Havik moedwillig verjaagd

Havik moedwillig verjaagd

 

Van een vogelliefhebber ontvingen wij het alarmerende bericht dat het haviksnest op het noordelijke eiland voor het Sloterparkbad is uitgestoten en dat de bouw van een nieuw nest is verstoord met een havikverjaagbal.


Het bericht is ook bij het stadsdeel Nieuw-West en de Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht. De havik broedt al enige jaren met succes. Dit is een van de redenen waarom in de uitgangspunten voor een locatieprofiel voor evenementen de eilanden niet meer ingezet mogen worden voor evenementen.

Uit: Nieuwsbrief nr. 55 van de V.V.S.Voorts nog een bericht van 21 juli 2015 uit het Parool:

Partij voor de Dieren stelt vragen over investering in Sloterplas

Raadslid Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van b. en w. over de Sloterplas in Nieuw-West. Dat naar aanleiding van het voornemen van de gemeente om 2,5 miljoen euro te investeren in het gebied, om er een populair stadsmeer van te maken.

Wat de Partij voor de Dieren het meeste stoort is het voornemen van 'Stichting Hotel Buiten' om 'ecologische hutten' neer te zetten op de eilandjes in de Sloterplas. 'Die eilanden zijn nu beperkt toegankelijk en vormen daarmee een rustige broedplek voor veel vogels,' schrijft de Partij voor de Dieren. 'Dit jaar wist onder andere een paartje lepelaars de plek te vinden om te broeden en op één van de beoogde eilanden zijn twee beschermde haviksnesten aanwezig die al enkele jaren worden gebruikt door een paartje haviken.'

Naast de zorgen om de vogels wil de Partij voor de Dieren weten of er van het uitgetrokken bedrag van 2,5 miljoen euro om de Sloterplas aantrekkelijker te maken, ook geld geïnvesteerd wordt in 'groen en een gezonde natuur bij de Sloterplas'.

Op het terrein wordt het strand momenteel al vergroot en eind deze maand komt er een buurtcamping. In augustus is er het Lovelandfestival en in september het West Beach filmfestival.

Van: http://www.parool.nl/amsterdam/partij-voor-de-dieren-stelt-vragen-over-investering-in-sloterplas~a4105424/

 
Sloterplas