Algemene Ledenvergadering 23 april 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering


zaterdag 23 april 2022
14.00 - 16.00 uur

in het Huis van de Wijk De Honingraat
Slotermeerlaan 103-H

Voor de agenda, zie:

* nieuwsbrief nr. 75 - maart 2022.pdf

* agenda algemene ledenvergadering v.v.s. 23 april 2022.pdf

 

Samenvatting Algemene Ledenvergadering 23 april 2022


Tijdens deze ledenvergadering, die bezocht werd door 6 bestuursleden en 15 leden, heeft het bestuur in het eerste deel verantwoording afgelegd over de gang van zaken en de financiën over de afgelopen periode.

Na de pauze werd, als vervolg op de Algemene Ledenvergadering van 25 september 2021, verder gediscussieerd over de plannen voor de Toekomst van de Vrienden van de Sloterplas.

Er wordt voorgesteld enkele werkgroepen in te stellen die de verschillende thema's verder gaan uitwerken: natuur, cultuur, herijking van de visie van de vereniging, communicatie, netwerkbeheer, veiligheid, relatie met watersportorganisaties en andere parken, etc.

ZIe voor het verslag: concept verslag alv 23-04-2022.pdf

 
Sloterplas