Vrienden van de Sloterplas

 

De Vrienden van de Sloterplas zetten zich in voor behoud en versterking van de kwaliteiten van de Sloterplas en het Sloterpark in de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam >>

 

Recente berichten

* Algemene Ledenvergadering 22 april 2023
* Uitnodiging zaterdag 21 januari 2023
* Zorgen over nieuwe Nieuwe Meervaart bij plannen Osdorpplein
*
Concept Statutenwijziging V.V.S.
*
Reactie V.V.S. op herziening Beleidskader Hoofdgroenstructuur
* Vrienden van de Sloterplas wijzen plannen Meervaart in het water van de hand
* De V.V.S. heeft een 'zienswijze' (inspraakreactie) ingediend over de bouwplannen in de Sloterplas m.b.t. het theatergebouw de Meervaart
*
Het voornemen om de Sloterplas en zijn oevers aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht
* Gewijzigd plan voor nieuwbouw Meervaart-Theatergebouw in de Sloterplas
*
Trapjes zijn terug
*
Uitnodiging Zomerborrel op 27 augustus 2022
*
Fietsexcursie o.l.v Erik Swierstra op 31 juli 2022
*
Teleurstelling over uitblijven van traditionele Koningsdag-vuurwerkshow
*
Lichtkunstwerk aan de Sloterplas
* Algemene Ledenvergadering 23 april 2022
*
De Sloterplas als warmtebron?
*
RuimRondje Sloterplas
* Hallo groenbeschermers van Amsterdam
* Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam op de Dam
*
Zienswijze concept beleidskader Hoofdgroenstructuur
* Krantenartikelen over de bouwplannen in de Sloterplas
*
Sloterplas schittert in verjaardagskalender
*
Bouwplannen theatergebouw Meervaart in de Sloterplas
*
Algemene Ledenvergadering 25 september 2021
* Ontwikkeling nieuw Theater De Meervaart - stand van zaken
* Brief aan Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
* Fiets-/wandelexcursie Bijzondere Bomen in Ons Buiten
* Groen licht voor bouwen in de Sloterplas
* Twee adviezen en een verzoek aan de Gemeenteraad om niet te bouwen in de Sloterplas
* Raad stemt in met verhuizing theater de Meervaart
* Oproep over nieuwe Meervaart: "Sluit een compromis en kom uit je loopgraaf"
* Brief Provincie Noord-Holland
* Inspraak 9 juni 2021 Commissie RO betr. te nemen besluit lokatie Meervaart
* Eindelijk gaat Oeverzicht aan de Sloterplas open
* Besluitvorming Nieuwbouw voor de Meervaart
* Besluit over nieuwe Meervaart nadert ontknoping: komt-ie in het water of niet?
* Participatiegeploeter
* Raadsadres aan Gemeenteraad betreffende de Meervaart
* Met de boot naar Sloterplas stuk makkelijker
* Stadsbestuur: ‘Nieuwe Meervaart hoeft niet in de Sloterplas’
* Kritiek op inspraak Meervaart
* De Sloterplas in de media - maart 2021
* Zienswijze Omgevingsvisie 2050
* Heemschut vraagt om beschermde status Sloterplas
* Zet aanvraag beschermd stadsgezicht voor Sloterplas streep door plannen nieuwe Meervaart?
* Aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas en omgeving
* Digitale startbijeenkomst Nieuwe Meervaart
* Participatie voor nieuwe Meervaart volgt
* Draagvlak voor theater De Meervaart in de Sloterplas dun, coalitiepartij SP wil andere locatie
* Spandoek NIET BOUWEN IN DE SLOTERPLAS
* Tegelactie - 8 november 2020
* Geen Theater in het Water
* Vul de enqête in: geen theatergebouw in de Sloterplas
* Participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart
* V.V.S. Jaarcijfers 2019 en begroting 2020
* "Nee, niet nóg meer festivals met harde basdreunen en house-muziek"
* Zienswijze conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV 2021

* Petitie - Niet bouwen in de Sloterplas
https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas

* 'De besluitvorming rondom de Meervaart was niet democratisch'
*
Gelekte documenten nieuwe Meervaart: wethouders wilden 'icoon' in de Sloterplas
*
De Meervaart in de Sloterplas? Dat vinden ze in Nieuw-West geen cadeautje
*
Rotterdammers denken restaurant Oostoever Sloterplas eindelijk open te krijgen
* Restaurant op de Oostoever van de Sloterplas mag nu wél open
*
Door niet te tonen waarom zo'n nieuw hotel of theater slim is, versterken gemeenten het achtertuinsentiment
*
Bewoners niet blij met nieuw gebouw De Meervaart ín de Sloterplas
*
Commissie: 'Bouw nieuwe Meervaart op de huidige plek'
* Wethouder erkent: inspraak over nieuwe Meervaart schoot tekort
*
Bewoners tegen nieuw theater De Meervaart in de Sloterplas
*
Zienswijze Groenvisie 2050
*
Wordt de Sloterplas bouwgrond?
*
Zienswijze betreffende de plannen van de Gemeente Amsterdam om het nieuwe Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas
*
Inspraak Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 9 juni 2020
*
Petitie tegen zwerfafval Sloterpark: neem je eigen troep mee
*
Nieuwe Meervaart komt ín de Sloterplas
*
Verslag inventarisatie, bleswerk en beheeradvies Blesgroep Sloterpark
* Let op, houdt 1,5 meter afstand
* Zijn de beroemde groene longen van Amsterdam in gevaar?
*
Pleidooi voor de scheggen
* Groenmanifest 2019 - Parkenoverleg Amsterdam

*
Twee nieuwe restaurants aan de Sloterplas

 

Trapjes zijn terug

We hoeven niet meer te watertrappelen tot we kopje-onder gaan. De veiligheidstrappen rondom de Sloterplas zijn teruggeplaatst. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft, na vragen van GroenLinks en verzoeken van burgers en bedrijven rond de Sloterplas, het beleid tegen het licht gehouden. In plaats van het weghalen van de trappen, is het zinvoller om duidelijk te vermelden dat zwemmen in open water voor eigen risico is.

De veiligheidstrappen zijn bovendien voor alle waterrecreanten belangrijk, niet alleen voor de zwemmers. Bij het al ingezette beleid bleek dit een blinde vlek te zijn in de aannames over veiligheid.
Kortom: fijn dat de trappen er weer zijn. En fijn dat er snel is gehandeld, zodat we nu weer met een gerust hart de bips in het water kunnen dippen.

Jorine van Hooijdonk, Amsterdam
Uit: het Parool van 11 augustus 2022.


Teleurstelling over uitblijven van traditionele Koningsdag-vuurwerkshow

Tientallen mensen stonden gisteravond tevergeefs bij de Sloterplas voor de traditionele vuurwerkshow die daar jaarlijks aan het einde van Koningsdag (vroeger Koninginnedag) werd gegeven. Toen iets na 22.00 uur bleek dat er niets de lucht inging, was de teleurstelling groot

Lees verder >>


Lichtkunstwerk aan de Sloterplas

De gemeente Amsterdam heeft het plan om een lichtkunstwerk te plaatsen aan de oever van de Sloterplas. De beoogde locatie is bij de hoek van de Cornelis Lelylaan en de Meer en Vaart.

Het betreft het lichtkunstwerk 'Nacht tekening' van Krijn de Koning. Tijdens het laatste Amsterdam Light Festival stond dit op de Magere Brug over de Amstel.

Lees verder >>

 

Algemene Ledenvergadering 23 april 2022

zaterdag 23 april 2022
14.00 - 16.00 uur

in het Huis van de Wijk De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H

Lees verder >>


De Sloterplas als warmtebron?

Het gaat hierbij over onderzoek met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in de Sloterplas.

Voor het verwarmen van woningen en gebouwen gebruiken we vooral aardgas. De noodzaak om andere warmtebronnen te gebruiken wordt steeds groter.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) is een duurzame warmtebron. Om kennis op te doen over de effecten van TEO-installaties op het waterleven is onderzoek nodig.

Lees verder >>

 

RuimRondje Sloterplas

Zin in een rondje lopen om de Sloterplas of in het Sloterpark?

Als dat zo is, dan heb je zaterdag 26 maart 2022 de kans het aangename met het nuttige te verenigen, want op die dag is het mogelijk een rondje Sloterplas te doen en tegelijkertijd met veel anderen het Sloterpark schoon te maken voor het voorjaar.

Een RuimRondje Sloterplas duurt twee uur. Er zijn drie routes: linksom en rechtsom de Sloterplas en rond de Natureluur.

Lees verder >>

 

Hallo groenbeschermers van Amsterdam

Ruim veertig bewonersorganisaties demonstreerden zaterdag 12 februari 2022 tegen het verdwijnen van groen uit de stad. Er is bij hen veel onvrede over de participatietrajecten van de gemeente, waarin zij zich niet gehoord voelen. Ook laat de gemeente volgens de demonstranten kansen liggen voor nieuwe stadsnatuur.

Ook de Vrienden van de Sloterplas waren bij de demonstratie en hebben de kwestie van de Meervaart onder de aandacht gebracht.

Lees verder >>


Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam op de Dam

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft zich aangesloten bij de 'Manifestatie Groene Revolutie Amsterdam'. Deze vindt plaats op de Dam op 12 februari 2022 van 13.00 tot 15.00 uur.

Doel is in actie te komen voor behoud van de stadsnatuur van Amsterdam. Door de vele (megalomane) bouwplannen komt  de stadsnatuur steeds verder onder druk te staan. Bij de Sloterplas is een evident voorbeeld het plan om een theatergebouw in de Sloterplas te bouwen. Amsterdammers met hart voor het groen in de stad komen op voor het behoud van de stadsnatuur en de open ruimtes die er in de stad nog zijn.

Lees verder >>

 

Zienswijze concept beleidskader Hoofdgroenstructuur

Op 9 februari 2022 heeft de VVS een Zienswijze over het 'concept beleidskader Hoofdgroenstructuur' ingediend bij de gemeente Amsterdam.

Lees verder >>


Krantenartikelen over de bouwplannen in de Sloterplas

Over de plannen voor de bouw van een nieuw theatergebouw voor de Meervaart in de Sloterplas en de besluitvorming daarover zijn diverse artikelen en berichten verschenen in de media, zoals Het Parool, AT5 en NHNieuws.

Hieronder een overzicht.

Lees verder >>


Sloterplas schittert in verjaardagskalender

NIEUW-WEST - Hoe mooi de Sloterplas en de omgeving is, dat weet iedereen wel in het stadsdeel. Maar hoe leuk is het om dagelijks naar een mooie foto te kijken en dan ook nog aan een verjaardag te denken.


De zuidoever van de Sloterplas is één van de foto's in de kalender. (Foto: Erik Swierstra)

Lees verder >>


Algemene Ledenvergadering 25 september 2021

zaterdag 25 september 2021
14.00 - 16.00 uur

in het Huis van de Wijk De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H

Lees verder >>

 

Ontwikkeling nieuw Theater De Meervaart - stand van zaken

Een aantal bewoners heeft zich, net als de Vereniging Vrienden van de Sloterplas, nog niet neergelegd bij het besluit van de gemeenteraad om voor nieuwbouw van de Meervaart te kiezen voor bouwen in de Sloterplas.

Zij hebben het proces op een rijtje gezet en aangegeven wat er allemaal mis is gegaan tot nu toe. Veel zaken rondom de nieuwe Meervaart moeten nog besloten worden.

Lees verder >>

 

Brief aan Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

In reactie op het ter inzage liggend Ontwerp Waterbeheerprogramma Amstel Gooi en Vechtstreek heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een viertal vragen.

Ten eerste zijn we blij dat het waterschap natuur en goede waterkwaliteit als een belangrijk speerpunt in het programma heeft staan.

De Sloterplas is als KRW onderdeel aangemerkt en belangrijk onderdeel in het robuust maken en houden van het watersysteem. In uw beheerprogramma heeft u de volgende maatregelen voor de Sloterplas voorgesteld:
- De Sloterplas heeft veel baat gehad van de groei van mosselen. De mosselen hebben versterking nodig van de structuur (het zogenoemde uitwerkpakket, maatregelen met bestuurlijke keuzes);
- Pakket isoleren (niet acceptabel voor varen), alternatief pakket gezond watersysteem polder; samenhang met Nieuwe Meervaart (het zogenoemde dilemmapakket met bestuurlijke dilemma's).

Lees verder >>

 

Fiets-/wandelexcursie Bijzondere Bomen in Ons Buiten

met gids Wouter van der Wulp

zondag 29 augustus 2021

Verzamelen hoek Christoffel Plantijnpad / Pieter Calandlaan om 13:00 uur.

We worden rondgeleid in het tuinpark Ons Buiten om vervolgens, als de tijd en energie het toelaten, een ronde te doen in het Siegerpark.

Lees verder >>

 

Groen licht voor bouwen in de Sloterplas

16 juni 2021 was een zwarte dag voor het 'natuurwater' en de recreatie in Nieuw-West

We zijn er nog niet klaar mee, er ligt nog veel open!

Lees verder >>


Twee adviezen en een verzoek aan de Gemeenteraad om niet te bouwen in de Sloterplas

Als bijlage bij de V.V.S.-nieuwsbrief van juli 2021 (nr. 72) is een overzicht opgenomen van adviezen en een verzoek aan de Gemeenteraad om niet te bouwen in de Sloterplas.

Voor de tekst zie: Twee adviezen en een verzoek aan de Gemeenteraad om niet te bouwen in de Sloterplas.pdf

 

Raad stemt in met verhuizing theater de Meervaart

De verhuizing van theater de Meervaart naar een nieuw gebouw in de Sloterplas heeft groen licht gekregen.

Wel hoopt een meerderheid van de raad dat er geen hotel komt op de plek van het oude pand.

Lees verder >>


Oproep over nieuwe Meervaart: "Sluit een compromis en kom uit je loopgraaf"

Pieter Nijhof (GL), lid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West, heeft op persoonlijke titel een laatste oproep gedaan over theater de Meervaart.

Woensdag is namelijk de definitieve stemming over de locatie voor het theater op de Sloterplas. "Bouw een theater voor de buurt en voor de stad, dat laagdrempelig is en toegankelijk voor iedereen."

Lees verder >>


Brief Provincie Noord-Holland

Betreft: Verzoek om aantasting van de Sloterplas voor water en natuurrecreatie af te wijzen en de Sloterplas niet te gebruiken als bouwlocatie.

Lees verder >>


Inspraak 9 juni 2021 Commissie RO betr. te nemen besluit lokatie Meervaart

Betreft: te nemen besluit over de lokatie Nieuwe Meervaart.

Lees verder >>


Eindelijk gaat Oeverzicht aan de Sloterplas open

Na vijf jaar leegstand gaat er eindelijk een horecagelegenheid open in het pand aan de Oostoever aan de Sloterplas.

De versoepelingen van de coronamaatregelen op 5 juni 2021 zijn aanleiding voor restaurant Oeverzicht om de deuren te openen. Het restaurant belooft Midden-Oosterse gerechten te serveren en heeft een groot terras waar alcohol geserveerd mag worden.

Lees verder >>

 

Besluitvorming Nieuwbouw voor de Meervaart

De gemeenteraad is de komende tijd bezig om een uiteindelijke keuze te maken voor een locatie voor de nieuwe Meervaart. Men doet dat vanuit de gedachte dat er uit de participatie geen duidelijke voorkeur is gekomen.

Omdat wij het daar niet mee eens zijn gaan we op 9 juni 2021 bij de Commissie RO inspreken om uit te leggen hoe je de participatie wel moet interpreteren, namelijk NIET in de Sloterplas.

Lees verder >>


Besluit over nieuwe Meervaart nadert ontknoping: komt-ie in het water of niet?

Zal over twee jaar de eerste paal in de Sloterplas worden geslagen zodat het nieuwe theater van de Meervaart er kan verrijzen? De komende weken wordt de knoop doorgehakt in de Stopera.

Een spoiler vooraf: het nieuwe theater komt naar alle waarschijnlijkheid voor de zuidwestoever en daarmee in de plas te liggen. Een gebouw dat 88 meter het water op gaat en 25 meter de hoogte in. De kosten worden (voorlopig) geraamd op 100 miljoen euro en in 2025 moet je er op het "witte-wijn-terras" kunnen nagenieten van de voorstellingen die je binnen hebt gezien.

Lees verder >>

 

Participatiegeploeter

Er is een verslag geschreven over het geploeter met de 'participatie' rond de plannen met betrekking tot de Meervaart.

Lees verder >>

 

Raadsadres aan Gemeenteraad betreffende de Meervaart

Op 6 april 2021 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een Raadsadres verzonden aan de Gemeenteraad betreffende de plannen rond de Meervaart.

Lees verder >>

 

Met de boot naar Sloterplas stuk makkelijker

Vanaf vrijdag 2 april 2021 wordt de Sloterplas makkelijker bereikbaar per boot. Na jaren vertraging wordt de sluis in de Westlandgracht bij het World Fashion Center op vrijdag tot en met zondag weer bediend.

Zo ontstaat een kortere route voor de pleziervaart vanuit de grachtengordel en West via de Admiralengracht en Postjeswetering naar de Sloterplas, en andersom.

Lees verder >>

 

Stadsbestuur: ‘Nieuwe Meervaart hoeft niet in de Sloterplas’

De nieuwbouw van theater De Meervaart hoeft van het stadsbestuur niet meer per se in de Sloterplas te verrijzen. Vier alternatieve locaties in Nieuw-West liggen opnieuw op tafel.

Dat schrijven verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) in een brief aan de raad. Afgelopen zomer besloot de gemeenteraad, op voorspraak van de wethouders, dat de nieuwbouw van het theater aan de zuidwestkant van de Sloterplas gebouwd moest worden.

Maar hoewel de gemeente er in gesprekken met omwonenden en betrokkene veel aan deed om critici over te halen, is er in Nieuw-West geen overtuigende meerderheid te vinden voor deze plek. Daarom zien de wethouders nu af van de Sloterplas als voorkeurslocatie en liggen er weer alternatieven op tafel waar het theater een nieuw pand kan laten verrijzen.

Lees verder >>

 

Kritiek op inspraak Meervaart

Op de gang van zaken rond de inspraak en participatie bij de bouwplannen voor het theatergebouw van de Meervaart in de Sloterplas is veel kritiek gekomen.

Voorstanders van het project kregen alle ruimte, terwijl tegenstanders werden afgeserveerd en gekleineerd. Er zijn al diverse voorbeelden waarbij het mis ging met de participatie rond omstreden projecten waar wethouder Van Doorninck voor verantwoordelijk is.

Een citaat van een van de gemeenteraadsleden: "Het kan niet zo zijn dat sommige mensen relevanter zijn voor de participatie dan anderen". In het Parool van 17 maart 2021 verscheen een artikel over dit onderwerp.

Lees verder >>

 

De Sloterplas in de media - maart 2021

In maart 2021 werd in twee artikelen in de landelijke pers aandacht besteed aan de Sloterplas in Amsterdam Nieuw-West. Deze artikelen zijn via de links hieronder te lezen.

Lees verder >>

 

Zienswijze Omgevingsvisie 2050

Op 3 maart 2021 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een zienswijze gezonden aan de gemeente Amsterdam over de Omgevingsvisie 2050.

Lees verder >>


Heemschut vraagt om beschermde status Sloterplas

Heemschut's commissie Amsterdam heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West gevraagd de Sloterplas met alle oevers te beschermen als beschermd stadsgezicht.

De aanvraag komt midden in een discussie over nieuwe bebouwing in en rondom de plas. Heemschut wil dat de hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de plas goed worden geborgd.

Lees verder >>

 

Zet aanvraag beschermd stadsgezicht voor Sloterplas streep door plannen nieuwe Meervaart?

AT5 - 21 december 2020 - Door Nicolai Brannan


Plan voor Nieuwe Meervaart in de Sloterplas.

De druk op het stadsbestuur om de nieuwbouw van de Meervaart niet in de Sloterplas te realiseren, wordt verder opgevoerd. Voor de gehele plas en alle oevers is beschermd stadsgezicht aangevraagd. De boodschap van de verzoekers is helder: wethouders zoek een andere locatie voor het theater.

Al sinds de wethouders Touria Meliani en Marieke van Doorninck deze zomer hun plannen om theater Meervaart in de Sloterplas te bouwen presenteerden, is het onrustig onder buurtbewoners. Een actieve groep vreest de mogelijke komst van een theater in het water. Zij zien liever dat de huidige locatie gerenoveerd wordt of plaatsmaakt voor nieuwbouw.

Lees verder >>

 

Aanvraag beschermd stadsgezicht Sloterplas en omgeving

Op 16 december 2020 heeft Erfgoedvereniging Heemschut een brief verzonden aan Stadsdeel Nieuw-West met daarin een verzoek tot bescherming van de volledige Sloterplas en zijn oevers als gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Het betreft het gebied begrensd door de Oostoever, het Christoffel Plantijnpnad, de Cornelis Lelylaan en de President Allendelaan.

In 2017 is door de gemeente al het noordelijke deel van de Sloterplas, met de oevers tussen de President Allendelaan, Noordzijde en Oostoever aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Aanwijzing van de rest van de Sloterplas en zijn oevers zou dus een logische stap zijn.

Lees verder >>

 

Digitale startbijeenkomst Nieuwe Meervaart

Op maandag 14 december 2020 van 19.00 tot 21.00 uur organiseert het Stadsdeel Nieuw-West een 'digitale startbijeenkomst' over de plannen voor nieuwbouw van theater de Meervaart.

Het zal gaan over de verschillende locaties, de afwegingen en ideeën. In januari 2021 zijn er vervolg-themabijeenkomsten over: wat is belangrijk en welke thema’s er verder worden besproken.

Lees verder >>

 

Participatie voor nieuwe Meervaart volgt

Nieuw-West – Een strak geregisseerd gemeentelijk toneelstukje, dat niet had misstaan als voorstelling in één van de zalen in de huidige Meervaart.

Dat is de indruk die donderdag 12 november 2020 achterbleef, na het volgen van de digitale informatiebijeenkomst over de tweede fase 'Vernieuwing Osdorpplein en de bouw van een nieuwe Meervaart'.

De tegenstanders timmeren harder aan de weg dan de voorstanders. (Foto Erik Swierstra)

Afwisselend, en zo te zien volgens een minutieus uitgeschreven script, stelde de presentatrice vragen aan de gemeentelijke omgevingsmanager, óf de gemeentelijke projectleider. Die antwoordden telkens zo snel (within the blink of an eye) dat gauw duidelijk werd dat ook de antwoorden geregisseerd en geoefend waren voor 84 minuten STER-reclame. De uitzending werd door 143 tot 195 personen gevolgd.

Lees verder >>

 

Draagvlak voor theater De Meervaart in de Sloterplas dun, coalitiepartij SP wil andere locatie

AT5 - 13 november 2020

Het moet het paradepaardje worden van de opgeknapte omgeving rond het Osdorpplein, maar veel Amsterdammers zien er niets in: een nieuw theater in de Sloterplas.

Gisteravond bleek nog maar eens dat er stevige weerstand is tegen het nieuwe gebouw, dat bijna honderd miljoen euro moet kosten. Ook de SP wil naar andere plekken kijken, nadat gisteren uit een enquête bleek dat er veel verdeeldheid is.

Deze zomer werd in de gemeenteraad al besloten om fors te investeren en daar zijn veel bewoners in Nieuw-West ook blij mee. Maar er was ook veel kritiek op de voorkeur van wethouders Van Doorninck en Meliani. Zij pleitten voor een nieuwe Meervaart in de plas en zien eigenlijk geen andere opties. Maar veel omwonenden willen geen belemmering van hun geliefde weidse uitzicht over de plas.

Lees verder >>

 

Spandoek NIET BOUWEN IN DE SLOTERPLAS

Op 9 november 2020 werd een spandoek opgehangen aan de steiger in de zuidwesthoek van de Sloterplas, nabij de Meer en Vaart. Voor deze plek bestaan draconische plannen om een theater IN de Sloterplas te bouwen. De tekst laat niets aan duidelijkheid over: NIET BOUWEN IN DE SLOTERPLAS.

Lees verder >>


Tegelactie - 8 november 2020

Om de aandacht te vestigen op de ongewenste plannen om te bouwen voor een theater IN de Sloterplas zijn er teksten verschenen die de wandelaars langs de oever evenwijdig aan de Meer en Vaart attenderen op de wens: 'Niet bouwen in de Sloterplas'. Het daar nu nog bestaande ruime uitzicht zou verloren gaan als er een groot gebouw in het water zou verrijzen, iets wat niet mag gebeuren!

Niet Bouwen in de Sloterplas.


Lees verder >>


Geen Theater in het Water

Op 2 juli 2020 heeft de gemeenteraad zonder inspraak van de inwoners van Nieuw-West gekozen voor een nieuw Meervaarttheater IN de Sloterplas.

Onder druk van de oppositie hebben de Groen Links-wethouders Van Doorninck en Meliani toegegeven dat de participatie "beter had gekund" en toegezegd dat "als blijkt dat er geen draagvlak is, zij het plan zullen heroverwegen".

Afmetingen: 88 meter de plas in en 25 meter hoog.
Vanuit de lucht vanaf de Sloterplas gezien naar het westen. Op de voorgrond het Theatergebouw in de Sloteplas, erachter de Meer en Vaart en het Osdopplein.


Lees verder >>


Vul de enqête in: geen theatergebouw in de Sloterplas

De gemeente is half oktober 2020 gestart met het participatietraject over vernieuwing Osdorpplein en de nieuwbouw van Theater de Meervaart in de Sloterplas.

Het plan is tegenover de bestaande Meervaart een groot gebouw midden in de Sloterplas te zetten van 85 meter lang en 25 meter hoog. Onderstaande afbeeldingen geven een indruk van de impact.

Vanuit de lucht vanaf de Sloterplas gezien naar het westen. Op de voorgrond het Theatergebouw in de Sloteplas, erachter de Meer en Vaart en het Osdopplein.

Lees verder >>


Participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart

Op 1 oktober 2020 werden er in de Amsterdamse gemeenteraad door zeven leden schriftelijke vragen gesteld inzake de participatiebijeenkomst over de nieuwe Meervaart.

Het college heeft eenzijdig besloten tot het bouwen van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Met bewoners is nooit over deze optie gesproken tijdens eerdere informatiebijeenkomsten. Er was duidelijk sprake van een ondeugdelijk en ontbrekend participatietraject. Dit is ook door de wethouders beaamd en een nieuw participatietraject werd toegezegd.

Op 29 september 2020 heeft er een participatiebijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe Meervaart. Deze bijeenkomst is niet openbaar aangekondigd en de fracties van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West zijn pas een paar uur voor de bijeenkomst op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Ook bewoners en de vrienden van de Sloterplas zijn pas op het laatste moment op de hoogte gesteld. Door de haast van de gemeente en onduidelijkheid over de bijeenkomst in relatie met de, op 28 september 2020, aangekondigde coronamaatregelen konden veel genodigden niet aanwezig zijn.

Lees verder >>

 

V.V.S. Jaarcijfers 2019 en begroting 2020

Vanwege de coronacrisis houdt de Vereniging Vrienden van de Sloterplas in 2020 geen algemene ledenvergadering.

De jaarcijfers 2019 en het verslag van de kascommissie zijn op de website gepubliceerd. Ook de concept-begroting 2020 is hier te lezen.

Lees verder >>

 

"Nee, niet nóg meer festivals met harde basdreunen en house-muziek"

De gemeente Amsterdam is van plan om veel meer en grotere muziekfestivals in Amsterdam te gaan toestaan. Deze keiharde versterkte muziek veroorzaakt echter grote overlast. Samen kunnen we dit plan blokkeren.

Ja, een kleine doelgroep liefhebbers van house- en dancemuziek wordt blij van dit initiatief. Maar, de meeste Amsterdammers willen helemáál niet urenlang verplicht 'meegenieten' van allesdoordingende harde basdreunen. Als de nieuwe plannen doorgaan, moet de volumeknop na 23.00 uur straks wel wat omlaag, maar lang niet voldoende.

Lees verder >>

 

Zienswijze conceptwijzigingen evenementenbeleid en APV 2021

1. Bodem van het locatieprofiel Sloterpark
In 2019 is in opdracht van de gemeente bodemonderzoek gedaan bij een aantal groene locaties waaronder ook het Sloterpark.

Wethouder Ivens heeft uit dat rapport geconcludeerd dat evenementen in een meerderheid van de parken niet tot onherstelbare schade leiden. Maar een deel van het Sloterpark is al te ver heen. De bodem is sterk verdicht en de grasmat herstelt niet meer. Ivens neemt daarom het advies van de onderzoekers over om hier deze zomer (2020) geen festivals meer te houden.

Lees verder >>

 

Petitie - Niet bouwen in de Sloterplas

https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas

De gemeente Amsterdam heeft het plan om een nieuw gebouw voor de Meervaart in de Sloterplas te bouwen.

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas en andere bewoners en liefhebbers van de Sloterplas zijn daar tegen. De Sloterplas en het Sloterpark vormen een eenheid waarbinnen niet niet gebouwd dient te worden.

Lees verder >>

 

'De besluitvorming rondom de Meervaart was niet democratisch'

De besluitvorming rondom de Meervaart was niet democratisch, stelt de voltallige oppositie, exclusief Denk. 'Jammer dat ­wij moeten uitleggen hoe participatie eruitziet.'

Sinds mei 2018 wordt Amsterdam bestuurd door partijen die vurig zeggen te geloven in 'democratisering'. Dit zou vooral inhouden dat besluiten pas genomen worden na uitgebreide inspraak en participatie, zodat Amsterdammers maximaal aan het woord komen en kunnen meebeslissen over hun eigen leefomgeving. In deftige taal heet dit verschijnsel 'municipalisme'. Menig politicus, vooral van GroenLinks, krijgt er warme gevoelens van. GroenLinks levert in dit stadsbestuur daarom ook de wethouder 'Democratisering'.

'Municipalisme' zou bedoeld zijn als radicale systeemkritiek. Zo moeten echte veranderingen niet van bovenaf, maar van onderop komen. En beleid leg je niet op, maar maak je in nauwe samenspraak met de mensen om wie het gaat. Het gaat om de mobilisatie van de straat tegen de staat. Wie daarin slaagt, maakt Amsterdam tot een 'fearless city'.

Tot zover het script van een papieren werkelijkheid over inspraak en participatie. Zeker bij grote en belangrijke onderwerpen, dus waar echt iets op het spel staat omdat het een deel van de Amsterdammers raakt, worden besluiten flink doorgedrukt. Bewoners worden slechts geïnformeerd, maar niet gehoord, laat staan betrokken.

Lees verder >>

 

Gelekte documenten nieuwe Meervaart: wethouders wilden 'icoon' in de Sloterplas

Van: AT5 - 23 augustus 2020 - Door Redactie

Ambtenaren waren tegen, maar GroenLinks-wethouders Van Doorninck en Meliani wilden kost wat kost dat het nieuwe theater van de Meervaart in de Sloterplas wordt gebouwd. Ook moet de oever van de plas 'de nieuwe hotspot van Amsterdam' worden.


Dat staat in vertrouwelijke stukken waar data-analist Nico van Gog de hand op heeft weten te leggen en die tevens in bezit zijn van AT5.

Het gaat om de notulen van een vergadering van topambtenaren van wethouder Ruimtelijke Ordening, Marieke van Doorninck (GroenLinks). Het 'MT Ruimte en Duurzaamheid' spreekt elkaar op 12 mei van dit jaar in een Zoom-meeting. Hoewel Van Doornincks staf eigenlijk wil dat er gebouwd gaat worden op de plek waar de Meervaart nu zit, kantelt die opvatting. Uit het verslag: "Een stuurgroep bestaande uit de wethouders Van Doorninck en Meliani gaf eind 2019 aan een voorkeur te hebben voor 'een icoon' in de Sloterplas."

Lees verder >>

 

De Meervaart in de Sloterplas? Dat vinden ze in Nieuw-West geen cadeautje

Al jaren wordt uitgekeken naar een nieuwe Meervaart in Nieuw-West. Maar nu de gemeente eindelijk werk maakt van een iconisch theater in de Sloterplas, groeit de maatschappelijke en politieke weerstand.

Uit: het Parool - Michiel Couzy - 2 augustus 2020

Het had een cadeau moeten zijn voor Nieuw-West, of eigenlijk voor heel de stad: een nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Wat Eye is voor Noord, het Muziekgebouw voor de andere IJ­oever, dat zou het nieuwe theater moeten zijn voor Nieuw-West. Een cultureel icoon aan het water. Of, zoals Felix Rottenberg, voorzitter van de Kunstraad, het betitelt: een nieuw Paleis voor de Volksvlijt.

Maar het cadeau is direct na het uitpakken in een hoek gegooid. De nieuwe Meervaart in de Sloterplas leidde tot fel debat en verzet in de stadsdeelcommissie en in de gemeenteraad. Ook bewoners roeren zich. "Blijf met je handen af van de Sloterplas," zegt Tineke Stricker, secretaris van bewonersvereniging Vrienden van de Sloterplas. Hoe is dit zo gekomen?

Lees verder >>

 

Rotterdammers denken restaurant Oostoever Sloterplas eindelijk open te krijgen

Van: AT5; 18 augustus 2020

Na jaren van leegstand gaat het restaurant aan de Oostoever van de Sloterplas binnenkort weer open. De gemeente heeft een vergunning verstrekt aan twee Rotterdamse ondernemers.

Het pand aan de Oostoever kent een lange geschiedenis. Vele verschillende eigenaren, financiering van drugsgeld en herhaaldelijk mislukte vergunningen.

Het klinkt als een slechte mop: twee Rotterdammers die een restaurant beginnen in Amsterdam. 'Mijn andere zaak is zo dichtbij de Kuip dat je er een steen in kan gooien.' Maar ondernemers Patrick Bholanath en Ramazan Özten durven het aan. 'Toen ik het pand zag was ik gelijk verliefd', vertelt Patrick Bholanath.

Lees verder >>

 

Restaurant op de Oostoever van de Sloterplas mag nu wél open

Het horecapand op de Oostoever aan de Sloterplas stond jaren leeg, maar daar lijkt met een vergunning voor restaurant Oeverzicht een einde aan gekomen.

Laura Obdeijn - Uit: het Parool; 18 augustus 2020

Na vijf jaar leegstand is een vergunning verleend voor restaurant Oeverzicht. Beeld Dingena Mol

Als het aan Patrick Bholanath ligt kunnen Amsterdammers al vanaf oktober aanschuiven aan een tafel in het nieuwe restaurant, waar ze gerechten serveren uit uiteenlopende keukens. "Van Italiaans tot Libanees, van alles een beetje." Een chique tent ziet hij voor zich, "waar je graag gezien wilt worden".

Lees verder >>

 

Door niet te tonen waarom zo'n nieuw hotel of theater slim is, versterken gemeenten het achtertuinsentiment

Column - Frank Kalshoven

Uit de Volkskrant - 14 augustus 2020

Vlak voor het zomerreces besloot de gemeenteraad van Amsterdam (in principe) een nieuw theater te bouwen, in de Sloterplas. Bouwkosten: een slordige 100 miljoen euro. Ik was reuze benieuwd of zo'n besluit een beetje deugdelijk onderbouwd is. Antwoord: nee, of althans, daar komt een burger niet achter.

Eerst: ik ben betrokkene. Ik ben geboren in Amsterdam Nieuw-West, ik ben er getogen, en na veel omzwervingen ben ik er, ruim tien jaar geleden, weer neergestreken. Nieuw-West is thuis. Dit verklaart mijn nieuwsgierigheid naar dit project, én, eerlijk is eerlijk, ook mijn belang.

Lees verder >>

 

Bewoners niet blij met nieuw gebouw De Meervaart ín de Sloterplas

Een geheel nieuw gebouw, ín de Sloterplas. Daar moet theater De Meervaart volgens het college komen. Buurtbewoners zijn niet blij met de plannen en voelen zich niet gehoord.

De Meervaart, gebouwd in 1977 en ruim twintig jaar later gerenoveerd, is sterk verouderd en zo goed als afgeschreven. Het theater werkt al langer aan nieuwbouwplannen. Daarvoor zijn drie plekken onderzocht: de bestaande locatie, een plek in de zuidwesthoek van de Sloterplas en een locatie in het water.

Omdat de gemeente het gebied daar sowieso wil opwaarderen, is nu voor de laatste plek gekozen. Woensdag worden de plannen besproken in de gemeenteraad.

Buurtbewoners zijn allerminst blij met de plannen, zegt secretaris Tineke Stricker van Vrienden van de Sloterplas, dat naar eigen zeggen 500 leden heeft. "Dat De Meervaart een nieuw gebouw krijgt, dat het groter wordt en meer wil, is allemaal prachtig. Maar blijf met je handen van de Sloterplas af."

Lees verder >>

 

Commissie: 'Bouw nieuwe Meervaart op de huidige plek'

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Amsterdam heeft een halfjaar geleden geadviseerd dat de nieuwe De Meervaart niet in de Sloterplas gebouwd moet worden, maar op de plek waar hij nu is.


Bij een verhuizing wordt het gebouw van De Meervaart gesloopt, of krijgt het een andere bestemming. (Foto gemeente Amsterdam)

De gemeenteraad beslist morgen of het cultuurcentrum gaat verhuizen naar een plek 'in' de Sloterplas, naar de wens van het college.

Het theater komt in een nieuw gebouw, waarvoor drie locaties waren aangewezen: of op de huidige plek, of aan de zuidwestkant van de plas, of in het water. Het college heeft een voorkeur voor de laatste locatie.

Lees verder >>

 

Wethouder erkent: inspraak over nieuwe Meervaart schoot tekort

De inspraak door bewoners over de locatie van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas is niet goed gegaan. Dit erkende wethouder Touria Meliani donderdagochtend in de gemeenteraad. Als blijkt dat er geen draagvlak is voor deze plek, dan drukt het college het plan niet door.

Meliani beloofde beterschap. Volgens de wethouder zijn meer inspraaksessies nodig en moet de gemeente de wijken in, zodat ook bewoners kunnen meepraten die niet toevallig de gemeentewebsites volgen.

Ze reageerde hiermee op felle kritiek uit de raad over de manier waarop het gemeentebestuur heeft geopereerd in dit dossier over het nieuwe Meervaart-theater.

Het college heeft een voorkeur voor een plek in de Sloterplas en wil 4,8 miljoen euro vrij maken voor verder onderzoek, maar daar was vooral de oppositie het niet zomaar mee eens. "We worden een miljoenenproject ingerommeld," zei Anke Bakker (Partij voor de Dieren). "Het is schandalig dat het college dit prestigeproject nog even snel voor het reces erdoorheen wil drukken."

Lees verder >>

 

Bewoners tegen nieuw theater De Meervaart in de Sloterplas

Een groep van honderden bewoners verenigd in de Vrienden van de Sloterplas is blij dat theater De Meervaart een gloednieuw gebouw krijgt. Maar dat het in de Sloterplas gepland staat, maakt hen woedend. Ze voelen zich niet gehoord in hun bezwaren, terwijl morgen de gemeenteraad er al een beslissing over moet nemen.

We zijn met 500 leden die om de Sloterplas wonen. Die willen niet dat ons centrum, wat onze Sloterplas is, want het is aangelegd met de wijken om de plas heen, bedorven wordt door een grote klomp in de plas.'

Harriet Haakma-Wagenaar, voorzitter van de Vrienden van de Sloterplas strijdt al jaren tegen de komst van bebouwing in het water. De Sloterplas moet een open natuurgebied blijven, vindt ze.

Lees verder >>

 

Zienswijze Groenvisie 2050

Als Vrienden van de Sloterplas zijn wij vanzelfsprekend blij met vergroten van de Groenkwaliteit in de stad.

Het stelt ons bovendien tevreden dat veel uitgangspunten betreffende het stadsgroen weer zijn overgenomen van het Bureau Stadsontwikkeling (een onderdeel van Publieke Werken, van 1929 t/m 1979 onder leiding van Van Eesteren en mej. Mulder).

Onze inspraak bestaat uit twee delen:
a. Opmerkingen m.b.t. de Visie
b. Suggesties en wensen t.a.v. verdere uitwerking plannen voor het Sloterpark

Lees verder >>

 

Wordt de Sloterplas bouwgrond?

De gemeente Amsterdam heeft het plan opgevat om een nieuw gebouw voor theater de Meervaart in de Sloterplas te bouwen.

Op woensdag 24 juni 2020 staat dit op de agenda van de Raadscommissie RO Amsterdam. Wij hebben een inspraakreactie op schrift gezet. Vanwege Corona-maatregelen kan er nog niet ter plaatse worden ingesproken, alleen digitaal. Onze reactie is toegezonden aan de raadscommissieleden.

Onze inspraakreactie is te lezen op:
* Zienswijze betreffende de plannen van de Gemeente Amsterdam om het nieuwe Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas (pdf)

Lees verder >>


Zienswijze betreffende de plannen van de Gemeente Amsterdam om het nieuwe Meervaarttheater te bouwen in de Sloterplas

De verplaatsing van theater de Meervaart, gelegen in het Osdorppleingebied, in het water van de Sloterplas is een plan dat een aanslag is op de blauw/groene ruimte van het Sloterplas-/park. Als precedent zal het dan ook kunnen leiden tot meer bouwbehoefte in de Sloterplas.

Er wordt bij de ontwikkeling van het gebied rondom het Osdorpplein en de verbinding met de Sloterplas steeds verwezen naar de uitgangspunten van Van Eesteren: groen in de lange lijnen en verstedelijking aan de Noord- en Zuid(west)kant.
Daar bedoelde Van Eesteren niet het water mee. De verstening van de oevers van de zuidwestzijde heeft al geleid tot verstoring van de eco-verbindig Groene As langs de Sloterplas.

Lees verder >>

 

Inspraak Stadsdeelcommissie Nieuw-West op 9 juni 2020

Betreft punt 6: de Nieuwe locatie voor de Meervaart

U wordt gevraagd advies te geven over de locatie van het nieuwe Meervaarttheater; een iconisch gebouw, een 'theater van internationale allure', tegenover de huidige Meervaart in het water van de Sloterplas.

Door deze verplaatsing blijkt de horeca en recreatiefunctie te kunnen worden uitgebreid en alle organisatieonderdelen en partners te kunnen worden ondergebracht. Bovendien komt er een 'natuurlijke interactie' op gang met het - inmiddels 'bruisende' - Osdorpplein. We hebben in een aantal punten ons bezwaar samengevat:

Lees verder >>

 

Petitie tegen zwerfafval Sloterpark: neem je eigen troep mee

Het rondzwervende afval in het Sloterpark is buurtbewoner Jan van der Borden een doorn in het oog. 'Het park lijkt wel een vuilnisbelt.' Daarom startte hij een petitie zodat de gemeente beleid kan instellen en handhaven waarbij iedereen zijn eigen afval moet meenemen uit het park.

Van der Borden loopt regelmatig zelf afval te prikken in het Sloterpark. Maar na een zonnig en drukbezocht pinksterweekend was de maat vol. "Alles ging mis. De prullenbakken waren allemaal vol en het afval eromheen waaide alle kanten op. Dat blijft vaak dagen in het park liggen." Volgens Van der Borden heeft de gemeente simpelweg niet de mankracht om het park afvalvrij te krijgen. Daarom startte hij de petitie 'Een schoon Sloterpark'.

Lees verder >>

 

Nieuwe Meervaart komt ín de Sloterplas

Theater De Meervaart krijgt zeer waarschijnlijk een nieuw onderkomen in de Sloterplas. Het theater moet volgens het stadsbestuur grotendeels in het water komen te liggen, in de zuidwesthoek van de Sloterplas.

De Meervaart, gebouwd in 1977, is zo goed als afgeschreven. Het theater werkt al langer aan nieuwbouwplannen. Daarvoor zijn drie plekken onderzocht, waaronder op de bestaande locatie en aan de Sloterplas, tegenover de huidige plek aan Meer en Vaart.

Omdat de gemeente het gebied daar sowieso wil opwaarderen, is nu voor die plek gekozen. De Nieuwe Meervaart sluit volgens wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) goed aan bij de verdere plannen voor het gebied.

Lees verder >>

 

Verslag inventarisatie, bleswerk en beheeradvies Blesgroep Sloterpark

Opgesteld door Simon Klingen in samenspraak met de Blesgroep
In samenspraak met de uit betrokken burgers samengestelde blesgroep heb ik op verzoek van stadsdeel Nieuw-West de bosgedeelten van Sloterpark West geïnventariseerd en de te nemen maatregelen beschreven. In de percelen waar dat aan de orde was is er tevens geblest. Blessen is het markeren van bomen die geveld, dan wel geringdi moeten worden.

De blesgroep
De blesgroep komt voor uit de al langer bestaande Klankbordgroep van het Sloterpark. Na een oproep meldden zich zeven leden voor deelname aan de blesgroep. Vanaf begin oktober t/m half december 2019 zijn zij meerdere ochtenden met mij het park in geweest. De eerste bijeenkomsten ging het vooral om te leren hoe de bomen in de bosvakken zich ontwikkelen: wat gebeurt er als je niets doet, dus niet ingrijpt, en wat zijn argumenten om soms wel wat weg te zagen. Hulpmiddel bij die selectie is het benoemen van de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de bomen die wat hulp moeten krijgen om verder uit te groeien. Daarna hebben zij de bomen aangewezen die daarvoor moeten wijken en ergens deze winter zullen worden gekapt. Ook is een bezoek gebracht aan het Amsterdamse bos, daar is te zien hoe het park en de bomen zich kunnen ontwikkelen, het bos is daar ongeveer 30 jaar ouder.

Lees verder >>

 

Let op, houdt 1,5 meter afstand

Ook aan de oevers van de Sloterplas zijn in het weekend van 21 maart 2020 panelen verschenen met de oproep om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden om zo de verspreiding van het corona-virus te beperken.

Hopelijk kunnen we op deze wijze blijven genieten van de Sloterplas en zijn oevers, zeker met het mooie lenteweer van deze dagen.

Foto: Erik Swierstra; 23 maart 2020.


Minicursus Vogelzang gaat i.v.m. het Corona-virus niet door

Minicursus Vogelzang in Tuinpark De Bretten op 11 en 12 april

Roodborstje, pimpelmees, koolmees, boomklever en merel, ieder vogel zingt zijn lied. Maar hoe kun je ze onderscheiden? En wat is het verschil tussen roepen en zingen? Is het waar dat alleen de mannelijke vogels zingen?

Hoe zou het komen dat je soms zo door een zingende vogel geraakt kunt worden? Vragen te over. Doe mee met deze minicursus van de KNNV onder leiding van de kenner Wolter Bos voor een introductie in de wereld van de vogelzang. Het meenemen van een verrekijker wordt aanbevolen.

De minicursus is vooral bedoeld voor mensen die nog geen lid zijn van de KNNV en voor nieuwe leden. De kosten zijn 15 euro. Als je lid wordt van de KNNV is de cursus kosteloos, en heb je bovendien recht op gratis deelname aan nog twee minicursussen.

Lees verder >>


Boei van 'Cockel Bockel' op drift

Op de Sloterplas is tijdens de nachtelijke de storm van 10 februari 2020 de boei van de 'Cockel Bockel' losgeslagen en op drift geraakt. De boei was door middel van een ketting bevestigd aan het 'onderwaterhuis', ook wel 'Cockel Bockel' genoemd, dat zich bevindt ter hoogte van het wilgenlaantje aan de Oostoever van de Sloterplas. Deze bevindt zich hier sinds 1966 en wordt gebruikt door duikers als oefenobject.


Foto: Wouter van der Wulp; 10 februari 2020.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

Zondag 19 januari 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
in de kantine van de Watersportvereniging Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 2

Lees verder >>


Vuurwerk is in dit park verboden

In december 2019 werden in het Sloterpark logo's met teksten op voetpaden geschilderd met de tekst: Vuurwerk is in dit park verboden.


Foto: Erik Swierstra; 18 december 2019.

Hopelijk draagt dit bij tot de beperking van de vuurwerkoverlast in het Sloterpark.

Lees verder >>

 

Verslag Herfstexcursie Heemtuin Sloterpark

Ondanks het sombere, regenachtige weer van 3 november 2019 kwamen er toch ruim 20 vrienden naar de heemtuin om de renovatie te aanschouwen.

Wij werden in de Drijfsijs gastvrij ontvangen met koffie, thee en koek. Daar vertelde Frans Paul la Crois (voorzitter stichting Beheer Heemtuin Sloterpark), met foto's, over de aanpak en de gedachtenvorming sinds 2015. Ook werden twee nieuwe bestuursleden voorgesteld.

Lees verder >>

 

Paviljoen Kaap West

Het winnend ontwerp Kaap West, een restaurant aan de Sloterplas in stadsdeel Nieuw-West te Amsterdam, wordt gerealiseerd.


In november 2019 is de constructie geplaatst.

Het paviljoen komt boven op de glooiende Landtong aan de Meer en Vaart en met een mooi uitzicht over de Sloterplas. Door de bijzondere ligging kent het gebouw een alzijdige uitstraling.

Lees verder >>

 

Voorlopig weer geen horeca bij de Sloterplas

Het al jaren leegstaande horecapand aan de Sloterplas blijft voorlopig dicht. De deze zomer ingediende vergunningsaanvraag voor een nieuw restaurant is ingetrokken, laat het stadsdeel weten.


Het horecapand op de Oostoever staat al jaren leeg.
Beeld Dingena Mol

Het pand op de Oostoever, aan de noordelijke zijde van de Sloterplas, staat al jaren leeg. Tot 2015 was hier café Oostoever gevestigd, maar na een verbouwing is er nooit een nieuwe uitbater in het pand getrokken. In juli 2019 vroeg een bedrijf met de naam Eastshore een vergunning aan voor een 'alcoholvrij horecabedrijf met terras', maar die is weer ingetrokken.

Lees verder >>

 

Hoop vervlogen op nieuwe horeca in Oostoever

De soap om de invulling van het horecapand aan de Oostoever van de Sloterplas blijft doorgaan. De vergunning die in juli 2019 was aangevraagd voor een nieuw etablissement blijkt te zijn ingetrokken, zo meldt het stadsdeel Nieuw-West op Twitter na vragen van verschillende 'Oostoever-watchers' op sociale media.

Hoe nu verder met het pand? Daarvoor heeft schrijver Kamal Bergman wel een suggestie. 'Als geheel Nieuw-West nu eigenaar van het pand wordt, vinden we heus een goede uitbater en maken we er een publiekelijk café/restaurant van met kunst, literatuur, muziek.'

Lees verder >>

 

Herfstwandeling in de Heemtuin Sloterpark

Zondag 3 november 2019 - 13.00-15.00 uur

Na overleg tussen de stichting Heemtuin Sloterpark en de gemeente over de renovatie en aanpak van achterstallig onderhoud is er een definitief plan gemaakt met bijbehorende gelden voor kap en snoei, baggeren, renovatie van paden, trappen en ingangen en aanplant van nieuwe planten.

De vrijwilligers van de Heemtuin hebben, in samenwerking met de gemeente, de renovatie ter hand genomen. Het resultaat van de tot nu gedane werkzaamheden zullen wij gaan bekijken.

Lees verder >>


Paddestoelenexcursie in de Heemtuin Sloterpark

Woensdag 23 oktober 2019 - 14.00-16.00 uur

De Stichting 'Heemtuin Sloterpark en Ruige Riet' organiseert in samenwerking met de natuurvereniging KNNV-afdeling Amsterdam een paddestoelenexcursie onder leiding van Christiane Baethcke.

De wandeling duurt ongeveer twee uur. Verzamelpunt: De Drijfsijs in het Sloterpark, President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam. De excursie is gratis.

Lees verder >>


Zijn de beroemde groene longen van Amsterdam in gevaar?

De scheggen van Amsterdam, de 'groene vingers', werden bewust aangelegd om elke bewoner binnen het kwartier in het groen te laten zijn. Maar nu moeten er tienduizenden woningen worden gebouwd.

Satellietbeelden bewijzen het: Amsterdam is zijn groen aan het verliezen. Ondanks dat de stad zich wil profileren als "koploper van de groenste steden van Europa". Amsterdam is beroemd om zijn 'scheggenstructuur': groene zones die de binnenstad verbinden met het buitensteedse groen. Officieel werd dat vastgelegd in het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) uit de jaren dertig. Iedere stadsbewoner moest het omliggende natuurschoon via groenstroken binnen een kwartier kunnen bereiken.

Lees verder >>

 

Pleidooi voor de scheggen

Amsterdam zit middenin een kolossale bouwopgave waarbij de hoofdstedelijke groenstructuur onder druk staat. Philomene van der Vliet en Jan Maas van BOOM Landscape houden een pleidooi om de scheggen van Amsterdam juist een ambitieuze rol te geven in de ontwikkeling van de stad.

Amsterdam kent een geweldige traditie waarin bij grote stadsuitbreidingen flink werd geïnvesteerd in royale groenstructuren. In deze lijn ontstonden het Sarphatipark in het uitbreidingsplan van Kalff, het Oosterpark tijdens het slechten en bebouwen van de bolwerken en het Vondelpark – op privaat initiatief betaald uit bouwspeculaties. Ook in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw werd ontwikkeld om de groei van de stad in grote lijnen vast te leggen, was grote aandacht voor groene (ontspannings)gebieden. Stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren beoogde zo een nieuwe stad te creëren waarin iedereen, ongeacht rang of stand, omgeven door voldoende groen, ruimte, en licht, zich kon ontplooien.

Lees verder >>

 

Groenmanifest 2019 - Parkenoverleg Amsterdam

In het kader van het te ontwikkelen Groenbeleid van de gemeente Amsterdam heeft het Parkenoverleg een groenmanifest ontwikkeld.

Een concept beleidsplan Groen van de gemeente is in het najaar te verwachten.

Het Parkenoverleg Amsterdam bestaat uit vertegenwoordigers van parkverenigingen die zich inzetten voor het behoud van stedelijk groen. Zij leggen de '10 geboden voor stadsgroen en parken van Amsterdam' voor aan stadsbestuurders en andere parkbeheerders, maar eigenlijk aan álle Amsterdammers. Geniet van onze parken en groengebieden, maar misbruik ze niet!

Lees verder >>

 

Kanoën met de Vrienden van de Sloterplas (15-09-2019)

Na een geslaagde proefvaart door de tochtleider Wouter en zijn assistent Alp, waar met gevaar voor eigen leven gezaagd en geknipt moest worden, was de dag aangebroken van de tocht der tochten met onze Vrienden van de Sloterplas.

De start verliep dankzij inzet van Tineke R. voor de registratie en leden van Kanovereniging Sloterplas voor het in de boot helpen van de deelnemers zeer voorspoedig.

Lees verder >>

 

I amsterdam letters aan de Sloterplas

In de zomer van 2019 stonden de bekende I amsterdam letters van 26 juli t/m 16 september bij het Van Eesteren Paviljoen aan de Sloterplas.

In de eerste week, van 27 juli t/m 4 augustus, waren ze in gay-pride-gedaante te aanschouwen, met regenboogkleuren i.p.v. het gebruikelijke wit. Net als elders in Amsterdam trekken de letters ook hier Amsterdammers en toeristen die graag met de letters op de foto gaan. Het is weliswaar niet zo druk als tot december 2018 op het Museumplein, maar toch heel wat mensen wisten de weg naar de Noordzijde aan de Sloterplas te vinden.

Lees verder >>

 

10e kanotocht - zondag 15 september 2019 - 13.00 uur

met Wouter van der Wulp

Sinds we in 2010 de eerste VVS-tocht peddelden, zijn meerdere kanoknelpunten opgelost. Dit jaar wordt het opnieuw spannend of een knelpunt op tijd opgelost zal zijn.

Lees verder >>


Krijgt het pand aan de Oostoever eindelijk een nieuwe bestemming?

Mogelijk krijgt het al jaren leegstaande pand aan de Oostoever van de Sloterplas eindelijk een bestemming. Een horecabedrijf onder de naam East Shore heeft een nieuwe vergunning aangevraagd


Beeld: Dingena Mol.

Verschillende ondernemers deden de afgelopen jaren een poging om een vergunning voor het pand aan de Sloterplas in handen te krijgen, telkens zonder succes. Inmiddels staat het pand leeg sinds café Oostoever in 2015 de deuren sloot.

Lees verder >>

 

Het Wegwerphuisje

Sinds: 1989
Kunstenaar: Herman Makkink
Waar: Cornelis Lelylaan, bij de Sloterplas

Uit: het Parool van 19 juli 2019

Lees verder >>

 

Verslag Fiets- / vaarexcursie naar het 85-jarige Amsterdamse Bos op 16 juni 2019

met Wouter van der Wulp

Tot onze verbazing kwam geen enkel lid opdagen en gingen we op 'pad' met louter bestuursleden.

Bij het Christoffel Plantijnpad, hoogte Colenbranderhof, nog even de zwarte walnootboom bekeken die naast de andere 'gewone' walnootbomen staat. Vervolgens via een nieuwe zij-ingang met bruggetje (tussen de kantoren door) naar het Siegerpark waar Wouter ons de Japanse walnootboom, de koekjesboom en een gagelstruik aanwees.

Lees verder >>

 

Eikenprocessierups ook in Sloterpark

De eikenprocessierups heeft zich ook in het Sloterpark gevestigd. Op de kaart kunt u zien waar de kans groot is dat er rupsen in de eiken zitten. Daarop staan de plekken waar de rupsen vorig jaar zijn gesignaleerd.

Eikenprocessierups

Op dit moment voert de gemeente nog inspecties uit en zijn nog niet alle huidige plekken in kaart gebracht. Advies is daarom het zekere voor het onzekere te nemen en niet te recreëren in de buurt van eiken.

Lees verder >>

 

Barbecueën in parken in Nieuw-West

Bezoekers van de meeste parken in Nieuw-West kunnen daar bij mooi weer barbecueën. Op een paar plekken waar vorig jaar veel overlast was is het nu verboden.

Dat betekent bijvoorbeeld dat barbecueën in het hele Piet Wiedijkpark verboden is. Het is een klein park dicht bij woningen. Omwonenden hebben al snel veel last van de rook.

Lees verder >>

 

Fiets- en vaarexcursie naar het jarige Amsterdamse Bos
met gids Wouter van der Wulp

zondag 16 juni 2019

Verzamelen hoek Christoffel Plantijnpad / Pieter Calandlaan
om 13:00 uur

We steken de Nieuwe Meer over met het pontje. Dit jaar wordt het 85-jarig bestaan van het Amsterdamse Bos gevierd. Veel destijds vernieuwende opvattingen zijn toegepast in het Bos.

Lees verder >>

 

Barbecuen rond de Sloterplas wordt beperkt

Net als elders in de stad wordt ook in Nieuw-West op meer plekken het barbecuen aan banden gelegd.
Daarvoor heeft het stadsdeel een voorstel gedaan, dat is vrijgegeven voor inspraak.

Lees verder >>


Twee nieuwe restaurants aan de Sloterplas

Na kiosk Bocador op de uiterste zuidwestpunt van de Sloterplas is nu de Landtong aan de westkant van de plas aan de beurt. Kaap West en Brasserie Smaak zijn restaurants die daar in 2020 hun bestemming krijgen.

In juni 2019 wordt op de Landtong, achter restaurant Meram, gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Deze werkzaamheden, waaronder een sanering van de grond, het kappen van een aantal bomen voor de bouw en de bouwweg naar het bouwterrein duren naar verwachting tot en met december 2019. In januari 2020 start de aannemer met de bouw van de twee nieuwe paviljoens die naar verwachting eind april 2020 gereed zijn.

Lees verder >>

 

Aan de Gemeenteraad van Amsterdam

In april 2019 heeft de V.V.S. drie brieven verzonden naar de Gemeenteraad van Amsterdam en het Stadsdeel Nieuw-West.

* Brief concept barbecuebeleid in het Sloterpark
In het voorgestelde barbecuebeleid voor het Sloterpark wilt u drie gebieden aanwijzen waar niet meer gebarbecued mag worden. We hebben op uw voorstel voor het beleid in het Sloterpark drie opmerkingen.

Lees verder >>

* Zienswijze Loveland en Mystic Garden 2019
Er ligt weer een aanvraag voor een vergunning voor Loveland voor 2 dagen een een voor Mystic Garden. Wederom proberen wij deze festivals tegen te houden en daarom hebben wij een zienswijze met onze bezwaren gestuurd. Bezwaar kunnen wij pas maken als de vergunning is afgewezen.

Lees verder >>

* Nieuwe verkeersregels in Amsterdamse parken
De gemeenteraad heeft besloten dat snorfietsen niet meer in de Amsterdamse parken mogen. De parken zijn nu voetgangersgebied waarbij fietsen is toegestaan. Dit betekent dat fietsers op de wandelpaden mogen. Dat leidt echter tot vervelende en gevaarlijke situaties in het Sloterpark. Omdat het ook geldt voor het Rembrandtpark hebben wij gezamenlijk een brief naar de gemeente gestuurd met het verzoek deze verkeersregels aan te passen.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

zaterdag 13 april 2019

U bent van harte welkom
14.00 - 16.00 uur
in de Ontmoetingsruimte Oostoever, Bonnefantenstraat 10
aan het Kröller Müllerpark.

Lees verder >>

 

Minicursus Stinsenplanten in de Drijfsijs

Op woensdag 3 april vanaf 20.00 uur is er in het gebouw de Drijfsijs in het Sloterpark een cursus Stinsenplanten, onder leiding van Hein Koningen. Iedereen is welkom.


Gele anemoon (Anemone ranunculoides) komt in Nederland voor als stinsenplant. Foto: Wikimedia.

Stinsenplanten bloeien in het voorjaar en hiertoe behoren onder andere sterhyacint, holwortel en hondstand. Wat zijn stinsenplanten en waar komen ze vandaan? Waar zijn deze planten te zien, en kun je zo ook in je eigen tuin planten? Hierover wordt tijdens de cursus en excursie meer verteld.

Lees verder >>

 

Bewonersbedrijf wint exploitatie Drijfsijs Sloterpark

Door: Richard Mooyman; 18 maart 2019


Foto: Richard Mooyman

Bewonersbedrijf De Natuurkamer gaat het gebouw De Drijfsijs beheren en exploiteren. De programmering zal worden uitgebreid en verbeterd. Ook komt er kleinschalige horeca. Gasten kunnen er straks terecht voor lunch of een kop koffie. Dat heeft stadsdeel Nieuw-West bekendgemaakt.

Lees verder >>

 

Loveland bouwde hier een feestje

Stadsbestuur: 'Stadsdeel niet scherp genoeg bij vergunning Loveland' (9 maart 2019)

Het stadsbestuur vindt het onterecht dat een deel van het Sloterpark in augustus 2018 zestien dagen lang dicht moest vanwege festival Loveland.


Loveland bouwde hier een feestje; augustus 2018. Foto: AT5

Lees verder >>

 

Lenteviering op 22 maart 2019 in Heemtuin Sloterpark

Programma
19.00 - Welkom en wandeling door de Heemtuin met Pieter
19.30 - Presentatie historisch verleden van het Sloterpark door Pieter Boekschooten
20.30 - Info toekomst Heemtuin en Natureluur in de Drijfsijs
21.00 - Borrel en hapjes met livemuziek
22.30 - Einde

Lees verder >>

 

Nieuws over het Sloterpark; februari 2019

* Nieuwe iepen in het Sloterpark
* Groot onderhoud in Sloterpark
* 5 nieuwe ijsvogelwanden Sloterpark

Lees verder >>


Restaurant aan Sloterplas verzet zich tegen afwijzing gemeente

Van de gemeente krijgt restaurant SoulTable geen vergunning voor het uitbaten van het Oostoever-pand.

Daar legt het restaurant zich niet bij neer. Het blijft huur betalen en maakt bezwaar tegen het besluit.

Binnen branden er lichten. Aan de ramen hangen posters met de tekst ‘SoulTable’. Maar de toekomst van het Oostoever-pand blijft ongewis.

Lees verder >>

 

Lichtkunstwerk The Light Kite aan de Sloterplas

Op woensdag 16 januari 2019 kort na zonsondergang heeft de portefeuillehouder Kunst & Cultuur, Ronald Mauer, het lichtkunstwerk The Light Kite onthuld aan de Sloterplas.


Foto: Janus van den Eijnden

Het kunstwerk, van kunstenaarsduo 'Tijdmakers' (Saskia Hoogendoorn en Lieuwe Martijn Wijnands), maakte in 2016 onderdeel uit van het Amsterdam Light Festival.

Lees verder >>

 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2019

Zondag 20 januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur
bij de Watersport Vereniging Sloterplas
Christoffel Plantijngracht 2

Lees verder >>

 

 

Nieuwsarchief

* 2018

* 2017

* 2017

* 2016

* 2015

* 2014

* 2013

* 2012

* 2011

* 2010

* 2009 en eerder


2018

Verslag Jaarlijkse kano-excursie

Het was weer een succesvolle kano-excursie op zondag 30 september 2018. We voeren met tien 1-persoons en vijf 3-persoonskano’s. Een aantal leden van de kanovereniging Sloterplas voeren met eigen kano’s mee en gaven waar nodig assistentie en nuttige instructies.

Het Rondje liep als volgt: vanaf het Watersportcentrum via de oostzijde van de Sloterplas, onder de Conny van Rietschotenbrug van de Oostoever linksaf naar het water langs de Jan Evertsenstraat om vervolgens aan de oostkant het Rembrandtpark in te varen.

Lees verder >>


Nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant langs de Noordzijde

In de eerste week van december 2018 werden langs de Noordzijde nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant op de tevoren vrijgemaakte plantvakken.

Vroeger hebben hier al dergelijke bomen gestaan, maar zij waren ooit vervangen door iepen van een andere soort. Deze hebben nu plaatsgemaakt voor jonge Bea Schwarz-iepen, waarmee het iepenlint langs deze straat weer compleet is.


Nieuwe Bea Schwarz-iepen geplant langs de Noordzijde.
Foto: Erik Swierstra; 4 december 2018.

Voor meer informatie over de Bea Schwarz-iepen, zie:

* Herstel Bea Schwarz-erelint van start
* Erfgoed van de Week | Flaneren tussen zeldzame iepen

 

Touwtjes om de bomen in Sloterpark-Oost

In de vroege ochtend van 7 en 8 november 2018 zijn Simon Klingen (bomendeskundige), André Veen (een ambtenaar uit de beheerpraktijk) en een aantal leden van de grote blesgroep (omwonenden) de bos percelen aan de oostkant van het Sloterpark ingetrokken.

Daar werd gekeken in de grotere, nooit onderhouden stukken bos, naar mogelijke verbetering. Simon en André bonden daartoe een touwtje om de 'Toekomstbomen'; de bomen die o.i. de potentie hebben om zich mooi verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de bomen die de toekomstbomen sterk hinderen in hun groei zullen worden gekapt.

Lees verder >>

 

Nieuwe Osdorperbrug op zijn plek gehesen

De nieuwe voetgangersbrug over de Osdorpergracht is op zijn plek gehesen. Ruimzicht en de Landtong (het park in de Sloterplas aan de Meer en Vaart) zijn nu aan elkaar verbonden. Het 'rondje Sloterplas' is daarmee voltooid.

De nieuwe Osdorperbrug zorgt ervoor dat de route om de Sloterplas iets wordt ingekort. Voetgangers kunnen nu de drukke oversteek aan de Meer en Vaart omzeilen. Ideaal voor wandelaars en hardlopers. Ook zorgt de brug ervoor dat de horecapaviljoens die op termijn op de Landtong gebouwd worden direct te bereiken zijn vanaf de westelijke oever van de plas.

Lees verder >>

 

NME-centrum de Drijfsijs in het Sloterpark

Het stadsdeel heeft ondernemers en particulieren opgeroepen plannen in te dienen voor beheer van de Drijfsijs, waar een kleine horecavoorziening onderdeel van zal gaan uitmaken.

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas maakt zich grote zorgen over natuureducatie in Amsterdam Nieuw-West. Met het huidige streven van de gemeente om gemeentelijk vastgoed te verhuren of te verkopen stuurt de gemeente het gebruik ervan volgens ons in een ongewenste richting.

Lees verder >>

 

Onderzoek naar restaurant aan Sloterplas stopgezet

Het Bibobonderzoek naar de ondernemers die aan de Oostoever een restaurant wilden openen, is stil komen te liggen. Het pand zal nog langer leegstaan.

De eigenaren van restaurantconcept SoulTable betalen al sinds januari tienduizend euro huur per maand, maar hebben nog nooit een drankje verkocht.

Dat gaat voorlopig ook niet gebeuren: de gemeente heeft de vergunningsaanvraag buiten behandeling gesteld. Volgens de ­gemeente hebben de ondernemers te lang niet gereageerd op verzoeken om extra informatie..

Lees verder >>

 

Nieuwe voetgangersbrug Osdorpergracht

Maandag 24 september 2018 is de start van de aanleg van de voetgangersbrug over de Osdorpergracht. Hierdoor worden de Ruimzicht en de Landtong, in het park aan de Meer en Vaart, aan elkaar verbonden.

Met de aanleg van de brug wordt het ‘rondje Sloterplas’ voltooid. Begin november zijn de werkzaamheden afgerond.

Lees verder >>


Jaarlijkse kano-excursie
Kanorondje Sloterplas - Rembrandtpark

zondag 30 september 2018 - 14.00 uur

Wegens succes voor het negende jaar op rij een kano-excursie. Opnieuw in samenwerking met kanovereniging Sloterplas. De bruggen bij het Andreas Ensemble zijn af en het water ligt open, dus we gaan eindelijk echt het rondje Sloterplas - Rembrandtpark doen. De tienpersoonskano gaat dit jaar niet mee.

Lees verder >>


Bezwaar Loveland 2018

Op 5 september 2018 heeft de Vereniging Vrienden van de Sloterplas een bezwaarschrift verzonden aan de gemeenteraad van Amsterdam en stadsdeel Nieuw-West m.b.t. het Loveland Festival 2018.

Omdat de vergunning pas kort voor de datum van het evenement bekend gemaakt werd, was bezwaar maken pas mogelijk na afloop.

Voor de brief, zie bijlage: 20180905 Bezwaar Loveland

Lees verder >>

 

Erfgoed van de Week - Over dé plas

Van 25 augustus tot en met 23 september 2018 vindt het Over de Plas festival plaats. Ieder weekend zijn er rondom de Sloterplas diverse culturele activiteiten om de bezoekers de schoonheid van de plas en omgeving te laten ervaren.

De Sloterplas vormt het middelpunt van het ‘stukje Nieuw-West’ uit het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP).

Lees verder >>


Alarm over Loveland Festival

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het Loveland Festival op 11 en 12 augustus 2018. Het bestuur heeft een brief gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam waarin alarm wordt geslagen.

Lees verder >>


Verbazing over zestien dagen afgesloten Sloterpark voor Loveland

Het Sloterpark zit, tot verbazing van de SP, zestien dagen gedeeltelijk op slot vanwege het Loveland-festival.

Dat vindt op zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2018 plaats, maar vanwege de op- en afbouw is gekozen voor een afsluiting van 30 juli tot en met 16 augustus. In het park staan grote zwarte hekken, met de tekst 'Loveland bouwt hier een feestje'.

Lees verder >>

 

Zwemwater vervuild met blauwalg

Ook de Sloterplas heeft te kampen met blauwalg, dit is een gezondheidsrisico voor zwemmers.

Pas op waar je zwemt: zwemwater vaker vervuild met blauwalg

Het warme weer leidt tot een toenemend aantal zwemwaarschuwingen. Er zijn er dit jaar tot nu toe al 150 uitgegeven. In 2016 waren dat er nog 77, blijkt uit meerjarencijfers van de provincies.

Blauwalg. Foto: Wikipedia.

Maar de hitte van de laatste weken speelt een belangrijke rol bij de vervuiling door blauwalg. "Samen met de hoeveelheid voedingsstoffen in water zorgt de hoge temperatuur ervoor dat blauwalgen groeien", zegt Hans Ruiter in het NOS Radio 1 Journaal. Hij is specialist zwemwaterkwaliteit bij Rijkswaterstaat.

Lees verder >>

 

Blauwalg in het water: wanneer kunnen we weer zwemmen?

De Sloterplas, Nieuwe Meer, het Twiske: in het zwemwater waar Amsterdammers graag verkoeling zoeken, werd tijdens de hittegolf vorige week volop blauwalg geconstateerd. Betekent dat de rest van de zomer niet meer zwemmen?

Volgens Jasper Stroom van Waternet hangt dat onder andere van het weer en de locatie af. "Op een plek waar de blauwalg kan wegspoelen, is het water eerder schoon. Maar bij de Sloterplas bijvoorbeeld is dat lastig, daar kan het niet uitspoelen. De afgelopen vijf jaar was er weinig blauwalg in de Sloterplas, maar als ze er eenmaal zijn, zijn ze hardnekkig leert de ervaring.

Lees verder >>


Nieuw festival bij Hotel Buiten

Door Martine de Vente; 6 juli 2018

Samen met het Over het IJ-festival gaat Hotel Buiten van 25 augustus tot en met 23 september 2018 een 'Over de Plas-festival' organiseren. "Een cultureel evenement waarbij we bezoekers de kracht en schoonheid van de Sloterplas willen laten ervaren", zo schrijft Hotel Buiten in zijn nieuwsbrief. In de weekenden zijn er diverse culturele activiteiten, zoals een vuurtent met verhalen, muziek en diverse kunstinstallaties.

Lees verder >>

 

Gaat er dan toch eindelijk iets gebeuren aan de Oostoever?

Tekst en foto: Martine de Vente; 2 juli 2018.

Na een paar valse starts, lijkt het dan toch te gaan gebeuren. Café Oostoever wordt Soultable.

Althans, de plakletters zitten al op het raam, er is een webpagina en de facebookpagina is aangemaakt. Wat kan er nog misgaan?

Lees verder >>

 

Flora rond de Sloterplas

Gezocht: een enthousiaste en kundige 'florist', botanicus, plantenkenner voor de verdere uitwerking van een Flora rond de Sloterplas.

De opzet is een eenvoudige flora, geen wetenschappelijk hoogstandje, maar een appje op je telefoon om snel de meest voorkomende planten rond de Sloterplas te kunnen benoemen.

Lees verder >>


'RuimRondje Sloterplas'

Vier keer per jaar organiseert 'Vaste prik' op zondagmiddag een 'RuimRondje Sloterplas'.

Niet rennen, maar lopen gewapend met prikstok en vuilniszak het Sloterpark in. Opruimen waar de gemeente niet aan toekomt en zo ruim mogelijk en dat is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Lees verder >>

 

Minicursus Libellen en Juffers

Van een van onze leden ontvingen wij informatie over een Minicursus Libellen en Juffers. Deze willen wij graag onder jullie aandacht brengen.

De paardenbijter en het lantaarntje, de watersnuffel en de platbuik: wie wil nu niet met deze prachtige beestjes kennis maken? Doe mee met deze minicursus voor een introductie in de wereld van deze kleurrijke insecten.

De Amsterdamse libellenspecialiste Trees Kaizer zal een presentatie geven over de bouw en levenswijze. Verschillende in Amsterdam en omstreken veel voorkomende libellen en juffers zullen de revue passeren. De cursus vindt plaats op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni 2018.

Lees verder >>


Viering 15 jaar
Vereniging Vrienden van de Sloterplas
(2003-2018)


Hierbij nodigen wij u uit voor de


Jubileumreceptie op zondag 3 juni 2018
17.00 - 19.00 uur

in het Van Eesteren Paviljoen
aan de Noordzijde 31
(tegenover de Burg. Rendorpstraat)

 

Verslag van lezing 14 april 2018 over de quaggamossel

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van de V.V.S. was er een lezing van Waternet

De heer Stroom van Waternet spreekt over het onderzoek naar het effect van de quaggamossel en waterplanten op de ontwikkeling van algen en vooral blauwalg. De Sloterplas heeft in de zomer vaak last van blauwalg bij mooi weer en dat verhindert de mogelijkheid te zwemmen.

Quaggamossel (Dreissena bugensis).
Foto: Wikipedia.

Vanaf 2012 echter verminderde de overlast en onderzoek wees uit dat de quaggamossel zich had genesteld in de Sloterplas. Deze mossel is niet eetbaar maar heeft wel de kracht om algen te eten en te filteren waardoor blauwalg minder kan ontstaan.

Lees verder >>

 

Sloterplas: zwemmen kan zolang terugslag uitblijft

In een jaar tijd veranderde de Sloterplas van een vieze algensoep in zwemwater van prima kwaliteit. Met dank aan naar schatting 2,5 miljard gretige quaggamosselen die het water zuiveren.

Ook onder water geven in het verleden behaalde resultaten dus geen garanties voor de toekomst. Anders dan gehoopt moesten in augustus van het vorig jaar op het Sloterstrand toch weer waarschuwingsborden worden geplaatst dat het zwemwater was verontreinigd met blauwalg. Uitgerekend in de weken waarop de behoefte groot was aan een frisse duik bij het nieuwe metropolitane stadsstrand.

Lees verder >>

 

Opening Westlandgrachtsluis met jaar uitgesteld

De opening van de Westlandgrachtsluis is met een jaar uitgesteld. De aanbesteding van het op afstand bedienbaar maken van de sluis is mislukt, schrijft wethouder Udo Kock aan de gemeenteraad.

Dit jaar wordt een nieuwe poging ondernomen, in de hoop dat de sluis voor de start van het vaarseizoen 2019 open kan. Dan ontstaat de gewenste verbinding tussen het vernieuwde 'metropolitane stadsmeer', Sloterplas en een groot deel van de stad.

De sluis wordt al twintig jaar niet gebruikt en is een obstakel voor pleziervaart van en naar de stad, maar in 2019 behoort dat euvel hopelijk tot de verleden tijd.

Lees verder >>


Nieuw stedelijk evenementenbeleid - Vervolg

In januari 2018 was het aan de Commissie Algemene Zaken om het Nieuwe stedelijk evenementenbeleid te bespreken en advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Zie ook het bericht: Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam.

Een enorme hoeveelheid insprekers brachten hun bezwaren en wensen in. Dat betekende dat er een verlenging van de vergadering noodzakelijk was en die vond plaats op 6 februari 2018.

Lees verder >>


Algemene Ledenvergadering 2018

Vereniging Vrienden van de Sloterplas

Naast de eigenlijke vergadering wordt er ook een lezing gehouden van Waternet over de over de stand van zaken betreffende verbetering waterkwaliteit Sloterplas.

Tijd en locatie:
Zaterdag 14 april 2018, vanaf 14.00 uur
De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H
1063 JN  Amsterdam

Lees verder >>


Opening Tulp Festival aan de Sloterplas

Op woensdag 28 maart 2018 vanaf 16.00 uur vindt aan de Noordzijde van de Sloterplas de officiële opening plaats van het Amsterdamse Tulp Festival. Dit evenement, dat sinds 2015 in de binnenstad van Amsterdam plaatsvindt, breidt zich dit jaar uit naar Nieuw-West.

'Van Eesteren Tulp'

De Sloterplas is dit jaar beginpunt van de tulpenroute van 'Van Paleis tot Plas' via Jan Evertsenstraat, Mercatorplein, Admiraal de Ruijterweg, De Clercqstraat, Westermarkt en Dam.

Lees verder >>


Herstel Sloterpark Oost van start

Met een unaniem besluit heeft de bestuurscommissie van Nieuw-West ingestemd met de plannen om het Sloterpark Oost opnieuw in te richten en achterstallig onderhoud uit te voeren.

Hierbij is rekening gehouden met bezwaren van omwonenden tegen het kappen van een aantal bomen en tegen de aanleg van nieuwe verharde paden.


Zicht op de Sloterplas vanaf de Oostover,

Blesgroep
Gebruikers van het park krijgen een grote rol in de verdere uitwerking van de plannen. Later dit jaar gaan ze samen met deskundigen het park in om te kijken waar ruimte kan worden gemaakt zodat de geselecteerde bomen goed kunnen doorgroeien. Hiervoor wordt een zogeheten ‘blesgroep’ samengesteld.

Lees verder >>


Onderhoud én herinrichten Sloterpark Oost?

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Zelden werd zó lang over één onderwerp gesproken als op 7 maart 2018 over de herinrichting van Sloterpark Oost. Het resultaat van een volle publieke tribune met verontruste bewoners.


Door: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Clementine Vrooland: "Onderhoud OK, herinrichting NEE!"
Foto: Cees Fisser.

Lees verder >>


Minder bomenkap bij herinrichting Sloterpark Oost

De oostzijde van het Sloterpark gaat op de schop. Na een lange inspraaktermijn is het plan voor de herinrichting van het recreatiegebied definitief. Winst voor de insprekers: er worden minder bomen gekapt.

In totaal kwamen er meer dan 200 reacties vanuit de buurt op de plannen voor de herinrichting van het park, al ruim een jaar geleden gepresenteerd. Bewoners uitten onder meer hun zorgen over de grootschalige bomenkap. Het park zou zijn ruwe karakter verliezen.

Lees verder >>

 

Inspraak Bestuurscommissie Nieuw-West over inrichtingsplan Sloterplark Oost

Op 7 maart 2018 vond er inspraak plaats bij de Bestuurscommissie Nieuw-West over het inrichtingsplan Sloterplark Oost. De Vereniging Vrienden van de Sloterplas heeft hierbij samengewerkt met de Buren van het Sloterpark  en de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart.

Voor de inspraakteksten zie:
* Gezamenlijke reactie van BvhS - VVS - VHS aan de commissieleden Nieuw-West
* Inspraak Bestuurscommissie Niuew-West op 7 maart 2018 over Sloterpark Oost

Zie ook
* Gezamenlijke reactie van BvhS - VVS - VHS aan de commissieleden.pdf


Wat komt er in het Café Oostoever?

Na de eerdere aangeplakte en weer verwijderde aankondiging van 'Haci Steakhouse' heeft 'Nice Nieuw-West' op Google gevonden dat er op het adres nu een restaurant komt met de naam 'Soultable'. Een website en een bedrijfspagina op Google zijn er al, maar wat en wanneer we er echt kunnen eten is onbekend. Zie ook het bericht op de Westkrant van 23 februari 2018: Wéér een ander restaurant in Oostoever.

 

Een week na het maken van onderstaande foto is de tekst van de ramen weer verdwenen. Blijkbaar wordt het toch iets anders?

We zijn benieuwd hoe de invulling van dit pand zich verder zal ontwikkelen en wanneer het (eindelijk) open gaat (16 februari 2018).

 

Coming Soon… een restaurant in Oostoever

Na bijna twee jaar wachten kunnen liefhebbers van de Sloterplas dit voorjaar misschien dan eindelijk op het terras zitten van het geheel gerenoveerde restaurant aan de Oostoever.

Op het gebouw hangt nu een poster met: coming soon… Haci Steakhouse.

Foto: Martine de Vente.

Volgens de Kamer van Koophandel is echter nog steeds restaurant Suada gevestigd in het pand. Suada zou in 2016 al open gaan, maar dat ging niet door. Stadsdeel Nieuw-West stelde onlangs nog de horecavergunning voor het pand buiten behandeling. De eigenaren van het aan Suada gelieerde restaurant Ada op Plein '40-'45 zijn onderwerp van een witwasonderzoek.

Lees verder >>


Pakhuis de Zwijger opent tweede locatie bij Sloterplas

Het bekende debatcentrum Pakhuis de Zwijger opent een tweede locatie in een voormalig koffiehuis aan de Burgemeester Rendorpstraat in Nieuw-West. Dat ligt ter hoogte het Van Eesteren Paviljoen.

Dat bevestigt woordvoerder Maurice Seleky van De Zwijger na een tweet van stadsdeelbestuurder Ronald Mauer (D66) van Nieuw-West.

Wat De Zwijger er precies gaat doen, wil de woordvoerder nog niet bekendmaken. "We zijn nu nog bezig met alles rond te maken." Wel is duidelijk dat de locatie in Nieuw-West een andere naam krijgt en dat er een aparte programmering komt. De planning is om in april open te gaan.

Lees verder >>


Westside Clean Up - 6 mei 2018

Het voorjaar is in zicht en de eerste voorbereidingen op een nieuw watersportseizoen worden reeds getroffen. Wij, hét Watersportcentrum van Amsterdam Nieuw-West, maken veel gebruik van de Sloterplas in alle mogelijke vormen; varend, suppend, zwemmend en zelfs duikend. En dus is het mede onze zorg om onze omgeving zo schoon mogelijk te houden.

Om dit bewustzijn te creëren willen wij het seizoen aftrappen met de WestSide Clean Up Day. Op zondag 6 mei 2018 gaan wij met zoveel mogelijk vrijwilligers opzoek naar afval, zowel op het land als op het water.

Lees verder >>

 

Wandelingen door het Sloterpark

Wilt u ook wel eens vertellen hoe mooi u het park vindt en hoe u er van geniet (en hoe niet?). Maak dan gebruik van de uitnodiging van onze gebiedsmakelaar Sloterpark, Stephen Bos.

Het Sloterpark, een levendig stadspark om te sporten, te zwemmen, te recreëren en te genieten van kunst en cultuur en natuurlijk stadsnatuur. Dat is de ambitie van Gemeente Amsterdam. De afgelopen jaren kwamen er al veel leuke nieuwe plekken bij, zoals het Sloterstrand, het van Eesterenmuseum, het free-run parcours van I Amsterdam en hotel Buiten.

De eerste wandeling van dit jaar is op maandag 29 januari 2018, 16:30 uur; verzamelen bij het Sloterstrand.

Lees verder >>

 

Stand van Zaken bij het evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

Geluidsnormen en locatieprofielen

Na het vaststellen van het bestemmingsplan Sloterpark en omgeving staat op de agenda van de gemeenteraad het definitief vaststellen van het evenementenbeleid, inclusief geluidsnormen en locatieprofielen.

Er is nog veel discussie op dit moment over een aantal zaken en wij zullen die hier toelichten.

Lees verder >>


Nieuws 2017 en eerder

Ga voor nieuws van voorgaande jaren naar het Nieuwsarchief

 
Sloterplas