Zienswijze vergunning Loveland Festival in het Sloterpark in augustus 2010

Zienswijze vergunning Loveland Festival in het Sloterpark in augustus 2010


Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
t.a.v. mevrouw Tavenier,
Postbus 67018,
1060 JA Amsterdam


Amsterdam, 28 februari 2010


Geacht Bestuur,

Ook dit jaar is vergunning aangevraagd voor het houden van het steeds groter wordende Loveland (House) Festival in het Sloterpark.

Zoals ieder jaar wordt ons, in reactie op ons protest tegen het 14 uur durende gebonk ( zie onze brief dd 22 sept. Kenmerk 2009/SGS/12486), verzekerd dat aan de regels wat betreft het aantal decibellen is voldaan en dat daarover uitgebreid overleg is met Politie, Brandweer en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht. (uw antwoord d.d. 11dec. Kenmerk 2009/SGS/15256).

In uw recent vastgestelde Evenementennota wordt de maximale geluidsbelasting voor een bepaalde plek aangegeven. Dit is voor 'grote pleinen en parken' 90 dB op 25 m van de bron.

Afgezien dat bij het Sloterplaspark de ligging aan een groot water nog extra geluidsbeperking zou vereisen, zijn de maximale aantallen decibellen per podium, zoals vermeld in een eerdere vergunning voor dit festival, allen groter dan 90 dB.

Op 2 podia w.o. het Fire podium wordt zelfs 118 dB toegelaten. (Ter oriƫntatie: 110 dB rockconcert, 120 dB startend vliegtuig op 70 m; bij 140 dB is de pijngrens).

Maar waar de bewoners van Nieuw West het meeste onder te lijden hebben is het, niet weg te denken, zelfs in huis te voelen, 14 uur onophoudelijke ritmische gedreun.

De alweer dreigende uitbreiding naar 30.000 bezoekers met het daarvoor nodige beslag op nog een groter gedeelte van het Sloterpark en daarmee de verstoring van de flora en fauna aldaar, vinden wij onaanvaardbaar.

Gesterkt in onze afwijzing zijn wij door de categorische weigering van de deelraad Zuideramstel om het Loveland (house) Festival in het Amstelpark toe te laten.

Wij vragen de Politici van Geuzenveld/Slotermeer die dezer dagen de mond vol hebben van Leefbaarheid, hun woord gestand te doen en de vergunning voor het Loveland (house) Festival niet te verstrekken.

Met vriendelijke groeten,

H. Haakma Wagenaar

Voorzitter Vereniging Vrienden van de Sloterplas


 
Sloterplas