Bouwplannen theatergebouw De Meervaart in de Sloterplas

Bouwplannen theatergebouw De Meervaart in de Sloterplas

In de zomer van 2020 werden door de gemeente Amsterdam plannen gepubliceerd om een nieuw theatergebouw te bouwen in de Sloterplas langs de Meer en Vaart in Osdorp. Hiertegen kwam vanuit bewoners uit de wijken rond de Sloterplas veel verzet. Ook de Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft in diverse acties gepleit tegen het bouwen in de Sloterplas.

Alle acties hebben niet kunnen verhinderen dat de gemeenteraad in juni 2021 besloot om de bouw te laten doorgaan. Hieronder een overzicht van de berichten over dit onderwerp tussen zomer 2020 en zomer 2021.

* Groen licht voor bouwen in de Sloterplas
*
Twee adviezen en een verzoek aan de Gemeenteraad om niet te bouwen in de Sloterplas
* Krantenartikelen over de bouwplannen in de Sloterplas
*
Raad stemt in met verhuizing theater de Meervaart
* Oproep over nieuwe Meervaart: "Sluit een compromis en kom uit je loopgraaf"
* Brief Provincie Noord-Holland
* Inspraak 9 juni 2021 Commissie RO betr. te nemen besluit lokatie Meervaart
* Besluitvorming Nieuwbouw voor de Meervaart
*
Besluit over nieuwe Meervaart nadert ontknoping: komt-ie in het water of niet?
*
Participatiegeploeter
* Raadsadres aan Gemeenteraad betreffende de Meervaart
*
Stadsbestuur: ‘Nieuwe Meervaart hoeft niet in de Sloterplas’
*
Kritiek op inspraak Meervaart
*
De Sloterplas in de media - maart 2021
*
Heemschut vraagt om beschermde status Sloterplas
*
Zet aanvraag beschermd stadsgezicht voor Sloterplas streep door plannen nieuwe Meervaart?
* Aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas en omgeving
*
Digitale startbijeenkomst Nieuwe Meervaart
*
Participatie voor nieuwe Meervaart volgt
*
Draagvlak voor theater De Meervaart in de Sloterplas dun, coalitiepartij SP wil andere locatie
*
Spandoek NIET BOUWEN IN DE SLOTERPLAS
* Tegelactie - 8 november 2020
*
Geen Theater in het Water
*
Vul de enqête in: geen theatergebouw in de Sloterplas
*
Participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart

* Petitie - Niet bouwen in de Sloterplas
https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas

* 'De besluitvorming rondom de Meervaart was niet democratisch'
*
Gelekte documenten nieuwe Meervaart: wethouders wilden 'icoon' in de Sloterplas
*
De Meervaart in de Sloterplas? Dat vinden ze in Nieuw-West geen cadeautje
*
Door niet te tonen waarom zo'n nieuw hotel of theater slim is, versterken gemeenten het achtertuinsentiment
*
Bewoners niet blij met nieuw gebouw De Meervaart ín de Sloterplas
*
Commissie: 'Bouw nieuwe Meervaart op de huidige plek'
* Wethouder erkent: inspraak over nieuwe Meervaart schoot tekort
*
Bewoners tegen nieuw theater De Meervaart in de Sloterplas
*
Wordt de Sloterplas bouwgrond?
*
Zienswijze betreffende de plannen van de Gemeente Amsterdam om het nieuwe Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas
*
Inspraak Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 9 juni 2020
*
Nieuwe Meervaart komt ín de Sloterplas

 
Sloterplas