Vrienden van de Sloterplas

De Vrienden van de Sloterplas zetten zich in voor behoud en versterking van de kwaliteiten van de Sloterplas en het Sloterpark in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam >>

 

Recente berichten

* Paddestoelenexcursie in de Heemtuin Sloterpark
* Herfstwandeling in de Heemtuin Sloterpark
* Zijn de beroemde groene longen van Amsterdam in gevaar?
*
Pleidooi voor de scheggen
* Groenmanifest 2019 - Parkenoverleg Amsterdam

* Kanoën met de Vrienden van de Sloterplas (15-09-2019)
*
I amsterdam letters aan de Sloterplas
*
Krijgt het pand aan de Oostoever eindelijk een nieuwe bestemming?
*
Barbecueën in parken in Nieuw-West
*
Twee nieuwe restaurants aan de Sloterplas
*
Zienswijze Loveland en Mystic Garden 2019
*
Brief verkeersregels Amsterdamse Parken
*
Loveland bouwde hier een feestje

 

Paddestoelenexcursie in de Heemtuin Sloterpark

Woensdag 23 oktober 2019 - 14.00-16.00 uur

De Stichting 'Heemtuin Sloterpark en Ruige Riet' organiseert in samenwerking met de natuurvereniging KNNV-afdeling Amsterdam een paddestoelenexcursie onder leiding van Christiane Baethcke.

De wandeling duurt ongeveer twee uur. Verzamelpunt: De Drijfsijs in het Sloterpark, President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam. De excursie is gratis.

Lees verder >>


Herfstwandeling in de Heemtuin Sloterpark

Zondag 3 november 2019 - 13.00-15.00 uur

Na overleg tussen de stichting Heemtuin Sloterpark en de gemeente over de renovatie en aanpak van achterstallig onderhoud is er een definitief plan gemaakt met bijbehorende gelden voor kap en snoei, baggeren, renovatie van paden, trappen en ingangen en aanplant van nieuwe planten.

De vrijwilligers van de Heemtuin hebben, in samenwerking met de gemeente, de renovatie ter hand genomen. Het resultaat van de tot nu gedane werkzaamheden zullen wij gaan bekijken.

Lees verder >>


Zijn de beroemde groene longen van Amsterdam in gevaar?

De scheggen van Amsterdam, de 'groene vingers', werden bewust aangelegd om elke bewoner binnen het kwartier in het groen te laten zijn. Maar nu moeten er tienduizenden woningen worden gebouwd.

Satellietbeelden bewijzen het: Amsterdam is zijn groen aan het verliezen. Ondanks dat de stad zich wil profileren als "koploper van de groenste steden van Europa". Amsterdam is beroemd om zijn 'scheggenstructuur': groene zones die de binnenstad verbinden met het buitensteedse groen. Officieel werd dat vastgelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) uit de jaren dertig. Iedere stadsbewoner moest het omliggende natuurschoon via groenstroken binnen een kwartier kunnen bereiken.

Lees verder >>

 

Pleidooi voor de scheggen

Amsterdam zit middenin een kolossale bouwopgave waarbij de hoofdstedelijke groenstructuur onder druk staat. Philomene van der Vliet en Jan Maas van BOOM Landscape houden een pleidooi om de scheggen van Amsterdam juist een ambitieuze rol te geven in de ontwikkeling van de stad.

Amsterdam kent een geweldige traditie waarin bij grote stadsuitbreidingen flink werd geïnvesteerd in royale groenstructuren. In deze lijn ontstonden het Sarphatipark in het uitbreidingsplan van Kalff, het Oosterpark tijdens het slechten en bebouwen van de bolwerken en het Vondelpark – op privaat initiatief betaald uit bouwspeculaties. Ook in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd ontwikkeld om de groei van de stad in grote lijnen vast te leggen, was grote aandacht voor groene (ontspannings)gebieden. Stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren beoogde zo een nieuwe stad te creëren waarin iedereen, ongeacht rang of stand, omgeven door voldoende groen, ruimte, en licht, zich kon ontplooien.

Lees verder >>

 

Groenmanifest 2019 - Parkenoverleg Amsterdam

In het kader van het te ontwikkelen Groenbeleid van de gemeente Amsterdam heeft het Parkenoverleg een groenmanifest ontwikkeld.

Een concept beleidsplan Groen van de gemeente is in het najaar te verwachten.

Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit vertegenwoordigers van parkverenigingen die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Zij leggen de '10 geboden voor stadsgroen en parken van Amsterdam' voor aan stadsbestuurders en andere parkbeheerders, maar eigenlijk aan álle Amsterdammers. Geniet van onze parken en groengebieden, maar misbruik ze niet!

Lees verder >>

 

Kanoën met de Vrienden van de Sloterplas (15-09-2019)

Na een geslaagde proefvaart door de tochtleider Wouter en zijn assistent Alp, waar met gevaar voor eigen leven gezaagd en geknipt moest worden, was de dag aangebroken van de tocht der tochten met onze Vrienden van de Sloterplas.

De start verliep dankzij inzet van Tineke R. voor de registratie en leden van Kanovereniging Sloterplas voor het in de boot helpen van de deelnemers zeer voorspoedig.

Lees verder >>

 

I amsterdam letters aan de Sloterplas

In de zomer van 2019 stonden de bekende I amsterdam letters van 26 juli t/m 16 september bij het Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas.

In de eerste week, van 27 juli t/m 4 augustus, waren ze in gay-pride-gedaante te aanschouwen, met regenboogkleuren i.p.v. het gebruikelijke wit. Net als elders in Amsterdam trekken de letters ook hier Amsterdammers en toeristen die graag met de letters op de foto gaan. Het is weliswaar niet zo druk als tot december 2018 op het Museumplein, maar toch heel wat mensen wisten de weg naar de Noordzijde aan de Sloterplas te vinden.

Lees verder >>

 

10e kanotocht - zondag 15 september 2019 - 13.00 uur

met Wouter van der Wulp

Sinds we in 2010 de eerste VVS-tocht peddelden, zijn meerdere kanoknelpunten opgelost. Dit jaar wordt het opnieuw spannend of een knelpunt op tijd opgelost zal zijn.

Lees verder >>


Krijgt het pand aan de Oostoever eindelijk een nieuwe bestemming?

Mogelijk krijgt het al jaren leegstaande pand aan de Oostoever van de Sloterplas eindelijk een bestemming. Een horecabedrijf onder de naam East Shore heeft een nieuwe vergunning aangevraagd


Beeld: Dingena Mol.

Verschillende ondernemers deden de afgelopen jaren een poging om een vergunning voor het pand aan de Sloterplas in handen te krijgen, telkens zonder succes. Inmiddels staat het pand leeg sinds café Oostoever in 2015 de deuren sloot.

Lees verder >>

 

Het Wegwerphuisje

Sinds: 1989
Kunstenaar: Herman Makkink
Waar: Cornelis Lelylaan, bij de Sloterplas

Uit: het Parool van 19 juli 2019

Lees verder >>

 

Verslag Fiets- / vaarexcursie naar het 85-jarige Amsterdamse Bos op 16 juni 2019

met Wouter van der Wulp

Tot onze verbazing kwam geen enkel lid opdagen en gingen we op 'pad' met louter bestuursleden.

Bij het Christoffel Plantijnpad, hoogte Colenbranderhof, nog even de zwarte walnootboom bekeken die naast de andere 'gewone' walnootbomen staat. Vervolgens via een nieuwe zij-ingang met bruggetje (tussen de kantoren door) naar het Siegerpark waar Wouter ons de Japanse walnootboom, de koekjesboom en een gagelstruik aanwees.

Lees verder >>

 

Eikenprocessierups ook in Sloterpark

De eikenprocessierups heeft zich ook in het Sloterpark gevestigd. Op de kaart kunt u zien waar de kans groot is dat er rupsen in de eiken zitten. Daarop staan de plekken waar de rupsen vorig jaar zijn gesignaleerd.

Eikenprocessierups

Op dit moment voert de gemeente nog inspecties uit en zijn nog niet alle huidige plekken in kaart gebracht. Advies is daarom het zekere voor het onzekere te nemen en niet te recreëren in de buurt van eiken.

Lees verder >>

 

Barbecueën in parken in Nieuw-West

Bezoekers van de meeste parken in Nieuw-West kunnen daar bij mooi weer barbecueën. Op een paar plekken waar vorig jaar veel overlast was is het nu verboden.

Dat betekent bijvoorbeeld dat barbecueën in het hele Piet Wiedijkpark verboden is. Het is een klein park dicht bij woningen. Omwonenden hebben al snel veel last van de rook.

Lees verder >>

 

Fiets- en vaarexcursie naar het jarige Amsterdamse Bos
met gids Wouter van der Wulp

zondag 16 juni 2019

Verzamelen hoek Christoffel Plantijnpad / Pieter Calandlaan
om 13:00 uur

We steken de Nieuwe Meer over met het pontje. Dit jaar wordt het 85-jarig bestaan van het Amsterdamse Bos gevierd. Veel destijds vernieuwende opvattingen zijn toegepast in het Bos.

Lees verder >>

 

Barbecuen rond de Sloterplas wordt beperkt

Net als elders in de stad wordt ook in Nieuw-West op meer plekken het barbecuen aan banden gelegd.
Daarvoor heeft het stadsdeel een voorstel gedaan, dat is vrijgegeven voor inspraak.

Lees verder >>


Twee nieuwe restaurants aan de Sloterplas

Na kiosk Bocador op de uiterste zuidwestpunt van de Sloterplas is nu de Landtong aan de westkant van de plas aan de beurt. Kaap West en Brasserie Smaak zijn restaurants die daar in 2020 hun bestemming krijgen.

In juni 2019 wordt op de Landtong, achter restaurant Meram, gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Deze werkzaamheden, waaronder een sanering van de grond, het kappen van een aantal bomen voor de bouw en de bouwweg naar het bouwterrein duren naar verwachting tot en met december 2019. In januari 2020 start de aannemer met de bouw van de twee nieuwe paviljoens die naar verwachting eind april 2020 gereed zijn.

Lees verder >>

 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam

In april 2019 heeft de V.V.S. drie brieven verzonden naar de Gemeenteraad van Amsterdam en het Stadsdeel Nieuw-West.

* Brief concept barbecuebeleid in het Sloterpark
In het voorgestelde barbecuebeleid voor het Sloterpark wilt u drie gebieden aanwijzen waar niet meer gebarbecued mag worden. We hebben op uw voorstel voor het beleid in het Sloterpark drie opmerkingen.

Lees verder >>

* Zienswijze Loveland en Mystic Garden 2019
Er ligt weer een aanvraag voor een vergunning voor Loveland voor 2 dagen een een voor Mystic Garden. Wederom proberen wij deze festivals tegen te houden en daarom hebben wij een zienswijze met onze bezwaren gestuurd. Bezwaar kunnen wij pas maken als de vergunning is afgewezen.

Lees verder >>

* Nieuwe verkeersregels in Amsterdamse parken
De gemeenteraad heeft besloten dat snorfietsen niet meer in de Amsterdamse parken mogen. De parken zijn nu voetgangersgebied waarbij fietsen is toegestaan. Dit betekent dat fietsers op de wandelpaden mogen. Dat leidt echter tot vervelende en gevaarlijke situaties in het Sloterpark. Omdat het ook geldt voor het Rembrandtpark hebben wij gezamenlijk een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek deze verkeersregels aan te passen.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

zaterdag 13 april 2019

U bent van harte welkom
14.00 - 16.00 uur
in de Ontmoetingsruimte Oostoever, Bonnefantenstraat 10
aan het Kröller Müllerpark.

Lees verder >>

 

Minicursus Stinsenplanten in de Drijfsijs

Op woensdag 3 april vanaf 20.00 uur is er in het gebouw de Drijfsijs in het Sloterpark een cursus Stinsenplanten, onder leiding van Hein Koningen. Iedereen is welkom.


Gele anemoon (Anemone ranunculoides) komt in Nederland voor als stinsenplant. Foto: Wikimedia.

Stinsenplanten bloeien in het voorjaar en hiertoe behoren onder andere sterhyacint, holwortel en hondstand. Wat zijn stinsenplanten en waar komen ze vandaan? Waar zijn deze planten te zien, en kun je zo ook in je eigen tuin planten? Hierover wordt tijdens de cursus en excursie meer verteld.

Lees verder >>

 

Bewonersbedrijf wint exploitatie Drijfsijs Sloterpark

Door: Richard Mooyman; 18 maart 2019


Foto: Richard Mooyman

Bewonersbedrijf De Natuurkamer gaat het gebouw De Drijfsijs beheren en exploiteren. De programmering zal worden uitgebreid en verbeterd. Ook komt er kleinschalige horeca. Gasten kunnen er straks terecht voor lunch of een kop koffie. Dat heeft stadsdeel Nieuw-West bekendgemaakt.

Lees verder >>

 

Loveland bouwde hier een feestje

Stadsbestuur: 'Stadsdeel niet scherp genoeg bij vergunning Loveland' (9 maart 2019)

Het stadsbestuur vindt het onterecht dat een deel van het Sloterpark in augustus 2018 zestien dagen lang dicht moest vanwege festival Loveland.


Loveland bouwde hier een feestje; augustus 2018. Foto: AT5

Lees verder >>

 

Lenteviering op 22 maart 2019 in Heemtuin Sloterpark

Programma
19.00 - Welkom en wandeling door de Heemtuin met Pieter
19.30 - Presentatie historisch verleden van het Sloterpark door Pieter Boekschooten
20.30 - Info toekomst Heemtuin en Natureluur in de Drijfsijs
21.00 - Borrel en hapjes met livemuziek
22.30 - Einde

Lees verder >>

 

Nieuws over het Sloterpark; februari 2019

* Nieuwe iepen in het Sloterpark
* Groot onderhoud in Sloterpark
* 5 nieuwe ijsvogelwanden Sloterpark

Lees verder >>


Restaurant aan Sloterplas verzet zich tegen afwijzing gemeente

Van de gemeente krijgt restaurant SoulTable geen vergunning voor het uitbaten van het Oostoever-pand.

Daar legt het restaurant zich niet bij neer. Het blijft huur betalen en maakt bezwaar tegen het besluit.

Binnen branden er lichten. Aan de ramen hangen posters met de tekst ‘SoulTable’. Maar de toekomst van het Oostoever-pand blijft ongewis.

Lees verder >>

 

Lichtkunstwerk The Light Kite aan de Sloterplas

Op woensdag 16 januari 2019 kort na zonsondergang heeft de portefeuillehouder Kunst & Cultuur, Ronald Mauer, het lichtkunstwerk The Light Kite onthuld aan de Sloterplas.


Foto: Janus van den Eijnden

Het kunstwerk, van kunstenaarsduo 'Tijdmakers' (Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands), maakte in 2016 onderdeel uit van het Amsterdam Light Festival.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Zondag 20 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
bij de Watersport Vereniging Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 2

Lees verder >>

 

 

Nieuwsarchief

* 2018

* 2017

* 2017

* 2016

* 2015

* 2014

* 2013

* 2012

* 2011

* 2010

* 2009 en eerder


2018

Verslag Jaarlijkse kano-excursie

Het was weer een succesvolle kano-excursie op zondag 30 september 2018. We voeren met tien 1-persoons en vijf 3-persoonskano’s. Een aantal leden van de kanovereniging Sloterplas voeren met eigen kano’s mee en gaven waar nodig assistentie en nuttige instructies.

Het Rondje liep als volgt: vanaf het Watersportcentrum via de oostzijde van de Sloterplas, onder de Conny van Rietschotenbrug van de Oostoever linksaf naar het water langs de Jan Evertsenstraat om vervolgens aan de oostkant het Rembrandtpark in te varen.

Lees verder >>


Nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant langs de Noordzijde

In de eerste week van december 2018 werden langs de Noordzijde nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant op de tevoren vrijgemaakte plantvakken.

Vroeger hebben hier al dergelijke bomen gestaan, maar zij waren ooit vervangen door iepen van een andere soort. Deze hebben nu plaatsgemaakt voor jonge Bea Schwarz-iepen, waarmee het iepenlint langs deze straat weer compleet is.


Nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant langs de Noordzijde.
Foto: Erik Swierstra; 4 december 2018.

Voor meer informatie over de Bea Schwarz-iepen, zie:

* Herstel Bea Schwarz-erelint van start
* Erfgoed van de Week | Flaneren tussen zeldzame iepen

 

Touwtjes om de bomen in Sloterpark-Oost

In de vroege ochtend van 7 en 8 november 2018 zijn Simon Klingen (bomendeskundige), André Veen (een ambtenaar uit de beheerpraktijk) en een aantal leden van de grote blesgroep (omwonenden) de bos percelen aan de oostkant van het Sloterpark ingetrokken.

Daar werd gekeken in de grotere, nooit onderhouden stukken bos, naar mogelijke verbetering. Simon en André bonden daartoe een touwtje om de 'Toekomstbomen'; de bomen die o.i. de potentie hebben om zich mooi verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de bomen die de toekomstbomen sterk hinderen in hun groei zullen worden gekapt.

Lees verder >>

 

Nieuwe Osdorperbrug op zijn plek gehesen

De nieuwe voetgangersbrug over de Osdorpergracht is op zijn plek gehesen. Ruimzicht en de Landtong (het park in de Sloterplas aan de Meer en Vaart) zijn nu aan elkaar verbonden. Het 'rondje Sloterplas' is daarmee voltooid.

De nieuwe Osdorperbrug zorgt ervoor dat de route om de Sloterplas iets wordt ingekort. Voetgangers kunnen nu de drukke oversteek aan de Meer en Vaart omzeilen. Ideaal voor wandelaars en hardlopers. Ook zorgt de brug ervoor dat de horecapaviljoens die op termijn op de Landtong gebouwd worden direct te bereiken zijn vanaf de westelijke oever van de plas.

Lees verder >>

 

NME-centrum de Drijfsijs in het Sloterpark

Het stadsdeel heeft ondernemers en particulieren opgeroepen plannen in te dienen voor beheer van de Drijfsijs, waar een kleine horecavoorziening onderdeel van zal gaan uitmaken.

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas maakt zich grote zorgen over natuureducatie in Amsterdam Nieuw-West. Met het huidige streven van de gemeente om gemeentelijk vastgoed te verhuren of te verkopen stuurt de gemeente het gebruik ervan volgens ons in een ongewenste richting.

Lees verder >>

 

Onderzoek naar restaurant aan Sloterplas stopgezet

Het Bibobonderzoek naar de ondernemers die aan de Oostoever een restaurant wilden openen, is stil komen te liggen. Het pand zal nog langer leegstaan.

De eigenaren van restaurantconcept SoulTable betalen al sinds januari tienduizend euro huur per maand, maar hebben nog nooit een drankje verkocht.

Dat gaat voorlopig ook niet gebeuren: de gemeente heeft de vergunningsaanvraag buiten behandeling gesteld. Volgens de ­gemeente hebben de ondernemers te lang niet gereageerd op verzoeken om extra informatie..

Lees verder >>

 

Nieuwe voetgangersbrug Osdorpergracht

Maandag 24 september 2018 is de start van de aanleg van de voetgangersbrug over de Osdorpergracht. Hierdoor worden de Ruimzicht en de Landtong, in het park aan de Meer en Vaart, aan elkaar verbonden.

Met de aanleg van de brug wordt het ‘rondje Sloterplas’ voltooid. Begin november zijn de werkzaamheden afgerond.

Lees verder >>


Jaarlijkse kano-excursie
Kanorondje Sloterplas - Rembrandtpark

zondag 30 september 2018 - 14.00 uur

Wegens succes voor het negende jaar op rij een kano-excursie. Opnieuw in samenwerking met kanovereniging Sloterplas. De bruggen bij het Andreas Ensemble zijn af en het water ligt open, dus we gaan eindelijk echt het rondje Sloterplas - Rembrandtpark doen. De tienpersoonskano gaat dit jaar niet mee.

Lees verder >>


Bezwaar Loveland 2018

Op 5 september 2018 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een bezwaarschrift verzonden aan de gemeenteraad van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West m.b.t. het Loveland Festival 2018.

Omdat de vergunning pas kort voor de datum van het evenement bekend gemaakt werd, was bezwaar maken pas mogelijk na afloop.

Voor de brief, zie bijlage: 20180905 Bezwaar Loveland

Lees verder >>

 

Erfgoed van de Week - Over dé plas

Van 25 augustus tot en met 23 september 2018 vindt het Over de Plas festival plaats. Ieder weekend zijn er rondom de Sloterplas diverse culturele activiteiten om de bezoekers de schoonheid van de plas en omgeving te laten ervaren.

De Sloterplas vormt het middelpunt van het ‘stukje Nieuw-West’ uit het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP).

Lees verder >>


Alarm over Loveland Festival

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het Loveland Festival op 11 en 12 augustus 2018. Het bestuur heeft een brief gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam waarin alarm wordt geslagen.

Lees verder >>


Verbazing over zestien dagen afgesloten Sloterpark voor Loveland

Het Sloterpark zit, tot verbazing van de SP, zestien dagen gedeeltelijk op slot vanwege het Loveland-festival.

Dat vindt op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2018 plaats, maar vanwege de op- en afbouw is gekozen voor een afsluiting van 30 juli tot en met 16 augustus. In het park staan grote zwarte hekken, met de tekst 'Loveland bouwt hier een feestje'.

Lees verder >>

 

Zwemwater vervuild met blauwalg

Ook de Sloterplas heeft te kampen met blauwalg, dit is een gezondheidsrisico voor zwemmers.

Pas op waar je zwemt: zwemwater vaker vervuild met blauwalg

Het warme weer leidt tot een toenemend aantal zwemwaarschuwingen. Er zijn er dit jaar tot nu toe al 150 uitgegeven. In 2016 waren dat er nog 77, blijkt uit meerjarencijfers van de provincies.

Blauwalg. Foto: Wikipedia.

Maar de hitte van de laatste weken speelt een belangrijke rol bij de vervuiling door blauwalg. "Samen met de hoeveelheid voedingsstoffen in water zorgt de hoge temperatuur ervoor dat blauwalgen groeien", zegt Hans Ruiter in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is specialist zwemwaterkwaliteit bij Rijkswaterstaat.

Lees verder >>

 

Blauwalg in het water: wanneer kunnen we weer zwemmen?

De Sloterplas, Nieuwe Meer, het Twiske: in het zwemwater waar Amsterdammers graag verkoeling zoeken, werd tijdens de hittegolf vorige week volop blauwalg geconstateerd. Betekent dat de rest van de zomer niet meer zwemmen?

Volgens Jasper Stroom van Waternet hangt dat onder andere van het weer en de locatie af. "Op een plek waar de blauwalg kan wegspoelen, is het water eerder schoon. Maar bij de Sloterplas bijvoorbeeld is dat lastig, daar kan het niet uitspoelen. De afgelopen vijf jaar was er weinig blauwalg in de Sloterplas, maar als ze er eenmaal zijn, zijn ze hardnekkig leert de ervaring.

Lees verder >>


Nieuw festival bij Hotel Buiten

Door Martine de Vente; 6 juli 2018

Samen met het Over het IJ-festival gaat Hotel Buiten van 25 augustus tot en met 23 september 2018 een 'Over de Plas-festival' organiseren. "Een cultureel evenement waarbij we bezoekers de kracht en schoonheid van de Sloterplas willen laten ervaren", zo schrijft Hotel Buiten in zijn nieuwsbrief. In de weekenden zijn er diverse culturele activiteiten, zoals een vuurtent met verhalen, muziek en diverse kunstinstallaties.

Lees verder >>

 

Gaat er dan toch eindelijk iets gebeuren aan de Oostoever?

Tekst en foto: Martine de Vente; 2 juli 2018.

Na een paar valse starts, lijkt het dan toch te gaan gebeuren. Café Oostoever wordt Soultable.

Althans, de plakletters zitten al op het raam, er is een webpagina en de facebookpagina is aangemaakt. Wat kan er nog misgaan?

Lees verder >>

 

Flora rond de Sloterplas

Gezocht: een enthousiaste en kundige 'florist', botanicus, plantenkenner voor de verdere uitwerking van een Flora rond de Sloterplas.

De opzet is een eenvoudige flora, geen wetenschappelijk hoogstandje, maar een appje op je telefoon om snel de meest voorkomende planten rond de Sloterplas te kunnen benoemen.

Lees verder >>


'RuimRondje Sloterplas'

Vier keer per jaar organiseert 'Vaste prik' op zondagmiddag een 'RuimRondje Sloterplas'.

Niet rennen, maar lopen gewapend met prikstok en vuilniszak het Sloterpark in. Opruimen waar de gemeente niet aan toekomt en zo ruim mogelijk en dat is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Lees verder >>

 

Minicursus Libellen en Juffers

Van een van onze leden ontvingen wij informatie over een Minicursus Libellen en Juffers. Deze willen wij graag onder jullie aandacht brengen.

De paardenbijter en het lantaarntje, de watersnuffel en de platbuik: wie wil nu niet met deze prachtige beestjes kennis maken? Doe mee met deze minicursus voor een introductie in de wereld van deze kleurrijke insecten.

De Amsterdamse libellenspecialiste Trees Kaizer zal een presentatie geven over de bouw en levenswijze. Verschillende in Amsterdam en omstreken veel voorkomende libellen en juffers zullen de revue passeren. De cursus vindt plaats op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni 2018.

Lees verder >>


Viering 15 jaar
Vereniging Vrienden van de Sloterplas
(2003-2018)


Hierbij nodigen wij u uit voor de


Jubileumreceptie op zondag 3 juni 2018
17.00 - 19.00 uur

in het Van Eesteren Paviljoen
aan de Noordzijde 31
(tegenover de Burg. Rendorpstraat)

 

Verslag van lezing 14 april 2018 over de quaggamossel

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. was er een lezing van Waternet

De heer Stroom van Waternet spreekt over het onderzoek naar het effect van de quaggamossel en waterplanten op de ontwikkeling van algen en vooral blauwalg. De Sloterplas heeft in de zomer vaak last van blauwalg bij mooi weer en dat verhindert de mogelijkheid te zwemmen.

Quaggamossel (Dreissena bugensis).
Foto: Wikipedia.

Vanaf 2012 echter verminderde de overlast en onderzoek wees uit dat de quaggamossel zich had genesteld in de Sloterplas. Deze mossel is niet eetbaar maar heeft wel de kracht om algen te eten en te filteren waardoor blauwalg minder kan ontstaan.

Lees verder >>

 

Sloterplas: zwemmen kan zolang terugslag uitblijft

In een jaar tijd veranderde de Sloterplas van een vieze algensoep in zwemwater van prima kwaliteit. Met dank aan naar schatting 2,5 miljard gretige quaggamosselen die het water zuiveren.

Ook onder water geven in het verleden behaalde resultaten dus geen garanties voor de toekomst. Anders dan gehoopt moesten in augustus van het vorig jaar op het Sloterstrand toch weer waarschuwingsborden worden geplaatst dat het zwemwater was verontreinigd met blauwalg. Uitgerekend in de weken waarop de behoefte groot was aan een frisse duik bij het nieuwe metropolitane stadsstrand.

Lees verder >>

 

Opening Westlandgrachtsluis met jaar uitgesteld

De opening van de Westlandgrachtsluis is met een jaar uitgesteld. De aanbesteding van het op afstand bedienbaar maken van de sluis is mislukt, schrijft wethouder Udo Kock aan de gemeenteraad.

Dit jaar wordt een nieuwe poging ondernomen, in de hoop dat de sluis voor de start van het vaarseizoen 2019 open kan. Dan ontstaat de gewenste verbinding tussen het vernieuwde 'metropolitane stadsmeer', Sloterplas en een groot deel van de stad.

De sluis wordt al twintig jaar niet gebruikt en is een obstakel voor pleziervaart van en naar de stad, maar in 2019 behoort dat euvel hopelijk tot de verleden tijd.

Lees verder >>


Nieuw stedelijk evenementenbeleid - Vervolg

In januari 2018 was het aan de Commissie Algemene Zaken om het Nieuwe stedelijk evenementenbeleid te bespreken en advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Zie ook het bericht: Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam.

Een enorme hoeveelheid insprekers brachten hun bezwaren en wensen in. Dat betekende dat er een verlenging van de vergadering noodzakelijk was en die vond plaats op 6 februari 2018.

Lees verder >>


Algemene Ledenvergadering 2018

Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Naast de eigenlijke vergadering wordt er ook een lezing gehouden van Waternet over de over de stand van zaken betreffende verbetering waterkwaliteit Sloterplas.

Tijd en locatie:
Zaterdag 14 april 2018, vanaf 14.00 uur
De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H
1063 JN  Amsterdam

Lees verder >>


Opening Tulp Festival aan de Sloterplas

Op woensdag 28 maart 2018 vanaf 16.00 uur vindt aan de Noordzijde van de Sloterplas de officiële opening plaats van het Amsterdamse Tulp Festival. Dit evenement, dat sinds 2015 in de binnenstad van Amsterdam plaatsvindt, breidt zich dit jaar uit naar Nieuw-West.

'Van Eesteren Tulp'

De Sloterplas is dit jaar beginpunt van de tulpenroute van 'Van Paleis tot Plas' via Jan Evertsenstraat, Mercatorplein, Admiraal de Ruijterweg, De Clercqstraat, Westermarkt en Dam.

Lees verder >>


Herstel Sloterpark Oost van start

Met een unaniem besluit heeft de bestuurscommissie van Nieuw-West ingestemd met de plannen om het Sloterpark Oost opnieuw in te richten en achterstallig onderhoud uit te voeren.

Hierbij is rekening gehouden met bezwaren van omwonenden tegen het kappen van een aantal bomen en tegen de aanleg van nieuwe verharde paden.


Zicht op de Sloterplas vanaf de Oostover,

Blesgroep
Gebruikers van het park krijgen een grote rol in de verdere uitwerking van de plannen. Later dit jaar gaan ze samen met deskundigen het park in om te kijken waar ruimte kan worden gemaakt zodat de geselecteerde bomen goed kunnen doorgroeien. Hiervoor wordt een zogeheten ‘blesgroep’ samengesteld.

Lees verder >>


Onderhoud én herinrichten Sloterpark Oost?

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Zelden werd zó lang over één onderwerp gesproken als op 7 maart 2018 over de herinrichting van Sloterpark Oost. Het resultaat van een volle publieke tribune met verontruste bewoners.


Door: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Clementine Vrooland: "Onderhoud OK, herinrichting NEE!"
Foto: Cees Fisser.

Lees verder >>


Minder bomenkap bij herinrichting Sloterpark Oost

De oostzijde van het Sloterpark gaat op de schop. Na een lange inspraaktermijn is het plan voor de herinrichting van het recreatiegebied definitief. Winst voor de insprekers: er worden minder bomen gekapt.

In totaal kwamen er meer dan 200 reacties vanuit de buurt op de plannen voor de herinrichting van het park, al ruim een jaar geleden gepresenteerd. Bewoners uitten onder meer hun zorgen over de grootschalige bomenkap. Het park zou zijn ruwe karakter verliezen.

Lees verder >>

 

Inspraak Bestuurscommissie Nieuw-West over inrichtingsplan Sloterplark Oost

Op 7 maart 2018 vond er inspraak plaats bij de Bestuurscommissie Nieuw-West over het inrichtingsplan Sloterplark Oost. De Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft hierbij samengewerkt met de Buren van het Sloterpark  en de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart.

Voor de inspraakteksten zie:
* Gezamenlijke reactie van BvhS - VVS - VHS aan de commissieleden Nieuw-West
* Inspraak Bestuurscommissie Niuew-West op 7 maart 2018 over Sloterpark Oost

Zie ook
* Gezamenlijke reactie van BvhS - VVS - VHS aan de commissieleden.pdf


Wat komt er in het Café Oostoever?

Na de eerdere aangeplakte en weer verwijderde aankondiging van 'Haci Steakhouse' heeft 'Nice Nieuw-West' op Google gevonden dat er op het adres nu een restaurant komt met de naam 'Soultable'. Een website en een bedrijfspagina op Google zijn er al, maar wat en wanneer we er echt kunnen eten is onbekend. Zie ook het bericht op de Westkrant van 23 februari 2018: Wéér een ander restaurant in Oostoever.

 

Een week na het maken van onderstaande foto is de tekst van de ramen weer verdwenen. Blijkbaar wordt het toch iets anders?

We zijn benieuwd hoe de invulling van dit pand zich verder zal ontwikkelen en wanneer het (eindelijk) open gaat (16 februari 2018).

 

Coming Soon… een restaurant in Oostoever

Na bijna twee jaar wachten kunnen liefhebbers van de Sloterplas dit voorjaar misschien dan eindelijk op het terras zitten van het geheel gerenoveerde restaurant aan de Oostoever.

Op het gebouw hangt nu een poster met: coming soon… Haci Steakhouse.

Foto: Martine de Vente.

Volgens de Kamer van Koophandel is echter nog steeds restaurant Suada gevestigd in het pand. Suada zou in 2016 al open gaan, maar dat ging niet door. Stadsdeel Nieuw-West stelde onlangs nog de horecavergunning voor het pand buiten behandeling. De eigenaren van het aan Suada gelieerde restaurant Ada op Plein '40-'45 zijn onderwerp van een witwasonderzoek.

Lees verder >>


Pakhuis de Zwijger opent tweede locatie bij Sloterplas

Het bekende debatcentrum Pakhuis de Zwijger opent een tweede locatie in een voormalig koffiehuis aan de Burgemeester Rendorpstraat in Nieuw-West. Dat ligt ter hoogte het Van Eesteren Paviljoen.

Dat bevestigt woordvoerder Maurice Seleky van De Zwijger na een tweet van stadsdeelbestuurder Ronald Mauer (D66) van Nieuw-West.

Wat De Zwijger er precies gaat doen, wil de woordvoerder nog niet bekendmaken. "We zijn nu nog bezig met alles rond te maken." Wel is duidelijk dat de locatie in Nieuw-West een andere naam krijgt en dat er een aparte programmering komt. De planning is om in april open te gaan.

Lees verder >>


Westside Clean Up - 6 mei 2018

Het voorjaar is in zicht en de eerste voorbereidingen op een nieuw watersportseizoen worden reeds getroffen. Wij, hét Watersportcentrum van Amsterdam Nieuw-West, maken veel gebruik van de Sloterplas in alle mogelijke vormen; varend, suppend, zwemmend en zelfs duikend. En dus is het mede onze zorg om onze omgeving zo schoon mogelijk te houden.

Om dit bewustzijn te creëren willen wij het seizoen aftrappen met de WestSide Clean Up Day. Op zondag 6 mei 2018 gaan wij met zoveel mogelijk vrijwilligers opzoek naar afval, zowel op het land als op het water.

Lees verder >>

 

Wandelingen door het Sloterpark

Wilt u ook wel eens vertellen hoe mooi u het park vindt en hoe u er van geniet (en hoe niet?). Maak dan gebruik van de uitnodiging van onze gebiedsmakelaar Sloterpark, Stephen Bos.

Het Sloterpark, een levendig stadspark om te sporten, te zwemmen, te recreëren en te genieten van kunst en cultuur en natuurlijk stadsnatuur. Dat is de ambitie van Gemeente Amsterdam. De afgelopen jaren kwamen er al veel leuke nieuwe plekken bij, zoals het Sloterstrand, het van Eesterenmuseum, het free-run parcours van I Amsterdam en hotel Buiten.

De eerste wandeling van dit jaar is op maandag 29 januari 2018, 16:30 uur; verzamelen bij het Sloterstrand.

Lees verder >>

 

Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

Geluidsnormen en locatieprofielen

Na het vaststellen van het bestemmingsplan Sloterpark en omgeving staat op de agenda van de gemeenteraad het definitief vaststellen van het evenementenbeleid, inclusief geluidsnormen en locatieprofielen.

Er is nog veel discussie op dit moment over een aantal zaken en wij zullen die hier toelichten.

Lees verder >>


Nieuws 2017 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief

 
Sloterplas