatiepunt over het cultuurhistorisch erfgoed van Cornelis Van Eesteren. Naast een tentoonstellingsruimte en een museumwoning waarin bezoekers kunnen beleven hoe er in de jaren ´50 werd gewoond, ligt de collectie hier letterlijk op straat. Denk daarbij aan de woningen, plantsoenen, winkels, parken, pleinen en straten. Het museum organiseert regelmatig wandelingen, rondleidingen en andere excursies onder leiding van een gids waar de bezoeker letterlijk meegenomen wordt in (de verhalen van) het AUP en Amsterdam Nieuw-West. Met het nieuwe paviljoen hoopt het museum nog meer zichtbaar te zijn en nieuwe kansen te benutten. Zo biedt het nieuwe onderkomen straks ruimte voor meer ontmoetingen en extra ruimte voor exposities en debat maar ook voor horeca, tuin en een museumwinkel.

Ontwikkelverbinding
De ontwikkelfocus van Amsterdam richt zich op de ringzone en buiten de drukke binnenstad, dus onder andere op Nieuw-West. Het Van Eesterenmuseum speelt hier op in: zij ontwikkelt zich van museum in Slotermeer naar een cultureel platform aan de Sloterplas, waar de samenwerking voorop staat en onder meer gesprekken kunnen worden gevoerd over de kansen van de Westelijke Tuinsteden. Die samenwerking komt voor de oplevering al tot uiting in de tentoonstelling Een Betere Stad, een initiatief van Monumenten en Archeologie en de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting, waarbij het Van Eesterenmuseum het randprogramma zal verzorgen. In de tentoonstelling in gebouw De Bazel maakt de bezoeker een reis door de tijd en ervaart de waarde van het AUP toen en nu. Het plan voor de Westelijke Tuinsteden (Tuinstad Slotermeer), met de Sloterplas en dus ook het nieuwe paviljoen, was een uitwerking hiervan. Op deze plek wordt straks het gedachtengoed van Cornelis van Eesteren verbonden met potenties en ontwikkeling(en) van Amsterdam, nu. Vanzelfsprekend met een lange blik vooruit en een prachtig (voor)uitzicht.

Erfgoed van de Week
In de rubriek Erfgoed van de Week staat elke week een bijzondere archeologische vondst, vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of historische plek in de stad centraal. Via de website amsterdam.nl/erfgoed en twitter @erfgoed020 delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie het erfgoed van de stad met Amsterdammers én overige geïnteresseerden.

Van: www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/monumenten/erfgoed-week/eesterenpaviljoen/

 

 

 

 
Sloterplas