Plannen voor bomenkap in Sloterpark

Plannen voor bomenkap in Sloterpark


NIEUW-WEST – Een enorme kaalslag dreigt voor het Sloterpark. In het nieuwe inrichtingsplan Oostoever Sloterplas verdwijnt de besloten bospartij aan de Oostoever. Een aantal bomen zijn al gekapt.

Nog honderden bomen hangt het gemeentelijke zwaard van Damocles boven de groengebladerde kruin.

Het is donderdagavond, een zwoel windje waait langs de Sloterplas. Joggers met kinderwagens, fietsers en wandelaars genieten van de stilte en de zangvogels in het bos aan de oostoever van de plas.

Nog wel want als het aan de gemeente ligt gaat dit paradijs voor de bijl. Net als de Westoever zal het ruige gedeelte worden getemd ten behoeve van de recreatie van de groeiende bevolking in Nieuw-West.

Twee passanten met hond poseren graag voor de fotograaf als ze weten dat het voor de krant is. Zij vinden de plannen maar niks.

’Imago-probleem’
In de visie van het stadsdeel kampt het park met een ’imago-probleem’ en een ’gebrekkig gebruik’. Het moet allemaal overzichtelijker. In het nieuwe ontwerp worden de aangrenzende straten als het ware ’doorgetrokken in het park, zodat het park een duidelijke entree’ krijgt.

De in het oorspronkelijke ontwerp van de Sloterplas zeer belangrijk geachte relatie tussen de open ligweide aan de westzijde van de Sloterplas en de open ligweide aan de oostzijde (Christoffel Plantijnpad) verdwijnt ook. Daarmee wordt letterlijk de weg vrijgemaakt voor barbecueërs en wordt het grote speelveld in kleine partjes verdeeld.

Inspraak

Buren van het Sloterpark maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het park. Zij willen het opknappen van het park niet tegenhouden want er is veel achterstallig onderhoud.

Wel hebben ze hun bezwaren kenbaar gemaakt door middel van een inspraakreactie bij de bestuurscommissie Nieuw-West. Na de inspraak termijn worden de reacties behandeld in de commissie.

Uit: De Echo; 21 juni 2017 - www.echo.nl


Zie ook:
Buren van het Sloterpark

Onderzoek Vereniging Huiseigenaren Slotervaart

De Vereniging Huiseigenaren Slotervaart (VHS) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de bomen langs het Christoffel Plantijnpad, bij de Bakhuizen van den Brinkhof.

Voor dit rapport zie: Tilia x europaea - Toekomstverwachting

Zie ook: www.vhslotervaart.nl/content/buurtmededelingen

 

 
Sloterplas