Inspraakreactie Voorontwerp-bestemmingsplan Lutkemeerpolder

 

Inspraakreactie Voorontwerp-bestemmingsplan Lutkemeerpolder

 

Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West

T.a.v. Dhr. L. de Coninck

Postbus 2003

1000 CA Amsterdam

 

 

Amsterdam, 20 juli 2011

 

 

Betreft: Inspraakreactie Voorontwerp-bestemmingsplan Lutkemeerpolder

 

 

Geacht Dagelijks Bestuur,

 

Onze vereniging Vrienden van de Sloterplas zet zich in voor het behoud van het groene karakter van de Sloterplas en de omringende park- en natuurgebieden.

 

Het Sloterpark en de plas vormen de kop van de Sloterscheg, een groengebied dat via Sportpark Ookmeer, de Osdorper polders en Spaarnwoude een ecologische verbinding heeft met de duinen.

 

Nu groengebieden in de nabijheid van de stad door milieu- en gezondheidsorganisaties steeds belangrijker worden gevonden en er een zichtbaar overschot is van kantoor- en bedrijfspanden, vinden wij het onverteerbaar dat de deelraad vasthoudt aan de bestemming bedrijventerrein met name voor deel 3 van de Lutkemeerpolder.

 

Wij maken ons ook zorgen over sommige bedrijven aan de Osdorperweg die maar doorgaan met het bouwen van bedrijfsruimten in de, voor de natuur zo belangrijke, Osdorper Binnenpolder Zuid.

 

Wij dringen er daarom op aan om de Lutkemeerpolder definitief toe te voegen aan de groene Sloterscheg.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Harriët Haakma Wagenaar

 

Voorzitter

 

 
Sloterplas