Zienswijze evenementenbeleid / locatieprofiel Sloterpark


Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Amsterdam, 18 september 2017

Zienswijze evenementenbeleid / locatieprofiel Sloterpark

Geachte leden B&W Amsterdam,

Vooropgesteld dat wij nog steeds pleiten voor het verplaatsen van Dance festivals naar elders dan het Sloterpark is het goed om regels vast te stellen voor andere kleinschalige evenementen in het park. Festivals als het voormalige Sloterplas Festival, Groene Marathon, Smaakboulevard passen beter in dit gebied en hebben waarde voor een breder publiek dan alleen Dance-liefhebbers.

In de tekst van het profiel Sloterpark, zoals gepresenteerd op uw website staat een fout.

De afspraak is dat Dance festivals maximaal 1 dag een evenement mogen houden.

Op pagina 183 onder het kopje: maximaal aantal evenementen noemt u maximaal 2 Dance festivals en drie Dance festivaldagen. Dat impliceert dat een van de festivals 2 dagen mag. Op pagina 184 staat onder het kopje Specificaties evenementen: voor Dance festivals maximaal 1 dag.

Dat laatste klopt met de afspraken en dat betekent dat de tekst op pagina 183 aangepast dient te worden, dus: Maximaal 2 Dance festivals van elk 1 dag.

De recente ervaringen met het festival Loveland zijn weer bedroevend.

Om onze bezwaren te ondersteunen geven wij hierbij een opsomming van enkele feiten:
- Er zijn geen vlonders gebruikt om het gras te beschermen, dat is wel voorschrift bij nat weer.
- Voorafgaand is geen natuuronderzoek (vogels) gedaan, wat volgens het locatieprofiel wel moet. Er zijn natuuronderzoeken uit 2015 en 2016 ingeleverd, Vergunningen nam hier blijkbaar genoegen mee.
- In het locatieprofiel staat 12 dagen voor op en afbouw, de vergunning geeft Loveland 18 dagen. (31 juli t.m. 17 augustus).
- Beide eilanden zijn i.t.t. de afspraak in het locatieprofiel gewoon gebruikt voor de bezoekers van het festival.
- Volgens het locatieprofiel moet een fietsenstalling ondergebracht worden op het evenemententerrein zelf, toch is er een fietsenstalling gecreëerd aan de overkant rondom de kinderboerderij en op het terrein van de Natureluur met flinke schade aan de grasmat als gevolg.
- Net als in 2016 is er gedurende 2 weken, zonder vergunning, een grote KPN mast neergezet bij de Natureluur, ook met de nodige schade als gevolg.
- Afgesproken was dat het rondje Sloterplas zou worden omgeleid, maar overal stonden toch weer de borden met 'Rondje Sloterplas gestremd van 3 tot 15 augustus'.

Nogmaals dringen wij er op aan de grote Dance Festivals uit het locatieprofiel te verwijderen. Grote Dance festivals ondermijnen het groen in ons park, de bodem klinkt in, boomwortels sterven af.

Met vriendelijke groeten
Vereniging Vrienden van de Sloterplas
namens het bestuur,
C.A.M. Stricker, secretaris

 

Zie voor meer informatie over dit onderwerp:
www.oudestadt.nl/analyse-evenementenbeleid

 

 
Sloterplas