Verslag Bomenexcursie in het Sloterpark

Verslag Bomenexcursie in het Sloterpark

 

Het is vrijdag 9 juli 2010 en de temperatuur is ruim 32º C. Om 15.00 uur worden twaalf belangstellenden bij de brug naar het Zwembadeiland aan de Allendelaan opgewacht door Caroline Elbers, ontwerper openbare ruimte Nieuw-West, Patrick Tramper, projectmanager Sloterpark en Hanno Klein, projectleider Sloterpark.

Aanleiding voor de rondleiding is het bericht in de Westerpost dat er een vergunning is verleend voor het kappen van 254 bomen. Vandaag gaan de deelnemers de staat van onderhoud van de bosvakken op het Grote Parkeiland nader bekijken.

Maar eerst lopen we over het Zwembadeiland. Aan de rechterkant doemt een enorme muur van monumentale bomen op, voornamelijk essen, die de Allendelaan volledig aan het zicht en het gehoor onttrekken. Prachtig en heel karakteristiek voor het Sloterpark. Maar bij nadere beschouwing zijn het vooral veel hoge en heel dunne bomen met alleen wat groen in de kruin. Hier zal op een bepaald moment ingegrepen moeten worden, vertelt Caroline Elbers, want deze bomen kunnen zich zo uiteindelijk niet staande houden.

De route vervolgend komen we over de brug op het Grote Parkeiland. Ook hier grote bosvakken met ondermeer zomereik, es, iep, taxus, den en spar. En ook hier is onderhoud dringend nodig. Ingrijpen kan op verschillende manieren, legt Caroline uit. In het Sloterpark hebben we ervoor gekozen om het huidige karakter van het park zoveel mogelijk te behouden. Dit betekent dat er zeker geen hele bosvakken zullen worden gekapt maar dat geprobeerd wordt het bos in fases te verbeteren. Een aantal dode, zieke en zwakke bomen wordt weggehaald zodat de gezonde bomen die blijven staan meer ruimte krijgen. Zo kunnen ook de lagere groeiers zoals de haagbeuk, de veldesdoorn en diverse struiken tot ontwikkeling komen.

http://dorpsraadslotenoudosdorp.nl/images/stories/img_0022.jpg

Ter verlevendiging van het zicht worden aan de randen van de bosvakken heesters geplant o.a. meidoorn, liguster, kornoelje, krentenboom, rododendron en hortensia en in de bermen ook lage beplanting: smeerwortel, ooievaarsbek, vogelmelk en andere bolgewassen. Hier en daar worden de solitaire bomen aangevuld, bijvoorbeeld de vleugelnoot en de wilde kastanje. Om bezoekers van al dit moois te laten genieten worden enkele banken verplaatst naar plekken met beter zicht op het groen en op het water.

Het voornemen is om in de toekomst aan de zuidzijde van het Grote Parkeiland langs de rand van het eilandje in de plas moerasbeplanting aan te brengen en iets verderop tegenover de nieuwbouw van Meer en Oever staat de aanleg van een nieuw eilandje gepland.

Al kijkend, luisterend en discussiërend zijn we verder gelopen om ter afsluiting een bezoek te brengen aan de Laan van Verdienste. Hier zijn in april 2010 vier zoete kersen geplant voor bewoners die zich op speciale wijze voor stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer hebben ingezet. Om 17.00 uur zijn we weer terug bij het beginpunt, waar we de rondleiders bedanken voor de aangename en leerzame excursie.

Meer over het bomenbeheer van het Sloterpark is te lezen in: ‘Over schoonheid en natuur in het Sloterpark’ door Ir. Ing. Ronald Buiting.

 
Sloterplas