De Sloterparkbadsingel

De Sloterparkbadsingel


In mei 2011 is evenwijdig aan de Sloterparkbadlaan een nieuwe gracht gegraven. Dit is een uitvloeisel van de uitvoering van een deel van het Toetsingskader Sloterpark, vastgesteld in 2006 door de Gemeenteraad.

Dit Toetsingskader was een uitgeklede versie van het Masterplan Sloterpark uit 2003, ontworpen door landschapsarchitect Yttje Feddes van Bureau H+N+S.

In dit plan werd voorgesteld om het Sloterparkbad met het uit 2001 daterende gebouw van het overdekte zwembad op een eiland te leggen. Daartoe is tussen de tochtsloot langs de President Allendelaan en het water van de Sloterplas een verbindingsgracht gegraven.

De uitvoering van dit plan hangt ook samen met de plannen voor het zeshoekig bastion aan de noordkant van het zwembadterrein. Tot nu toe was dit bastion deel van dit terrein, maar het is door het graven van de gracht daar nu van afgescheiden. Toen het Sloterparkbad in zijn oorspronkelijke vorm in juni 1957 werd geopend lag dit ook al op een eiland. Langs de Sloterparkbadlaan, maar dan ten noorden van het zeshoekig bastion, lag een tochtsloot. Deze is echter in de jaren zeventig gedempt toen de gemeente zand over had. Vervolgens is deze strook met populieren beplant die sindsdien een aanzienlijke omvang hadden bereikt. Het strandje aan de zogenaamde 'Varkensbaai', waar tegenwoordig op 1 januari de 'Nieuwjaarsduik' wordt gehouden, is toen ook ontstaan.

De oevers van de Sloterplas hebben bijna overal een betonnen rand, maar juist waar de oorspronkelijke tochtsloot is gedempt is dit niet het geval. Door golfafslag is hier op natuurlijke wijze een strandje ontstaan.

Volgens plannen uit 1958 zou op het zeshoekige bastion een door architect Piet Elling ontworpen café-restaurant worden gebouwd (zie V.V.S. nieuwsbrief nr. 19), maar door de bezuinigingen (ook toen al!) is dit gebouw er nooit gekomen. Later, in de jaren zestig-zeventig zijn er op dit terrein twee zeshoekige kinderbadjes aangelegd. Ook was er in de nabijheid een midgetgolfterrein, dat natuurlijk ook al lang niet meer in gebruik was. Sinds het zwembad, dat vroeger van de gemeente was, in 2001 is geprivatiseerd, ligt het buitenterrein er grotendeels verlaten en verwaarloosd bij. Zo ook het terrein van het bastion met de kinderbadjes.

In 2009 werden plannen ontwikkeld om op deze locatie (alsnog) een horecavoorziening te realiseren. Uit twee ingezonden ontwerpen werd door de bewoners via een stemming de ‘Vuurkorf’ gekozen en het stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer heeft deze uitslag overgenomen. Deze Vuurkorf, ook zeshoekig van vorm, zal geplaatst worden op een van de zeshoekige kinderbadjes. Het andere kinderbadje dat wordt ingericht als plantenvijver zou gedeeltelijk onder het terras van de Vuurkorf komen te liggen. Hiermee zou in deze omgeving eindelijk een, aan het Rondje Sloterplas gelegen, plek komen waar wandelaars en fietsers een kleine consumptie kunnen gebruiken, zoals we dat ook kennen in andere parken in Amsterdam en in het Amsterdamse Bos.

De uitvoering van dit plan zou aanvankelijk in 2010 plaatsvinden, maar is als gevolg van de crisis in de bouwwereld vertraagd. De woningcorporatie die bij de uitvoering van dit plan betrokken was heeft zich inmiddels teruggetrokken en het plan staat nu op losse schroeven. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe gegadigde die de 'Vuurkorf' alsnog wil bouwen en exploiteren. Ook de uitvoering van de zuidelijke uitbreiding van de naastgelegen woonwijk 'Noorderhof' is op de lange baan geschoven, ook vanwege de crisis in de woningbouw.

Ondanks deze ontwikkelingen is het stadsdeel Nieuw-West begin 2011 toch begonnen met de geplande grondwerkzaamheden die met bovenstaande plannen verband houden. In november 2010 werd begonnen met het kappen van bomen aan de noordelijke rand van het zwembadterrein, waardoor er nu vanaf de noordkant vrij zicht op is gekomen.

Vervolgens werden de oude betonnen constructies (trappen, muurtjes) gesloopt en in mei werd dus de nieuwe gracht gegraven. Ook de mooie blauwe tegeltjes van de kinderbadjes zijn er uit gesloopt en weggestopt onder het nieuwe asfalt van het fietspad en één van de badjes is met zand gedempt.

Voor het graven van de nieuwe gracht is het fiets- en voetpad van de Slotermeerlaan (de Sloterparkbadlaan) naar de Jachthaven een stuk in zuidelijke richting opgeschoven, over een deel van het vroegere Sloterparkbadterrein.

Het pad loopt nu over de plaats van het vorige overdekte zwembadgebouw uit 1973, dat in 2001 werd gesloopt. Het oude pad moest plaats maken om ruimte te scheppen voor de plannen voor woningbouw van het Noorderhof-Zuid. De gracht is gegraven dwars door het terrein van het vroegere zwembad. Het huidige zwembad is uitsluitend bereikbaar via het toegangsbrugje bij de President Allendelaan.

Met de kano is het nu mogelijk om een rondje om het Sloterparkbad te varen.

Het grondwerk is nu voor een groot deel uitgevoerd, de beplanting moet nog worden aangebracht en de drie grote iepen moeten nog worden verplaatst.

Er is een hek geplaatst tussen het zwembad en de Sloterparkbadsingel, dat verbonden is met het eiland in de plas. Dit is om de toegang tot het Sloterparkbad vanaf de Sloterplas onmogelijk te maken. Het wachten is nu nog op de mogelijke realisering van de Vuurkorf.

Erik Swierstra, mei 2011.

 
Sloterplas