Alarm over Loveland Festival

Alarm over Loveland Festival


De Vereniging Vrienden van de Sloterplas maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het Loveland Festival op 11 en 12 augustus 2018. Het bestuur heeft een brief gezonden aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam waarin alarm wordt geslagen.

"Terwijl amateurvoetballers wedstrijden afgelasten om hun verdroogde  velden te sparen wordt op een, tot festivalterrein benoemd, groot stuk Sloterpark het jaarlijkse Lovelandfestival gehouden.

Voor het eerst twee dagen achterelkaar; omwonenden hebben een heel weekend geluidsoverlast maar voor lief te nemen.

11 en 12 augustus zullen i.p.v. 22 voetballers duizenden benevelde feestgangers de al aangetaste en verdroogde grasvelden, struiken en bomen niet sparen, om maar niet te spreken van het zware materieel dat het park wordt ingereden.

Leidde het eendaagse festival de voorgaande 12 jaar al tot onherstelbare schade, niet te voorspellen is hoe het zgn. festivalterrein dit jaar zal achterblijven. Sinds het nieuwe evenementenbeleid is vastgesteld lijkt de gemeente zich niet meer om het park te bekommeren.

Mevrouw Halsema, maak gebruik van uw positie en de regels in het evenementenbeleid die u als burgemeester toestaan een festival bij extreme weersomstandigheden te verbieden."

Amsterdam, 3 augustus 2018.

 
Sloterplas