Het bestuur van de V.V.S. per 22 april 2017

Het bestuur van de V.V.S. per 22 april 2017


Op de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. op 22 april 2017 nam ons bestuurslid Peter Stein afscheid van het bestuur. Hij was vanaf de oprichting op 3 juni 2003 lid van het bestuur en is dus bijna 14 jaar actief geweest voor de vereniging. De V.V.S. dankt hem voor zijn inzet gedurende al deze jaren.

Het bestuur bestaat nu nog uit vijf personen. Op de foto staan de dames afgebeeld. Staand van links naar rechts: Tineke Stricker, Mirjam Koevoet en Emmy Groot. Zittend van links naar rechts: Tineke Rombout en Harriët Haakma Wagenaar.
Foto's: Erik Swierstra.

 

 
Sloterplas