Petitie - Niet bouwen in de Sloterplas

Petitie - Niet bouwen in de Sloterplas

 

https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas


De gemeente Amsterdam heeft het plan om een nieuw gebouw voor de Meervaart in de Sloterplas te bouwen.

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas en andere bewoners en liefhebbers van de Sloterplas zijn daar tegen. De Sloterplas en het Sloterpark vormen een eenheid waarbinnen niet gebouwd dient te worden.

Bij de behandeling in de gemeenteraad op 2 juli 2020 is toegezegd dat het plan wordt 'heroverwogen' als er onvoldoende draagvlak voor blijkt te zijn.

De Vereniging Vrienden van de Sloterplas start daarom een petitie om beter te kunnen onderbouwen dat er onvoldoende draagvlak is voor bouwen in de Sloterplas.

Wij roepen ieder die het behoud van de Sloterplas zonder bebouwing in het water ter harte gaat de petitie te ondertekenen. Deze kan worden ondertekend via de link: https://petities.nl/petitions/niet-bouwen-in-de-sloterplas

Bestuur Vereniging Vrienden van de Sloterplas; juli 2020.

 

 


 
Sloterplas