Inspraak Bestuurscommissie Niuew-West op 7 maart 2018 over Sloterpark Oost

Inspraak Bestuurscommissie Niuew-West op 7 maart 2018 over Sloterpark Oost


Beste Bestuurscommissieleden,

Nog een kleine aanvulling op de brief van de begeleidingsgroep waar wij deel van uitmaken. Vanavond namens de Vrienden van de Sloterplas (500 leden) waar ik bestuurslid van ben en de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart (300 leden) waar ik voorzitter van ben.

Zowel de VVS als de VHS waren heel verheugd dat het park gerenoveerd zou worden. Echter na de presentatie van het 1e plan van 25 oktober 2016 bleek dat het niet alleen ging om groot onderhoud en verbetering van het groen maar ook om een herinrichting, waarbij het ontwerp flink aangetast zou worden. In een gesprek met de ontwerpers van 2 februari 2017 heeft de VVS toen al bezwaar gemaakt tegen de aantasting van het oorspronkelijke ontwerp van het park dat een cultuurhistorisch en landschapsarchitectonisch monument is en het centrum van 1 van de 30 wederopbouwgebieden van Nederland.

Ook bleek dat in een bekendmaking van een kapvergunning honderden linden aan de koppen van de bebouwing aan het Christoffel Plantijnpad gekapt zouden worden. De VHS die de belangenvereniging van de buurt is waarin deze linden stonden, liet op eigen kosten een second opinion uitvoeren, waaruit bleek dat die bomen nog heel lang mee konden. Dit was voor onze verenigingen het grote kantelpunt in het vertrouwen voor de plannen. Al eerder hadden de Buren van het Sloterpark al bezwaar gemaakt tegen de kap van honderden bomen. De beer was los in het Sloterpark.

Dat het stadsdeel na de ingekomen 200 bezwaren voor het plan, een begeleidingsgroep instelde was natuurlijk uitstekend want het had tot doel om tot een gezamenlijk plan te komen. Er werd door ons iedere keer gewezen op de onwenselijke paden, de onwenselijke struiken langs de bosvakken en de kap van vele bomen oftewel aantasting van het karakter. Uit een second opinion op verzoek van het stadsdeel bleek dat bijna alle bomen er prima bij stonden dus kappen was niet nodig. Toen pas werd er een bodemadviesteam ingeschakeld die nog hun werk moet doen en waarvan ook kap afhankelijk is.

Pas in de laatste vergadering kwamen we, aan de hand van een grote plattegrond, aan een echte discussie toe, waarbij een aantal van onze wensen werd overgenomen. Het resultaat ligt voor u maar helaas niet met onze instemming wat betreft de plattegrond, de 3 nieuwe verharde paden, de struiken om de bospercelen. Wel is ons toegezegd om verder te gaan met de begeleidingsgroep bij het uitvoeringsplan want er is nog zo veel ongewis.

Hopelijk bent u het met ons eens!

VVS – Harriet Haakma Wagenaar, voorzitter

VHS – Tineke Rombout, voorzitter

 

Zie ook

* Gezamenlijke reactie van BvhS - VVS - VHS aan de commissieleden Niuew-West
* Gezamenlijke reactie van BvhS - VVS - VHS aan de commissieleden.pdf

 
Sloterplas